Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Chemici over vaccin: “Waar komt de grijstint vandaan?”

Vier scheikundeprofessoren hebben een lijst met vragen naar BionTech oprichter Sahin gestuurd. Zij zijn bezorgd over mogelijke kwaliteitsgebreken van het vaccin.

 

Door Michael Maier, 26 januari 2022 

 

Het Comirnaty-vaccin van BionTech/ Pfizer

Vier gerenommeerde wetenschappers richten zich in een brief tot Ugur Sahin, de oprichter van BionTech: Jörg Matysik, hoogleraar analytische scheikunde aan de universiteit van Leipzig; Gerald Dyker, hoogleraar organische scheikunde aan de Ruhr-Universität Bochum; Andreas Schnepf, hoogleraar anorganische scheikunde aan de universiteit van Tübingen; Martin Winkler, hoogleraar materiaal- en procestechniek aan de hogeschool voor toegepaste wetenschappen in Zürich. De professoren formuleren hun brief, die ter beschikking van de Berliner Zeitung is gesteld, op weloverwogen welwillende wijze. Zij zijn vooral geïnteresseerd in mRNA-technologie. Zij schrijven: “Wij vinden de mogelijkheid om mRNA te stabiliseren zodat het kan worden gebruikt voor vaccinaties zeer opwindend. Wij begrijpen dat deze biotechnologische innovatie zeer belangrijke nieuwe mogelijkheden kan openen in de medische praktijk”.

Zij zijn geïnteresseerd in “zowel de algemene volksgezondheid als een succesvolle chemische en farmaceutische industrie”, aldus de hoogleraren. Jörg Matysik legt in een interview met de Berliner Zeitung uit: “Met de mRNA-technologie maakt BioNTech gebruik van een veelbelovende, maar ook zeer complexe technologie. In de toekomst kan dit met succes worden gebruikt bij kankertherapie, bijvoorbeeld. Vanwege de mogelijk goede baten-risicoverhouding kan een kankerpatiënt ook instemmen met een experimentele behandeling”. De situatie is echter anders met het vaccin tegen Covid-19. Matysik: “Als chemici hebben wij niet de indruk dat dit product op dit moment als massavaccin kan worden gebruikt.”

Een centrale vraag waarmee de onderzoekers van BioNTech worden geconfronteerd, vloeit voort uit een opmerking in de samenvatting van de kenmerken van het product, d.w.z. de bijsluiter. Er staat: “Het vaccin is een witte tot grijs-witte dispersie”. De professoren vragen nu aan professor Sahin, de oprichter en CEO van het bedrijf BioNTech: “Hoe komt dit aanzienlijke kleurverschil tot stand; vrijwel alle gebruikte stoffen zijn kleurloos, dus zou men wit verwachten. Waar komt de grijstint vandaan? Zijn dit onzuiverheden?” Andreas Schnepf legt het probleem uit: “Het kan best zijn dat een pil, een vloeistof of een dispersie gekleurd is. Maar de kleur grijs, d.w.z. een “verdund zwart”, ontstaat nauwelijks in een proces dat te verwachten was geweest. We moeten weten of het een onzuiverheid is. Als een pil niet wit is, is er een vermoeden dat er iets mis is gegaan. We hebben hier opheldering nodig van BioNTech.”

“Hoe wordt een uniforme productkwaliteit gewaarborgd?”

Schnepf: “We stellen op medisch gebied terecht zeer hoge eisen aan de zuiverheid en de vergelijkbaarheid van producten.” Schnepf en Matysik zijn zich bewust van de grote moeilijkheden bij de kwaliteitscontrole in de mRNA-technologie. Zij zeggen dat er slechts enkele methoden zijn, zoals lichtverstrooiingsmethoden, om tot op zekere hoogte kwaliteitscontrole mogelijk te maken. Schnepf: “Als wetenschappers zijn wij zeer geïnteresseerd om van BioNTech te vernemen welke methoden bij BioNTech worden gebruikt. Wij hebben onder onze collega’s overleg gepleegd en hebben geen aanknopingspunten kunnen vinden over hoe de kwaliteit in de mRNA-technologie voor een dergelijk groot volume van een product kan worden gewaarborgd”. In hun brief vragen de professoren specifiek: “Hoe wordt een uniforme kwaliteit van het product gewaarborgd, of beter gezegd hoe kan ervoor worden gezorgd dat het te verpakken mRNA in de lipide nanodeeltjes aanwezig is en in welke mate? Hoe wordt de concentratie van de mRNA-werkzame stof in de afzonderlijke batches verder gecontroleerd en hoe is de concentratie van de werkzame stof in de lipidennanodeeltjes in verhouding tot die buiten de deeltjes?”

Een tweede probleem dat de chemici bezighoudt, zijn de “niet voor menselijke geneeskunde goedgekeurde bestanddelen” die in het vaccin worden gebruikt. Het betreft “de bestanddelen ALC-0159 en ALC 0315 die worden gebruikt voor de vorming van de lipiden nanodeeltjes”, die “niet rechtstreeks zijn goedgekeurd voor gebruik op of in het menselijk lichaam”. Het veiligheidsinformatieblad voor ALC-0315 beschrijft “dat ALC-0315 zowel de ogen als de huid of slijmvliezen irriteert”. Schnepf ziet hier een probleem: “Als het de ogen of de huid kan irriteren, hoe zit het dan met de relatie tot weefsel? Hier hebben we duidelijkheid nodig.” Matysik: “BioNTech werkt met de best beschikbare stoffen om dit complexe mengsel in de eerste plaats stabiel te krijgen.” Dit is echter een zeer complex proces met lipide deeltjes, omdat het een proces van zelforganisatie is. “Het is erg moeilijk te controleren.” Concreet vragen de professoren in hun brief: “Zijn er hier momenteel studies aan de gang of gepland om de verblijfplaats te lokaliseren van de stoffen, die immers alleen als additieven worden gebruikt, nadat ze zijn aangebracht? Zijn er verdere studies gepland of aan de gang om de toxicologische effecten van de stoffen of hun biologische afbraakproducten vast te stellen?”

Tenslotte zijn de wetenschappers bezorgd over meldingen van bijwerkingen. Ze zijn bezorgd omdat er blijkbaar verschillende bijwerkingen zijn bij verschillende partijnummers. Schnepf: “Dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn, want in alle doseringen moet hetzelfde zitten.” De onderzoekers achten het echter mogelijk dat de hoge productiedruk leidt tot verschillende resultaten in afzonderlijke batches, maar dit is “niet aanvaardbaar”, aldus Schnepf. De onderzoekers willen van BioNTech weten of “de bijwerkingen gecorreleerd zijn met een laag aantal lotnummers”. Concreet vragen zij in hun brief: “Hoe valt deze omstandigheid te verklaren en waarin onderscheiden deze partijen zich van de andere, en wordt er gewerkt aan een nader onderzoek van dit belangrijke aspect, met name wat de kwaliteitsborging betreft? Bestaan er of zijn er klinische studies gepland om de bijwerkingen en de oorzaken ervan te onderzoeken en de veiligheid van de nieuwe Covid-vaccins te vergroten?”

“Geïnformeerde beslissing”

Tenslotte schrijven de scheikundigen: “Sommige bijwerkingen treden snel op na vaccinatie en veel sneller dan zou worden verwacht als dit verband zou houden met de vorming van het spike-eiwit. Hier zou een toxische of allergische reactie waarschijnlijker zijn, die door verder onderzoek naar de ingrediënten kan worden beperkt”. Zij vragen Sahin of “dergelijke onderzoeken gaande zijn of gepland zijn”. In het algemeen moet volgens Matysik “veel meer aandacht worden besteed aan het probleem van de bijwerkingen en moeten ook de artsen, die de patiënten moeten adviseren, bij deze discussie worden betrokken”.

De chemici wachten nu op antwoorden van BioNTech. Gezien het belang van de zaak overwegen zij echter een uitgebreide lijst met vragen te sturen aan de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van geneesmiddelen, zoals het Paul Ehrlich Instituut (PEI). Andreas Schnepf: “Voor een wet inzake verplichte vaccinatie heeft de Bondsdag, maar ook ieder individu dat zich wil laten vaccineren, een degelijke kennisbasis nodig om een weloverwogen, persoonlijke beslissing te kunnen nemen”. Met de “momenteel beschikbare informatie van BioNTech” is deze gegevensbasis nog niet gegeven met betrekking tot de Covid-19 vaccins.

De Berliner Zeitung heeft BioNTech en het PEI om commentaar gevraagd op de vragen van de wetenschappers. Wij zullen onze verslaggeving voortzetten zodra wij de opmerkingen hebben ontvangen.

 

Bron: Chemiker zu Impfstoff: „Woher kommt der Grauton?“

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief