Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Cijfers na vaccinatie

In dit artikel worden de cijfers van de Seychellen, Maleisië en Vietnam vergeleken met landen in Europa. Wat valt op en welke conclusies kunnen we hieruit trekken?

 

Seychellen

Op de Seychellen wonen ca. 99.000 mensen. In 2020 zijn er 0 COVID doden geregistreerd. Er zijn in 2020 ca. 5.200 tests uitgevoerd waarvan er 275 positief waren.

In 2021 zijn er ca. 16.000 tests uitgevoerd en op 01-09-2021 zijn er 104 COVID doden geregistreerd. Opvallend is wel dat er pas mensen als COVID doden werden geregistreerd vanaf het moment dat er gestart werd met vaccineren. Op 11 maart 2021 had ca 62,6% van de bevolking minimaal 1 dosis gehad. En op 02-06-2021 was ca. 67,5% volledig gevaccineerd.

 

Maleisië

Op 01-05-2021 was in Maleisië ca. 2,8% van de bevolking minimaal eenmaal en ca. 1,8% volledig gevaccineerd. Op 01-05-2021 waren er in Maleisië 1.533 COVID doden geregistreerd.

Op 01-09-2021 had ca 62,4% van de bevolking 1 dosis gehad en was ca 47,7% van de bevolking volledig gevaccineerd. Op 01-09-2021 zijn er in Maleisië 16.942 COVID doden geregistreerd. Dat is dus meer dan het 11-voudige in 4 maanden tijd.

Opvallend is dus dat deze enorme stijging pas kwam vanaf het moment dat er grootschalig gevaccineerd werd.

 

Vietnam

In Vietnam waren er op 15-06-2021 slechts 61 COVID doden geregistreerd. Op 01-09-2021 waren dat er 11.867. Een enorme toename dus.

Opvallend is dat op 15-06-2021 ruim 1.5 miljoen mensen minimaal 1 keer waren gevaccineerd. Op 01-09-2021 waren dit er ruim 17 miljoen. Er is dus ook een enorme toename in het aantal toegediende vaccinaties.

In bovengenoemde landen lijkt er een sterke samenhang te zijn tussen een zeer sterke toename van het aantal vaccinaties en een enorme stijging van het aantal COVID geregistreerde doden.

 

Landen in Europa

In onderstaande tabel staat het gemiddelde aantal COVID geregistreerde doden per dag van 26-08-2021 t/m 01-09-2021 (7 daags gemiddelde) vergeleken met 26-08-2020 t/m 01-09-2020 (7 daags gemiddelde), met daarachter de vaccinatiegraad van 15-08-2021.

 

 

Na anderhalf jaar van sterk beperkende maatregelen en lockdowns en het ondertussen vaccineren van een groot deel van de bevolking, is het aantal COVID geregistreerde doden in bovenstaande landen vergeleken met vorig jaar gestegen.

Ondertussen zijn er veel meer mensen geweest die een natuurlijke infectie doorlopen hebben. Hierdoor zou er al veel meer immuniteit binnen de bevolking moeten zijn (een natuurlijk infectie biedt namelijk een goede bescherming).

Indien vaccinaties goed zouden helpen bij het sterk verminderen van transmissie en het voorkomen van een ernstig ziekteverloop, dan  zou zelfs bij een gering aantal gevaccineerde mensen (tussen de 30 en 40%) een significante daling zichtbaar moeten zijn. Maar deze daling is niet zichtbaar, er is zelfs sprake van een stijging, terwijl in al deze landen het grootste deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.

Vrijheidsbeperkende maatregelen hebben voor een groot deel van de bevolking geleid tot meer eenzaamheid en stress en daardoor een verminderd immuunsysteem. Vaccinaties blijken nu ook lang niet zo effectief als een natuurlijke infectie. Het lijkt er zelfs op dat vaccinaties de situatie voor de gehele bevolking alleen maar heeft verergerd.

In Nederland lagen er volgens LCPS in augustus 2020 tussen de 21 en 43 COVID geregistreerde patiënten op de IC. In augustus 2021 waren dit er tussen de 187 en 230. Het lijkt er sterk op dat met alle vrijheidsbeperkende maatregelen en vaccinaties de natuurlijke balans ernstig verstoord is. En waar het beleid er op gericht was om sterfte en ernstige ziekte te voorkomen lijkt deze zelfs meer ziekte en sterfte in de hand te hebben gewerkt.

Bronnen:

 

Een mooie quote die ik vandaag las:

Niet alleen de hoeveelheid jaren in je leven is van belang, maar vooral de hoeveelheid leven in je jaren. Geniet van het leven en doe leuke dingen, het leven wordt hierdoor niet minder dodelijk, maar wel een stuk meer levend.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief