Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Brief aan onderwijsinstelling m.b.t. vaccinatie

Dit is een modelbrief, opgesteld voor vrij gebruik.

 

Datum …………………..

Plaats ……………………

 

Geachte directie,

 

Vanuit uw instelling wordt er druk uitgeoefend dat ons kind NAAM GEBOORTEDATUM zich zal laten injecteren tegen Covid-19.

Wij hebben daartegen grote bezwaren. Maar aan onze bezwaren kunt u misschien tegemoet komen indien u ons schriftelijk het volgende wilt bevestigen:

 

  1. U heeft zich verdiept in het Covid-19-vaccin en u weet wat dat inhoudt. 
  2. U kunt ons daarom met de hand op het hart garanderen dat het uitgesloten is dat ons kind door medewerking te verlenen op welke wijze dan ook enige gezondheidsschade zou kunnen oplopen. 
  3. Als ons kind onverhoopt toch schade zou oplopen ten gevolge van de injectie zult u uw verantwoordelijkheid nemen. 
  4. U zult zo nodig aansprakelijkheid erkennen en de schade van ons kind vergoeden. 
  5. Tot schadevergoeding zult u overgaan indien de klachten van ons kind er op het eerste gezicht op zouden kunnen wijzen dat zij gerelateerd zijn aan het ontvangen hebben van de injectie tegen Covid-19. 
  6. U aanvaardt dat het in dat onverhoopte geval aan u is om te bewijzen dat de schade van ons kind géén gevolg is van het geïnjecteerd zijn.
  7. U heeft over het bovenstaande contact gehad met uw aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze heeft u medegedeeld dat zodanige aansprakelijkheid is gedekt onder uw polis. 

 

Wij zien uw bericht met belangstelling tegemoet

Met vriendelijke groet,

 

NAAM EN HANDTEKENING OUDER(S)

 

Opgesteld door mr. Frank Stadermann, [email protected], bedoeld om vrijelijk gebruikt te worden. 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief