Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

“De mRNA-vaccins zijn noch veilig, noch effectief, maar ronduit gevaarlijk”

Nu gepubliceerd in de peer-reviewed wetenschappelijke literatuur

 

Door Steve Kirsch, 4 maart 2023

Het originele Engelstalige artikel vindt u hier.

 

Voor het geval u het gemist hebt. Elke gezondheidsautoriteit in de wereld zou het publiek hierover moeten waarschuwen. Het wetenschappelijk artikel werd gepubliceerd op 21 september 2022.

Figuur 1. “Niet veilig of effectief”

 

Samenvatting

COVID-19 vaccins – An Australian Review werd op 21 september 2022 gepubliceerd in de peer-reviewed wetenschappelijke literatuur.

Hier zijn de twee zinnen uit dit artikel die iedereen zou moeten lezen:

Een wereldwijde Bayesiaanse causale impactanalyse [kansberekening, red.] suggereert dat COVID-19 gentherapie (mRNA-vaccin) meer COVID-19-infecties per miljoen en meer niet-COVID-gerelateerde overlijdens per miljoen veroorzaakt dan overlijdens in verband gebracht met COVID-19 [43].

Een overvloed aan studies heeft aangetoond dat de mRNA-vaccins noch veilig noch effectief zijn, maar ronduit gevaarlijk.

 

Andere belangrijke inzichten uit het artikel

Als u geen tijd hebt om de hele samenvatting van het onderzoek te lezen, volgen hier enkele van de belangrijkste bevindingen.

Onderstaand volgen enkele directe citaten:

 1. COVID-19 vaccins veroorzaken meer bijwerkingen dan enig ander vaccin.
 2. Niet alleen het spike-eiwit veroorzaakt ongewenste bijwerkingen, maar ook mRNA en nanodeeltjes doen dat.
 3. Nooit eerder in de geschiedenis van vaccins hebben we 1011 gedetailleerde case studies gezien waarin bijwerkingen van een vaccin werden aangetoond.
  ( https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal ).
 4. Nogmaals, het is onvoorstelbaar waarom het onmogelijk zou zijn om de onderzoeksgegevens in een paar maanden door te nemen, terwijl de CDC er minder dan 4 weken over deed om aan de injecties een autorisatie voor noodgebruik te geven – tenzij je openstaat voor het idee dat de onderzoeksgegevens nooit echt zijn gelezen en onderzocht, een beangstigend perspectief.
 5. De officiële publieke boodschap is dat de mRNA-vaccins veilig zijn. De Therapeutic Goods Administration (TGA), de instantie voor geneesmiddelen en therapeutische regelgeving van de Australische regering, stelt op haar website echter heel duidelijk dat de grootschalige onderzoeken nog lopen en dat van geen enkel bedrijf een volledig datapakket is ontvangen.
 6. De mRNA-vaccins werden verondersteld op de injectieplaats [in de arm, red.] te blijven en door het lymfestelsel te worden opgenomen. Deze veronderstelling bleek onjuist. Bij de autopsie van een gevaccineerde persoon die na de mRNA-vaccinatie was overleden werd vastgesteld dat het vaccin zich snel vanuit de injectieplaats verspreidt en bijna overal in het lichaam kan worden aangetroffen [1]. … Onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke nanodeeltjes de bloed-hersenbarrière en de bloed-placentabarrière kunnen passeren.
 7. Hoewel zij geen oorzakelijk verband met vaccins konden aantonen, aangezien er geen autopsies werden verricht, meenden zij toch dat een verband met vaccinatie mogelijk is en dat verder onderzoek gerechtvaardigd is.
 8. Kortom, het is onbekend waar het vaccin precies heen gaat zodra het is geïnjecteerd, en hoeveel spike-eiwit in welke (en in hoeveel) cellen wordt geproduceerd.
 9. De S1-subeenheid van het SARS-CoV-2 spike-eiwit veroorzaakte bij injectie in transgene muizen met een meer dan normale expressie van menselijke ACE-2 een COVID-19-achtige respons. Voorts werd aangetoond dat de S1-subeenheid van het spike-eiwit bij toevoeging aan rode bloedcellen in vitro tot stolling kan leiden.
 10. De auteurs vonden een consistente verandering van genexpressie na vaccinatie in veel verschillende typen immuuncellen.
 11. Seneff et al. (2022) beschrijven een ander mechanisme waardoor de mRNA-vaccins het DNA-herstel zouden kunnen verstoren.
 12. Het is een verbazingwekkend feit dat natuurlijke immuniteit volledig wordt genegeerd door gezondheidsautoriteiten wereldwijd. Wij weten van SARS-CoV-1 dat de natuurlijke immuniteit duurzaam is en minstens 12-17 jaar standhoudt [17]. Immunologen hebben gesuggereerd dat de immuniteit tegen SARS-Cov-2 niet anders is.
 13. De door COVID-infectie opgewekte immuniteit is robuust en langdurig.
 14. mRNA-vaccins lijken de interferonresponsen te onderdrukken. In een literatuurstudie van Cardozo en Veazev [26] werd geconcludeerd dat COVID-19-vaccins de ziekte mogelijk kunnen verergeren.
 15. Natuurlijke immuniteit wordt in Australië nog steeds niet aanvaard als bewijs van immuniteit.
 16. In een studie van de Universiteit van Californië werden infecties bij de werknemers gevolgd nadat 76% in maart 2021 volledig was gevaccineerd met mRNA-vaccins en 86,7% in juli 2021. In juli 2021 had 75,2% van de volledig gevaccineerde werknemers symptomatische COVID.
 17. Acharya et al. (2021) en Riemersma et al. (2021) toonden beiden aan dat de gevaccineerden zeer hoge virale ladingen hebben die vergelijkbaar zijn met de niet-gevaccineerden en dus even besmettelijk zijn.
 18. Brown et al. (2021) en Servelitta et al. (2021) suggereerden dat gevaccineerde mensen met symptomatische infectie door varianten, zoals Delta, even besmettelijk zijn als symptomatische ongevaccineerde personen, en dat ze zullen bijdragen aan de verspreiding van COVID, zelfs in gemeenschappen met een hoge vaccinatiegraad.
 19. Landen met een hogere vaccinatiegraad hebben ook een hoger aantal infecties. De mediaan [gemiddelde lijn, red.] van nieuwe COVID-19-infecties per 100.000 mensen bleek grotendeels overeen te komen met het percentage van de volledig gevaccineerde bevolking.
 20. Talrijke recente studies hebben aangetoond dat gevaccineerden een grotere kans hebben op besmetting met Omicron dan niet-gevaccineerden. Een studie van Kirsch (2021) uit Denemarken suggereert dat mensen die de mRNA-vaccins kregen tot acht keer meer kans hebben om Omicron te ontwikkelen dan degenen die er geen kregen [40]. Deze en een latere studie van Kirsch (2022a) concluderen dat hoe vaker men zichzelf laat vaccineren, hoe vatbaarder men wordt voor COVID-19-infectie [41].
 21. Dit moet worden gezien in samenhang met het kleine risico op overlijden aan COVID-19….. De kans dat iemand onder de 18 jaar overlijdt aan COVID is bijna 0%. Degenen die sterven hebben meestal ernstige onderliggende medische aandoeningen. Men schat dat kinderen zeven keer meer risico lopen om te sterven aan griep dan aan COVID-19. [Noot van de redactie [van het Engelse artikel, red]: waarom stellen universiteiten dan het COVID-vaccin verplicht in plaats van het griepvaccin?]

Welnu, het rapport is 18 pagina’s lang en dit waren slechts uittreksels van de eerste 3 pagina’s. Snapt u?

 

Uittreksels uit de conclusie

 1. Nooit in de geschiedenis van vaccins hebben 57 vooraanstaande wetenschappers en beleidsdeskundigen een rapport uitgebracht waarin de veiligheid en effectiviteit van een vaccin in twijfel wordt getrokken. Zij trokken niet alleen de veiligheid van de huidige Covid-19-injecties in twijfel, maar riepen op tot een onmiddellijke stopzetting van de hele vaccinatiecampagne. Veel artsen en wetenschappers wereldwijd hebben soortgelijke twijfels geuit en gewaarschuwd voor de gevolgen van bijwerkingen op lange termijn. Toch wordt er niet gesproken of zelfs maar melding gemaakt van artikelen die het narratief over veiligheid en werkzaamheid van Covid-19 vaccinatie niet onderschrijven.
 2. Medische deskundigen die de veiligheid van deze vaccins in twijfel hebben getrokken zijn aangevallen en gedemoniseerd, samenzweringstheoretici genoemd en zijn bedreigd met uitschrijving als zij tegen het narratief ingaan. Alternatieve behandelingen werden verboden en mensen die nooit geneeskunde hebben beoefend, vertellen ervaren artsen hoe ze hun werk moeten doen. AHPRA [Instituut voor registratiemedewerkers in de gezondheidszorg, red.] doet hier in Australië hetzelfde ten nadele van, en in onwetendheid over de wetenschap.

 

De laatste alinea vat het samen

Als wetenschappers stellen wij hypotheses op en testen deze met behulp van experimenten. Als een hypothese volgens de huidige kennis waar blijkt te zijn, kan zij na verloop van tijd nog veranderen wanneer nieuw bewijsmateriaal aan het licht komt. Het delen en vergaren van kennis is dus het belangrijkste onderdeel van de wetenschap. De vraag rijst wanneer en waarom dit proces van wetenschap is veranderd. Nieuwe kennis die de veiligheid van de COVID-19-vaccins betwist, mag niet worden besproken. Wie gaf bureaucraten de middelen om de fundamenten van de wetenschap te vernietigen en wetenschappers te vertellen dat ze de wetenschap niet mogen betwisten?

 

Klopt dit wetenschappelijke artikel?

Ik was erg onder de indruk van dit artikel. De auteurs waren zeer grondig.
Het document is openbaar sinds 21 september 2022, wat meer dan genoeg tijd is voor wetenschappers om het ter discussie te stellen. Voor zover ik weet, zijn er geen fouten gemeld die de beweringen of de conclusies van het artikel zouden veranderen.

 

Hoe worden conflicten in wetenschappelijke artikelen opgelost?

Natuurlijk zijn er veel artikelen die zeggen dat de COVID-vaccins levensreddend zijn. Gepubliceerde artikelen zitten er vaak helemaal naast.

Een van mijn favorieten is het Barda onderzoeksrapport gepubliceerd in het NEJM, omdat het werd gebruikt op een ACIP-bijeenkomst [Adviescommissie voor Immunisatieprocedures, red], waar men figuur 3 liet zien. Toen ik zag dat het vaccin het risico op longembolie drastisch verminderde, kon ik niet geloven dat iemand dit artikel serieus nam.

Laten we duidelijk zijn: er is geen werkingsmechanisme mogelijk dat uw risico op longembolie kan verminderen.

In de X-factor-analyse die ik lang geleden publiceerde, was het percentage gemelde longembolieën 954 keer hoger dan de uitgangswaarde. Dat kan niet gebeuren als de vaccins de percentages longembolieën doen verminderen.

De CDC weet zelf dat “longembolie” een “veiligheidssignaal” heeft veroorzaakt in VAERS, maar ze hebben het nooit onderzocht. De percentages longembolie bij de COVID-vaccins vallen buiten de grafieken vergeleken met andere vaccins.

Longembolie was slechts een van de meer dan 700 veiligheidssignalen in VAERS die de CDC rapporteerde in een FOIA-verzoek [WOO-verzoek in Nederland, red.]. Ze hebben nooit de moeite genomen om het publiek te waarschuwen voor deze veiligheidssignalen (inclusief “overlijden”), omdat ze geen twijfel over vaccins wilden veroorzaken.

In het algemeen worden meta-analyses beschouwd als de meest uitgekristalliseerde artikelen. Dus wanneer de wetenschappelijke artikelen elkaar tegenspreken, kunnen we meestal gebruik maken van de meta-analyses als leidraad, omdat hierin geprobeerd wordt om tegenstrijdig bewijs te beslechten.

Het actuele artikel was een review artikel!

We moeten ons dus afvragen of er een uitgebreider wetenschappelijk artikel bestaat waarin dezelfde literatuur is bestudeerd, en waarin de tegenovergestelde conclusie wordt getrokken.

Er was een Cochrane-review die na dit artikel verscheen (in dec 2022) getiteld Werkzaamheid en veiligheid van COVID-19-vaccins. Maar dit was gewoon een beoordeling van de gerandomiseerde onderzoeken en, in tegenstelling tot het huidige artikel, werden er geen andere gegevens over bijwerkingen dan die van de oorspronkelijke onderzoeken beoordeeld. Evenmin werd de kwaliteit van de onderzoeken onder de loep genomen.

Als je je blik beperkt tot de onderzoeksgegevens en al het bewijs van geknoei negeert, zien de vaccins er goed uit. Het is absoluut verbluffend hoe de Cochrane-review alle onregelmatigheden in de onderzoeken volledig heeft gemist, nietwaar? Zie deze twee artikelen: Adverse events in Pfizer trial may have been underreported by 8X or more and Pfizer Phase 3 clinical trial fraud allegations that should be immediately investigated by the FDA. Ze vermeldden niet eens dat ze er in de hoofdstukken over beperkingen vanuit gingen dat de farmaceutische bedrijven eerlijk waren, en dat ze besloten dat alle voor de hand liggende gegevens die aantoonden dat de onderzoeken niet serieus werden uitgevoerd, te negeren. Bewijs hiervan is al lange tijd publiekelijk bekend. Cochrane negeerde het.

In de Cochrane-review werd echter opgemerkt dat “er onvoldoende bewijs is voor het aantal sterfgevallen tussen vaccins en placebo (vooral omdat het aantal sterfgevallen laag was)”.

Kortom, zelfs volgens het meest positieve artikel is er geen bewijs dat de vaccins iets hebben bijgedragen tot vermindering van het sterftecijfer.

Bovendien waren er in het Pfizer-onderzoek meer sterfgevallen in de vaccinatiegroep dan in de placebogroep. Er waren 4 x zoveel overlijdens door hartproblemen in de behandelgroep. Hoe weten we zeker dat geen van die sterfgevallen door het vaccin werd veroorzaakt? Heeft een gezondheidsfunctionaris waar dan ook ter wereld Pfizer gevraagd om ons de histopathologie te laten zien van de mensen die stierven in hun onderzoek die bewijst dat niemand in de behandelgroep is overleden door het vaccin? Natuurlijk niet. Toen ik Pfizer om die gegevens vroeg, negeerden ze mij.

Aangezien er geen recenter, vollediger meta-analyse-artikel bestaat, suggereert het voorzorgsbeginsel van de geneeskunde dat dit artikel het uitgangspunt zou moeten zijn, totdat is aangetoond dat het onjuist is. Zo hoort wetenschap te werken.

 

Elke gezondheidsautoriteit in de wereld zou het publiek NU over deze studie moeten informeren

Tenzij zij een nieuwere, uitgebreidere meta-analyse kunnen aanvoeren die tot de tegenovergestelde conclusie komt, moet elke gezondheidsautoriteit (inclusief het CDC) iedereen van dit artikel op de hoogte stellen.

Ik weet zeker dat ze dit allemaal onmiddellijk zullen doen, toch? Net zoals ze het publiek informeren over de voordelen van het op peil houden van normale niveaus vitamine D.

Als u onvoldoende vitamine D heeft,  kunt u  uw risico op het krijgen van COVID aanzienlijk verminderen door het tekort aan te vullen .

De volksgezondheidsautoriteiten hebben fantastisch werk gedaan om dat naar buiten te brengen, hè? Ik heb geen enkele publieke aankondiging gezien. En u?

Dr. Joe Mercola praat al jaren over Vitamine D voor COVID. Daarom staat hij op de eerste plaats van de lijst van het Witte Huis van desinformatieverspreiders.

Ik ken een topwetenschapper bij het CDC (die ook arts en MPH is) die wilde dat het CDC vitamine D zou onderzoeken. Ze stuurde meer dan 750 e-mails over dit onderwerp. Ze werd telkens genegeerd door haar superieuren. Na 10 jaar bij het agentschap is ze het zat; ze verlaat het CDC volgende maand.

 

Mijn tweet over het wetenschappelijke artikel

Hier is mijn tweet erover 

 

De reguliere media heeft geen verantwoordelijkheid om dit te melden

In tegenstelling tot volksgezondheidsfunctionarissen hebben de media geen publieke plicht om dit te melden.
In feite zullen de mainstream media ervoor zorgen dat NIEMAND achter deze meta-analyse komt. Ze zullen de valse narratieven van de regering blijven promoten, hoeveel mensen er ook aan dood gaan en wat de intercollegiaal getoetste wetenschap ook zegt. Niemand wil hierdoor zijn baan verliezen!

 

Over het tijdschrift

Clinical & Experimental Immunology is een peer-reviewed medisch tijdschrift over klinische en translationele immunologie. De hoofdredacteur is Leonie Taams. Het wordt uitgegeven door Oxford University Press namens de British Society for Immunology, waarvan dit het officiële tijdschrift is.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief