Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Covid-vaccins doden één op de 800 zestigplussers

De vaccins moeten onmiddellijk uit de handel worden genomen, aldus een vooraanstaand vaccinwetenschapper

 

Noot van de redactie:
Beide wetenschappers genoemd in dit artikel spreken van een correlatie tussen boostervaccinatie en het aantal sterfgevallen, maar niet van causatie zoals verondersteld in de titel.

 

Het originele Engelstalige artikel vindt u hier.

Van elke 800 toegediende boostervaccins bij ouderen, overlijdt er één persoon en de toediening ervan moet onmiddellijk gestopt worden, aldus een vooraanstaande vaccinwetenschapper.

Dr. Theo Schetters, een in Nederland gevestigde vaccinoloog die een leidende rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van een aantal vaccins, heeft de officiële gegevens van de Nederlandse regering geanalyseerd en een zeer nauwe correlatie gevonden tussen het tijdstip waarop de vierde vaccindoses in het land werden toegediend en het aantal extra sterfgevallen, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek. Belangrijk is dat in Nederland de introductie van de boosters in de verschillende regio’s over een aantal weken was gespreid, zodat een analyse per regio mogelijk was, wat het effect bevestigt.

Dr. Schetters, die de eremedaille van de faculteit voor Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit van Montpellier in Frankrijk heeft ontvangen, vertelde Dr. Robert Malone, uitvinder van de mRNA-vaccintechnologie, dat artsen momenteel “allerlei symptomen zien waarvan zij niet weten wat het is” en dat “het in Nederland nu heel duidelijk is dat er een duidelijke correlatie bestaat tussen het aantal vaccinaties dat aan mensen wordt gegeven en het aantal mensen dat binnen een week daarna overlijdt”. Het is van essentieel belang om te kijken naar de sterfte door alle oorzaken, zei hij, omdat het vaccin “potentieel alle organen aantast”.

“Dus het heeft potentieel invloed op alle organen. En dat is wat de medici nu zien, ze zien allerlei symptomen waarvan ze niet weten wat het is. En omdat de bijwerkingen zich niet tot één soort bijwerking beperken , maar van alles kunnen zijn, komen ze op statistisch niveau heel moeilijk boven water. En daarom doen we analyses op de mortaliteit door alle oorzaken, want als we niet weten wat er precies samenhangt met vaccinatie -natuurlijk, de stollingsproblemen, myocarditis, dat weten we wel- maar er zijn op dit moment veel meer dingen aan de hand. En daarom kijken we naar de sterfte door alle oorzaken, en in Nederland is het nu heel duidelijk dat er een goede correlatie is tussen het aantal vaccinaties dat aan mensen wordt gegeven en het aantal mensen dat binnen een week daarna overlijdt. Dus stel, we hebben deze week 10.000 vaccinaties gegeven. Dan hebben we in deze week ongeveer 125 extra sterfgevallen”.

De correlatie is opvallend, zei hij, naarmate er meer vaccins in een week worden toegediend, zijn er ook meer sterfgevallen, en als er minder vaccins in een week worden toegediend, zijn er minder sterfgevallen. Dr. Schetters zegt dat hij een brief heeft geschreven aan de directeur van het Instituut voor Volksgezondheid in Nederland (RIVM; red.) om hem op de bevindingen te attenderen.

“Dus wat we hebben gedaan is dat we een aangetekende brief hebben geschreven aan de directeur van ons Instituut voor Volksgezondheid en de resultaten hebben gepresenteerd en mijn bezorgdheid hebben geuit. En gewoon met de vraag, uit voorzorg, heroverweeg alstublieft de vaccinatiestrategie omdat ik denk dat dit een echte waarschuwing is. En het is dus niet zo dat iedereen sterft. Eigenlijk heb ik een ruwe berekening gemaakt, het is één op de 800”.

Tijdens het interview legde Dr. Malone uit dat zijn eigen organisatie, bestaande uit 17.000 medici en wetenschappers, een verklaring heeft uitgebracht dat de vaccins moeten worden teruggetrokken omdat ze niet langer gerechtvaardigd zijn op basis van een risico-batenverhouding, een verklaring waarmee Dr. Schetters het eens was. Dr. Malone zei:

“Ik spreek hier als voorzitter van de Internationale Vereniging van Artsen en Medische Wetenschappers. Dus wij zijn, alle 17.000, artsen en medische wetenschappers, allemaal geverifieerd, geen verpleegkundigen, niet omdat we verpleegkundigen niet mogen, maar het heeft te maken met de positionering ten opzichte van de pers en de berichtgeving. Dus dat is de basis voor onze organisatie.

Maanden geleden hebben we een persconferentie gegeven met een duidelijke, ondubbelzinnige verklaring, die te vinden is op https://globalcovidsummit.org/, waarmee we een expliciet en eenduidig statement maakten. Als organisatie zijn we van mening dat deze vaccins moeten worden teruggetrokken. Ze zijn niet langer gerechtvaardigd op basis van een risico-batenverhouding. En als de persoon die verantwoordelijk is voor het ontstaan van deze technologie, word ik vaak bekritiseerd. Besefte ik niet wat ik deed? Maar ik kon niet bevroeden dat de normale richtlijnen voor reglementaire ontwikkeling en testen en klinische tests zouden worden omzeild.

Maar ik sta hier als iemand die vertrouwelijke, gedetailleerde kennis heeft van de technologie en haar risico’s en voordelen, de aard van de samenstellingen, de rol van de pseudouridine [onderdeel van RNA-modificatie; red.], al dit soort zaken.

Het is mijn mening en die van de organisatie die ik vertegenwoordig, dat de gegevens nu zo duidelijk zijn dat, naar onze mening, de voortdurende campagne voor vaccinatie niet langer gerechtvaardigd is.”

Dr. Schetters’ analyse is in overeenstemming met de waarnemingen die we de laatste weken op de Daily Sceptic hebben gedaan. We hebben namelijk gevolgd wat een correlatie lijkt te zijn tussen de invoering van de vierde dosis boosters in het voorjaar onder 75-plussers in Engeland en een golf van nu meer dan 11.000 extra sterfgevallen zonder covid die momenteel niet te verklaren zijn (zie de grafieken hieronder).

Uit de laatste officiële gegevens van het Office for National Statistics (Britse equivalent voor het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland; red.), die dinsdag zijn vrijgegeven, blijkt dat er in Engeland en Wales in de 13 weken sinds 23 april 11.370 extra sterfgevallen zijn geregistreerd die niet aan covid zijn gerelateerd. Als al deze sterfgevallen het gevolg zouden zijn van de voorjaarsboosters (waarvan er tot 22 juli 4.182.483 zijn toegediend), zou dat neerkomen op een sterfte van één op 368 doses. Dit cijfer is uiteraard een bovengrens, aangezien niet alle extra sterfgevallen het gevolg zullen zijn van de boosters, maar het toont aan dat de Britse gegevens in grote lijnen overeenkomen met de Nederlandse gegevens. Opgemerkt zij dat in het Verenigd Koninkrijk, waar de vierde doses alleen aan 75-plussers worden gegeven, een hoger percentage vaccinatieschade te verwachten is, aangezien het percentage met de leeftijd toeneemt.

In de week die eindigde op 22 juli, de meest recente week waarvoor gegevens beschikbaar zijn, werden in Engeland en Wales 10.978 sterfgevallen geregistreerd, wat 1.680 (18,1%) meer is dan het vijfjaarlijkse gemiddelde voor die week. Daarvan vermeldden 745 COVID-19 op de overlijdensakte als bijdragende oorzaak en 463 COVID-19 als onderliggende oorzaak, zodat er nog 1.217 overlijdens met een andere onderliggende oorzaak overbleven. Merk op dat dit de week van de korte maar intense hittegolf was (met temperaturen die in sommige gebieden voor het eerst boven 40°C uitkwamen), dus een aantal van deze sterfgevallen zullen sterfgevallen door de hittegolf zijn, net als veel van de extra covid-doden (zijnde mensen die op dat moment toevallig covid hadden).

Het aantal sterfgevallen naar datum van voorval is in de meest recente week dramatisch gestegen, wat in verband zou kunnen worden gebracht met de hittegolf van 18-19 juli. Uit de gegevens per datum van voorval blijkt echter dat de piek zich voordeed in de week die eindigde op 15 juli, te vroeg voor de hittegolf. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het Office for National Statistics een “statistisch model” gebruikt om het aantal sterfgevallen voor de afgelopen weken te berekenen en dat dit model wellicht niet goed berekend is op onvoorspelbare verschijnselen zoals hittegolven. Als dat het geval is, moeten we in de volgende rapporten aanpassingen zien wanneer meer reële gegevens beschikbaar komen. Opmerkelijk is dat de oorzaak van de piek in het aantal niet-Covid gerelateerde oversterftes in juni nog onduidelijk is.

Hier is de cumulatieve curve van niet-covid-oversterfte gevallen per datum van registratie samen met het cumulatieve totaal van de voorjaarsboosters.


Zoals in de afgelopen weken is opgemerkt, lijkt de oorzaak van de sterfgevallen grotendeels verband te houden met hart- en vaatziekten (de gegevens over de doodsoorzaken in juli zijn nu hier beschikbaar). Het sterftecijfer door kanker ligt, misschien verrassend gezien de ontzegging van de toegang tot gezondheidszorg tijdens de pandemie, min of meer op het normale niveau, wat suggereert dat er iets anders aan de hand is dan een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg. Het aanhoudend hoge aantal sterfgevallen is onverwacht, aangezien we na de 142.000 sterfgevallen van de afgelopen tweeënhalf jaar, een periode met een lager dan gemiddeld aantal sterfgevallen hadden verwacht.

De regering zou dringend moeten onderzoeken wat de oorzaak is van de meer dan 11.000 extra sterfgevallen in drie maanden tijd. Zoals we vorige week hebben gezien, heeft zij echter geen belangstelling getoond om dit te doen. Toen parlementslid Esther McVey, voorzitter van de Pandemic Response and Recovery All-Party Parliamentairy Group (APPG), een schriftelijke vraag indiende waarin zij het kabinet vroeg welke stappen het ondernam “om het hoger dan verwachte sterftecijfer van 12,2% boven het vijfjarig gemiddelde te onderzoeken”, verwees het de zaak eenvoudigweg door naar de U.K. Statistics Authority, die slechts zei dat het de relevante statistieken zal blijven publiceren.

Misschien dat de interventie van Dr. Schetters in Nederland degenen in de regering die hun kop in het zand hebben gestoken, wakker begint te schudden.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief