Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De hoge-snelheid, bivalente COVID-boosters zijn er

Pas op: er is niets goeds aan, en we moeten ons zorgen maken waarom ze gebruikt worden.


Het originele Engelstalige artikel vindt u hier.

Op woensdag 31 augustus heeft de FDA toestemming voor noodgebruik verleend voor de nieuwe mRNA-boostervaccins van Pfizer en Moderna voor COVID. De volgende dag, 1 september, hebben het raadgevend comité en de directeur van het CDC de onmiddellijke uitrol van de nieuwe vaccins goedgekeurd. Zij zullen vanaf deze week in de VS worden toegediend.

Snelste uitrol van vaccins in de wereldgeschiedenis

Verrassend genoeg, meer dan een maand voordat één van beide instanties zijn goedkeuring had gegeven aan de geheel nieuwe formulering, had de overheid al 105 miljoen doses van Pfizer en 66 miljoen doses van Moderna besteld.

De gewenste samenstelling van het vaccin was pas formeel door de FDA vastgesteld nadat haar adviescommissie op 24 juni 2022 bijeen was gekomen. De vaccins bevatten een mix van het oude, originele mRNA van de Wuhan-stam (nu ook wel het voorouderlijke vaccin genoemd) en een nieuwe omikron BA.4/5 mRNA-versie die codeert voor het omikron spike-eiwit. 

De totale hoeveelheid mRNA voor de boostervaccins van Pfizer en Moderna is dezelfde als voorheen: 30 mcg voor Pfizer en 50 mcg voor Moderna. Elk is samengesteld uit 50% omikron-mRNA en 50% voorouderlijk-mRNA, en beide worden bivalente vaccins genoemd. Op de nieuwe flesjes en hun verpakking staat de dosis niet vermeld, wat erop wijst dat de beslissing over de te gebruiken hoeveelheid pas zeer recent is genomen. Zelfs de leden van het raadgevend comité van het CDC kenden de dosering van de nieuwe bivalente vaccins niet tot de vergadering van 1 september.

Nog nooit in de wereldgeschiedenis is een vaccin zo snel zo snel op de markt gebracht. Hoe was dat mogelijk? In plaats van een relaas van menselijke moed en vindingrijkheid, is dit een relaas van menselijk falen en van roekeloosheid. Ik vraag het nogmaals: hoe kon een vaccin zo snel uitgerold worden?

Het gebeurde op de enige mogelijke manier: door de regels om te buigen, een nieuw draaiboek met voorschriften te creëren en geen proefpersonendata te eisen voor de nieuwe vaccins. De fabrikanten hoefden geen maandenlange proeven te doen en de FDA hoefde zich niet te verdiepen in gegevens van proefpersonen, omdat die er niet waren. Laat dat tot je doordringen: de nieuwe bivalente BA.4/5-vaccins zijn alleen op muizen getest, niet op mensen.


Onverwachte internationale coördinatie

Hier is een verbazingwekkend feit: Op dezelfde dag dat het CDC toestemming gaf om met het vaccinatieprogramma te beginnen, 1 september, hebben gezondheidsinstanties in Canada, Zwitserland en de FDA van de Europese Unie (de Europese Medicijnen Associatie) ook nieuwe, bivalente booster-prikprogramma’s in gang gezet. Bijna tegelijkertijd heeft het Verenigd Koninkrijk twee verschillende bivalente boosters goedgekeurd, en wel op 15 augustus en 3 september.

Het Verenigd Koninkrijk heeft haar burgers verteld dat ze de grootste lancering in de geschiedenis van de nieuwe bivalente boosters kunnen verwachten. En zij heeft bij de start van deze campagne  grote bonussen toegezegd aan artsen die erin slagen elke bewoner van een verpleeghuis vóór 23 oktober te vaccineren.

Deze laatstgenoemde landen gebruiken een ouder omikron-mRNA als model voor hun omikron-ancestrale bivalente vaccins, terwijl de VS de mRNA-code gebruiken van de spike van de latere omikron-variant BA.4/5.


Hoe kunt u volledige informatie over deze boosters krijgen?

Hoe vertellen de mainstream media dit verhaal? Met hun gebruikelijk gedraai en het vermijden van de lastige vragen. In plaats van je te helpen begrijpen wat er net gebeurd is, zegt de New York Times: “Wanneer krijg jij jouw booster?” Niet of je hem moet, gewoon wanneer moet je hem krijgen. De Herald Tribune vertelt je waarom je hem moet krijgen. STAT News zegt je vragen te beantwoorden, maar stelt nooit relevante vragen over waarom zo’n ongekend snelle uitrol heeft plaatsgevonden – vooral nu we op een bijna historisch dieptepunt zitten van sterfgevallen en IC-opnames door COVID.

De Associated Press deed het iets beter door tenminste de vraag te stellen of je een nieuwe booster moet krijgen. Maar hun antwoorden gaan niet dieper dan van hun collegae-media.

Het lijkt erop dat u de informatie die u nodig hebt om de boosters en het proces waarmee ze werden binnengesmokkeld te begrijpen, niet van de grote media zult krijgen. Dus heeft de Defender documenten van de FDA bekeken, de hele dag de CDC-vergadering van de adviescommissie op 1 september bijgewoond, een review bestudeerd van de boosters gepubliceerd op 31 augustus in de New England Journal of Medicine op, en een evaluatie gemaakt van een studie van omikronboosters die getest zijn op niet-menselijke primaten door Dr. Fauci’s Vaccine Research Center. Wij zullen u echte wetenschap leveren.


Wat zei de FDA over de noodgoedkeuring voor het gebruik van de nieuwe boosters?

De FDA heeft haar adviesorgaan niet bijeengeroepen alvorens de vergunningen af te geven en het is niet moeilijk te raden waarom. Vorig jaar stemden haar adviseurs tegen gebruik van boosters, omdat de gegevens die zij kregen erop wezen dat de oude vaccins goed bleven werken. Twee topambtenaren van de FDA die het niet eens waren met de uitrol van de boosters in 2021 namen ontslag en lieten doorschemeren dat de beslissing om boosters te geven aan de FDA was opgedrongen.

Dit jaar hebben de leden van het VRBPAC (Vaccine and Related Biological Products Advisory Committee) van de FDA geklaagd over het feit dat zij steeds minder gegevens krijgen, terwijl aan hen wordt gevraagd hun goedkeuring te geven aan vaccinatieprogramma’s voor steeds jongere leeftijden. VRBPAC-lid Dr. Paul Offit, professor kinderinfectieziekten aan de Universiteit van Pennsylvania en mede-uitvinder van een Rotavirus-vaccin, verklaarde vorige maand dat “de uitkomst al vast stond”. Hiermee werd geïmpliceerd dat de beraadslagingen van de commissie een schijnvertoning waren, omdat het Witte Huis direct na afloop van de vergadering aankondigde het vaccin aan te schaffen.

Dr. Offit werd vorige week geciteerd toen hij zei dat de gegevens van muizen niet voldoende waren om de nieuwe boosters uit te rollen. Dus koos de FDA ervoor om hem en de andere leden geen openbaar gehoor te geven. Daar zouden ze natuurlijk klagen over de laksheid van de FDA – wat sommigen als roekeloosheid, insubordinatie of zelfs grof wangedrag zouden kunnen omschrijven. Immers, volgens de missie van de FDA is de FDA “verantwoordelijk voor de bescherming van de volksgezondheid door de veiligheid, werkzaamheid en zekerheid van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, biologische producten en medische hulpmiddelen te waarborgen”. Niet het goedkeuren van ongeteste vaccins.

De FDA rechtvaardigde haar goedkeuringen met taalgebruik dat waarschijnlijk bedoeld was om het publiek in verwarring te brengen. Hier zijn enkele voorbeelden.

1. Iedereen kent de term “veilig en werkzaam”, die een officiële term van de FDA is voor goedgekeurde, geregistreerde geneesmiddelen en vaccins. Volgens de wet mag de term echter niet door de FDA worden gebruikt om te verwijzen naar niet-geregistreerde, experimentele producten, wat alle voor noodgevallen goedgekeurde geneesmiddelen en vaccins wel zijn. De FDA heeft dus geprobeerd de gewenste terminologie te suggereren zonder deze te gebruiken.
In haar persbulletin over de nieuwe boosters gebruikte de FDA bijna, maar niet helemaal identieke terminologie, en citeerde Dr. Peter Marks, de directeur van FDA’s vaccin centrum: “We hebben nauw samengewerkt met de vaccinfabrikanten om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van deze aangepaste boosters veilig en efficiënt is verlopen.”

2. Dr. Marks zei ook: “Het publiek kan er zeker van zijn dat de FDA veel zorg heeft besteed aan het waarborgen dat deze bivalente COVID-19-vaccins voldoen aan onze strenge veiligheids-, effectiviteitsnormen en kwaliteitsnormen van productie voor toelating voor noodgebruik.” Ook hier wordt “veilig en effectief” geïmpliceerd, maar niet exact vermeld.

3. Wat Dr. Marks verwacht dat het publiek over het hoofd ziet, is dat er geen kwaliteitsnormen zijn voor gebruik van noodgoedkeuringen (EUA’s). De richtlijn voor EUA’s vereist alleen dat bekende en verwachte voordelen opwegen tegen bekende en verwachte risico’s van het product. Er zijn helemaal geen kwaliteitseisen, en de FDA is zelfs niet verplicht om de fabrieken waar EUA-producten worden vervaardigd te inspecteren, zoals zij dat wel moet doen voor producten waarvoor een vergunning is verleend. Evenmin is zij verplicht het eindproduct te inspecteren. De FDA houdt ons dus voor de gek als ze beweert dat de normen streng zijn. Bovendien weten Dr. Marks en de FDA dat voor alle EUA producten een zeer ruime ontheffing van aansprakelijkheid geldt, die Dr. Marks, de FDA, het CDC, HHS, de fabrikanten, distributeurs, artsen, apothekers, en iedereen die betrokken is bij het vaccinatieprogramma, dekt. Zij kunnen ons dus alles vertellen, omdat het publiek geen beroep kan doen op de rechter als er een EUA-product in het spel is.

4. De FDA rechtvaardigt haar beoordeling dat de niet geteste vaccins veilig zijn met het volgende argument: “De veiligheidsgegevens die zijn verkregen voor het bivalente vaccin (origineel en omikron BA.1) en voor het monovalente Moderna COVID-19-vaccin zijn relevant voor het Moderna COVID-19-vaccin, bivalent omdat deze vaccins volgens hetzelfde proces worden vervaardigd.”
Dit is hetzelfde als beweren dat amandelspijs veilig is en dat pindakaas dus ook veilig is omdat het volgens hetzelfde procédé wordt vervaardigd. Is dat werkelijk het beste excuus dat de FDA kan geven voor het niet uitvoeren van haar regulerende taken?


Wat is er gebeurd op de CDC-ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) vergadering op 1 september? 

Het  CDC wist dat het moeilijk zou zijn om het publiek ervan te overtuigen deze vaccins te nemen, aangezien bijna iedereen al COVID heeft gehad, er te veel werd beloofd ten aanzien van de  voordelen van het eerdere vaccin, de ziekte milder is geworden, de vaccins infectie of overdracht niet voorkomen en de angst rond COVID grotendeels is verdwenen. Daarom moest het CDC nieuwe strategieën toepassen.

Eén strategie was om het ‘spring op de trein-effect’ te gebruiken. Je probeert het publiek ervan te overtuigen dat iedereen de prik neemt en dat zij dus ook mee moeten doen. Tijdens de ACIP-vergadering werd een enquête gepresenteerd waaruit bleek dat 72% van de mensen die in aanmerking kwamen, van plan was de nieuwe boosters te nemen. Hoe groot is de kans dat dat waar is? Slechts 33% van de bevolking heeft de eerste booster gekregen, terwijl 67% heeft gezegd: “Nee, dank u. En de belangstelling voor COVID-prikken is sterk gedaald. Minder dan 5% van de kleuters heeft een COVID-vaccin gekregen in de 3 maanden sinds ze zijn toegelaten.

Het CDC gaf aan de ACIP de indruk dat 49% van het publiek een booster had gekregen, terwijl haar eigen statistieken in de NY Times zeggen dat het werkelijke aantal 33% is. Zo ziet de berekening eruit die het CDC heeft uitgevoerd om te doen voorkomen dat de boosters populairder zijn dan ze zijn: 67% procent van het publiek is volgens het CDC “volledig gevaccineerd”. 49% procent van die 67% (degenen die volledig gevaccineerd zijn) is 33%.

De federale regering maakte een bedrag van 1 miljard dollar vrij om reclame te maken en positieve berichtgeving te garanderen (en slecht nieuws te onderdrukken) om de eerdere COVID-vaccins te promoten. Je kunt je afvragen hoeveel zal worden uitgegeven om de nieuwe boosters te promoten.

Het CDC zegt dat 224 miljoen Amerikanen “volledig gevaccineerd” zijn. De ACIP-leden kregen te horen dat van dit aantal er 210 miljoen al in aanmerking komen voor de nieuwe boosters. De overheid heeft tot nu toe 171 miljoen bivalente boosterdoses gekocht (105 miljoen van Pfizer en 66 miljoen van Moderna) die kunnen worden gebruikt voor mensen vanaf 12 jaar. 

De FDA en het CDC moeten nog toestemming gegeven voor het op de markt brengen van nieuwe bivalente boosters voor kinderen jonger dan twaalf jaar. Zij hebben in het verleden lagere doseringen COVID-vaccins gekregen dan volwassenen. Maar de agentschappen zeiden dat ze van plan zijn dit binnen enkele weken te doen.

Een andere heikele kwestie voor het ACIP-comité was de vraag hoe lang deze boosters zullen werken, en hoe vaak ze zullen worden aanbevolen. De ACIP-leden zijn verantwoordelijk voor het geven van advies over alle vaccins, en zij willen niet dat de COVID-vaccins het publiek afkerig maken voor andere vaccins. 

Hoewel ooit de aanbeveling is gedaan om de bivalente boosters 4 maanden na een eerdere dosis te geven, werd het ACIP-comité gevraagd de boosters goed te keuren, wanneer ten minste 2 maanden waren verstreken na een eerdere dosis. Dr. Twentyman van het CDC zei dat het CDC niet langer het totale aantal doses telt. Zij zei dat zelfs als iemand 4 of 5 eerdere COVID-vaccinaties heeft gehad, een nieuwe bivalente booster “niet geweigerd dient te worden”, zolang er maar 2 maanden zijn verstreken sinds de laatste dosis.


Hoe lang zal het werken? 

Volgens het NEJM artikel deze week:

“Er is aangetoond dat de verhoogde neutraliserende antilichaamtiters [methode om antilichamen aan te tonen in het bloed, red.] en de klinische doeltreffendheid afnemen tegen de vier maanden na een derde immunisatie met mRNA. Na de vierde mRNA-immunisatie is gemeld dat de bescherming tegen infectie met SARS-CoV-2 omikron al na slechts 4 weken afneemt, hoewel de bescherming tegen ernstige ziekte langer aanhoudt. Hybride immuniteit van zowel vaccinatie als infectie biedt een grotere en duurzamere bescherming dan één van beide alleen.”

Vier weken! Antilichaamtiters dalen 4 weken na de 4e dosis. Geen wonder dat het CDC zulke frequente boosters toestaat, en aanmoedigt. 

De COVID-vaccinatiezetters hebben een nieuwe term bedacht, hybride immuniteit, naar het voorbeeld van hybride elektrische auto’s. Het verwijst naar de verbeterde immuniteit die een gevaccineerd persoon heeft als hij ook de ziekte heeft gekregen! Alsof gevaccineerd zijn, maar toch de ziekte krijgen, als wenselijk moet worden beschouwd. Nadat het CDC zelfs twee jaar lang ontkende dat natuurlijke immuniteit – het soort dat mensen krijgen na infectie – bestaat, probeert het CDC nu een siroopvaccin te nemen, daar natuurlijke immuniteit aan toe te voegen, het hybride immuniteit te noemen en er limonade van te maken!


Hoe werd deze uitrol gerechtvaardigd? 

Omikronvarianten zijn er sinds november vorig jaar, en al snel werd ontdekt dat zowel de door vaccinatie opgewekte, als de natuurlijke immuniteit ten gevolge van eerdere infecties zeer beperkt was voor omikronvarianten, omdat zij zo sterk verschillen van de voorouderlijke stam. De gezondheidsinstanties en de fabrikanten hebben de prototypes van het omikronvaccin tot 9 maanden lang getest. De meeste van die tests hadden betrekking op BA.1- en BA.2-omikronstammen. 90% van de huidige gevallen wordt echter veroorzaakt door omikron BA.5, die genetisch ver van BA.1 en BA.2 af staat. 

Maar er waren enige gegevens afkomstig van proefpersonen (met telkens een paar honderd proefpersonen) voor verscheidene van de vroegere prototypes van het omikronvaccin, zodat de gezondheidsdiensten besloten eenvoudigweg te doen alsof het voor BA.1 en BA.2 ontworpen mRNA dicht genoeg bij BA.5 lag zodat de gegevens vergelijkbaar waren. 

Aangezien 50% van de inhoud van het vaccin het oude vaccin zou zijn, beweerde de FDA dat zij de veiligheid en doeltreffendheid van die helft reeds had vastgesteld. Tot slot waren er gegevens van muizen, die vergelijkbare antilichaamtiters tegen de nieuwe vaccins hadden gekregen als tegen de oudere vaccins. En natuurlijk kunnen we erop vertrouwen dat het bij muizen hetzelfde gaat als bij mensen, toch? Zij zijn immers “gehumaniseerd”, zodat zij een menselijke ACE-2 receptor hebben .

Nee, we kunnen niet op muizen vertrouwen. We kunnen zelfs niet vertrouwen op niet-menselijke primaten als model voor vaccins, omdat elke soort uniek en onvoorspelbaar reageert op infecties en op vaccinaties. Maar de gegevens van muizen maken wel deel uit van het goedkeuringspakket van de FDA, en zo lijkt het erop dat de FDA een grondiger onderzoek heeft uitgevoerd.

Nu we besproken hebben hoe lang deze booster meegaat, moeten we ons afvragen hoe goed hij werkt.

Volgens voorspellingen van het tijdschrift Nature en van Dr. Fauci’s NIAID Vaccine Research Center (VRC) van de NIH zullen de nieuwe vaccins geen verbetering laten zien ten opzichte van de oude vaccins.

Volgens de VRC “heeft een studie bij niet-menselijke primaten aangetoond dat een omikronspecifiek mRNA-vaccin niet beter was dan het oorspronkelijke mRNA-1273-vaccin [vorige generatie Moderna-vaccin] voor bescherming tegen het omikronprobleem”.

Nature merkt op: “een analyse [gepubliceerd op 26 augustus] suggereert dat bijgewerkte boosters ongeveer dezelfde bescherming lijken te bieden als een extra dosis van de oudere vaccins – vooral wanneer het erom gaat mensen uit het ziekenhuis te houden”.

Geen van deze studies werd besproken op de ACIP-vergadering. Er werd niet besproken waarom en hoe de bivalente vaccins werden gekozen. 

De reden waarom de omikronvaccins geen goede omikronrespons stimuleren, wordt door de NIAID VRC-auteurs toegeschreven aan antigenic priming, ook bekend als oorspronkelijke antigene zonde. Dit betekent dat het immuunsysteem geprogrammeerd is om steeds opnieuw te reageren op de eerste coronavirusinfectie of het eerste coronavirusvaccin dat het tegenkwam, zelfs wanneer het later andere coronavirus-antigenen tegenkomt.

Hoe goed werkte het oude vaccin? De CDC-slide hieronder, gepresenteerd door Dr. Link-Gelles van het CDC, is niet goed gelabeld, maar het laat zien dat of je nu twee of drie doses van het oude vaccin kreeg, tijdens de omikronperiode de werkzaamheid in alle leeftijdsgroepen na drie maanden onder de 40% lag. Na zes maanden schommelde het rond 0% werkzaamheid (geen voordeel), en daarna was het negatief (schadelijk) voor de meeste leeftijden. 


Negatieve werkzaamheid betekent dat de gevaccineerden een grotere kans hebben om met COVID te worden besmet dan de niet-gevaccineerden. Dit is in overeenstemming met wat we zien in het VK en enkele andere landen: de gevaccineerden lopen een grotere kans om COVID te krijgen. En het is dit effect dat de volksgezondheidsinstanties waarschijnlijk proberen te voorkomen, of te verbergen, door voortdurend boosters te geven.

Het lijkt erop dat het publiek hier en in veel andere landen wordt misleid om een niet-geteste (of in andere landen een minimaal geteste BA. 1 of 2) injectie te krijgen met de valse belofte dat het veel beter zal werken dan het oudere vaccin. De regelgevende instanties weten dat het onwaarschijnlijk is dat het beter zal werken, maar hun PR-motoren worden opgedreven om ons van het tegendeel te overtuigen.


Hoe veilig zijn de nieuwe vaccins? 

Dat laat zich raden, omdat de veiligheid voor de mens niet kan worden beoordeeld aan de hand van diermodellen, aangezien deze de reactie van de mens niet voorspellen. Wat is er gedaan om de veiligheid van de bivalente vaccins te evalueren?


Reactogeniciteit

Reactogeniciteit is een woord dat verwijst naar bijwerkingen op korte termijn van vaccins, zoals koorts, roodheid, vermoeidheid of spierpijn. Volgens de CDC-deskundigen was de mate van reactogeniciteit van de omikron-prototypevaccins vergelijkbaar met die van de oudere, “eerste generatie” COVID-vaccins. Er waren geen gegevens over meer ernstige bijwerkingen, en Dr. Shimabukuro van het CDC zei dat er geen manier was om het risico van myocarditis te beoordelen vanwege het kleine aantal proefpersonen dat de prototypevaccins kreeg.

Als u echter kijkt naar de grafiek van Pfizer voor de ACIP-leden hieronder, zult u zien dat er een grotere reactogeniciteit (meer acute bijwerkingen) werd gezien na de omikron-prototypevaccins dan na de oudere vaccins. Dit kan een signaal zijn dat de nieuwere vaccins tot ernstiger reacties zullen leiden, maar dat is niet met zekerheid te zeggen.


Myocarditis

Deskundigen van de ACIP beweerden dat myocarditis minder vaak voorkwam na boostershots met het oude vaccin dan na de tweede prik uit de eerste serie. Dia 39 van Dr. Shimabukuro, die snel werd overgeslagen, liet echter het tegendeel zien. Voor jongens en meisjes van 16-17 jaar, en voor mannen van 30-39 jaar, was de kans op myocarditis verhoogd na een booster. (Zie hieronder.) Er is dus geen reden om te denken dat de boosters wat myocarditis betreft, veiliger zullen zijn dan de tweede dosis. Dat risico was overigens ongeveer 1 op 2.000 jonge mannen van 18-24 jaar na hun tweede dosis in een onderzoek van Kaiser.

 

Dr. Shimabukuro zei ook dat als je je laat vaccineren kort nadat je hersteld bent van COVID, er meer bijwerkingen te verwachten zijn, op zijn minst op korte termijn – maar “er is geen bewijs dat je daardoor een verhoogd risico loopt op myocarditis.” Ik ben niet gerustgesteld door het gebrek aan bewijs. Kindercardioloog Dr. Kirk Milhoan heeft vorige week alle gegevens bekeken, die Dr. Shimabukuro niet kon vinden. Vaccineren kort na het herstel van COVID is overmoedig, en deskundigen die de injecties na het herstel verplichten, laten degenen voor wie zij verantwoordelijk zijn een nog groter risico lopen op bijwerkingen, waaronder myocarditis.

Sommige wetenschappers, waaronder Dr. Dan Barouch in een artikel in de NEJM van vorige week, beweren dat myocarditis “veel vaker” voorkomt na een geval van COVID dan na vaccinatie. Maar hij citeerde geen enkele bron voor deze bewering.

Kindercardioloog Kirk Milhoan bestudeerde alle recente literatuur over de vraag hoe vaak myocarditis voorkomt na infectie versus na vaccinatie. Het lijkt erop dat het vaccin meer risico geeft op myocarditis dan een COVID-infectie, maar er zijn veel verschillende factoren die het risico beïnvloeden, waaronder leeftijd, geslacht, of u al COVID gehad heeft en hoe recent, en het type vaccins dat u kreeg. Bij Moderna-vaccins lijkt de kans op myocarditis groter dan bij Pfizer-vaccins. Het krijgen van een Moderna-vaccin na een eerste Pfizer-vaccin verhoogt de kans nog meer dan het krijgen van 2 Moderna vaccins. Zie tabel 2 van een belangrijk onderzoek naar myocarditis in 4 Scandinavische landen.

Frankrijk, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken en IJsland hebben allemaal de COVID-vaccinatie van het Moderna voor jonge mannen stopgezet.

Een lid van de ACIP vroeg of het apenpokkenvaccin Jynneos, dat ook myocarditis kan veroorzaken, samen met de nieuwe bivalente vaccins kan worden gegeven? Zou dit het risico op myocarditis vergroten? Het verrassende antwoord was: “Lees de informatiebrochure”, wat wellicht betekende dat dit niet in het openbaar mocht worden besproken.

Nu we het hebben over wat er in het openbaar besproken kon worden: elke discussie over zwangerschap en COVID-vaccinatie was verboden op de ACIP-vergadering. Meerdere leden van het comité vroegen om informatie over zwangerschap, maar de voorlichters weigerden steevast om die te verstrekken. Niets over ziekenhuisopnames, sterfgevallen, reacties bij foetussen. De ACIP-leden werd verteld dat ze hierover geïnformeerd zouden worden op een volgende vergadering. Dr. Miller, van Moderna, zei dat ze bezig waren om 800 zwangere vrouwen bij een studie te betrekken. Ooit zou die worden afgerond. De enige conclusie die ik kan trekken is dat het CDC niet blij is met de resultaten die ze nu hebben. En ze zijn van plan om zo lang mogelijk uit te stellen om deze bekend te maken aan het publiek.

Toch heeft het CDC bijna 18 maanden geleden een zwangerschapsmeldpunt voor de COVID-vaccins in het leven geroepen. Het CDC en de FDA moeten gegevens hebben over vele duizenden zwangerschappen. Elke vrouw die een dosis COVID-vaccin krijgt toegediend, moet meedelen of zij zwanger is voordat zij kan worden gevaccineerd, en het CDC verzamelt al deze informatie. Bovendien zijn er duizenden VAERS-rapporten over ongunstige invloed op zwangerschappen. 

De FDA vroeg aan Pfizer/BioNTech om het effect van het vaccin bij zwangerschap te bestuderen toen deze op 23 augustus 2021 een vergunning voor Comirnaty verstrekte. De FDA eiste ook aanvullende veiligheidsstudies van het vaccin bij kinderen en aanvullende studies van myocarditis op hetzelfde moment. Het probleem is dat deze studies pas na vijf jaar zullen zijn voltooid, lang nadat miljarden doses zijn toegediend en de vaccins al lang verouderd zullen zijn. Het is moeilijk te rechtvaardigen waarom de FDA zou vragen dat deze studies zo lang mogen duren. Heeft de FDA om zo’n lange studieduur gevraagd om haar beoordeling van de veiligheid van vaccins uit te stellen tot een punt dat de vaccins niet meer in gebruik zijn?

De enige conclusie die ik kan trekken, is dat de FDA en het CDC niet blij zijn met de veiligheidsresultaten die ze al hebben. En ze zijn van plan om het slechte nieuws zo lang mogelijk achter te houden.


Long COVID

Het comité was ook geïnteresseerd in Long COVID. Zouden de vaccins deze gevreesde complicatie kunnen voorkomen? Het CDC was stil. De CDC-voorlichter beweerde dat het CDC niet beschikt over “systematische gegevens” over Long COVID, noch heeft het CDC een definitie ontwikkeld voor Long COVID. Waarom heeft het CDC het onderzoek naar deze uiterst belangrijke complicatie uitgesteld? 

The NY Times onthulde in februari 2022 dat het CDC het grootste deel van de gezondheidsgegevens die het verzamelt, achterhoudt. Volgens de Times “zou veel van de achtergehouden informatie staats- en lokale gezondheidsfunctionarissen kunnen helpen om hun inspanningen beter af te stemmen om het virus onder controle te krijgen.”

U zult geen openlijker aanklacht van de NY Times tegen onze Centers for Disease Control vinden dan dat.

Kan vaccinatie Long COVID niet voorkomen? Veroorzaakt het Long COVID? FLCCC-oprichter en gewaardeerd intensive care arts Dr. Paul Marik heeft gesteld dat zowel Long COVID als veel COVID- vaccinatieschade te wijten is aan hetzelfde: de langdurige aanwezigheid van spike-eiwitten in de bloedcirculatie. Als dit waar is, kan er een aanzienlijke overlapping zijn tussen de symptomen en pathologie van Long COVID en vaccinatieschade, en probeert het CDC dit misschien te verhullen, of zoekt het CDC misschien een manier om te beweren dat alle vaccinatieschade te wijten is aan COVID.

De FDA heeft op 31 augustus alle noodgoedkeuringen van Pfizer en Moderna voor de oude boosters ingetrokken. Dit was plotseling en onverwacht. Afspraken moesten worden afgezegd, omdat de oude vaccins vanaf 31 augustus alleen nog mochten worden gebruikt bij jonge kinderen of voor de eerste serie. De FDA heeft de goedgekeurde vaccins Comirnaty en Spikevax, die ook als boosterdosis zijn goedgekeurd, niet teruggetrokken of teruggeroepen. Is dit een stilzwijgende erkenning dat er in de VS geen vaccins van Comirnaty of Spikevax met vergunning verkrijgbaar zijn? 

Zou de FDA de nieuwe vaccins zo snel op de markt hebben gebracht als rechtvaardiging voor het feit dat de meeste oude vaccins uit de roulatie werden genomen, kort nadat berichten de ronde begonnen te doen over de inhoud met geheime en mogelijk schadelijke stoffen?


Conclusies

  1. De FDA en het CDC hebben samengewerkt om deze week vergunningen voor noodgebruik af te geven en nieuwe, bivalente COVID-vaccins van Pfizer en Moderna  op de markt te brengen, zonder enige proeven op mensen, hetgeen ongekend is.
  2. Deze vaccins genieten nog steeds een buitengewone bescherming tegen aansprakelijkheid, terwijl de ontvanger geen beroep kan doen op het rechtssysteem in geval van schade.
  3. Er is geen bewijs dat de nieuwe vaccins veilig zijn, terwijl niet uitgesloten is dat zij schadelijker kunnen zijn dan de eerdere COVID-vaccins, maar omdat er geen tests op mensen zijn uitgevoerd, is er geen manier om de veiligheid ervan echt te voorspellen. Veiligheidsgegevens worden door de federale gezondheidsinstanties achtergehouden. De berichtgeving door hen is misleidend.
  4. Er is geen bewijs dat de nieuwe bivalente vaccins doeltreffender zullen zijn dan de oudere vaccins, en uit de bestaande gegevens blijkt dat de doeltreffendheid ervan niet langer dan één tot enkele maanden zal aanhouden.
  5. COVID-vaccins lijken de gevoeligheid voor COVID-infecties te verhogen, gemiddeld vanaf 6 maanden na een inenting.
  6. Frequente boosters voorkomen kortstondig de negatieve werkzaamheid die zich enkele maanden na een COVID-vaccinatie manifesteert. Dit kan de reden zijn waarom frequente boosters worden gepromoot. Maar frequente boosters kunnen ook de algehele immuniteit verzwakken en kunnen zelfs bijdragen tot stijgende sterftecijfers in de VS en het VK.
  7. Er is internationale coördinatie met betrekking tot het inzetten van bivalente boosters, en er zal een grote inspanning worden gedaan om deze in stelling te brengen, ondanks de historisch lage aantallen van ernstige gevallen van COVID. Waarom?

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief