Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

De sterftecijfers onder de loep

Bron CBS

Laten we eens inzoomen op de sterftecijfers van week 20 tot en met 28 van dit jaar in vergelijking tot de jaren ervoor. We gaan zelfs terug naar het jaar 2016. Het blijkt dat in 2021 de sterftecijfers in deze periode het hoogst zijn t.o.v. de afgelopen 5 jaar. Waar heeft dat mee te maken?

 

Aan de hand van de cijfers van het CBS kunnen we het volgende opmaken:

Sterftecijfers van week 20 tot en met week 28

Bron: CBS

In bovenstaande tabel wordt het aantal overleden mensen vermeld in de weken 20 tot en met 28 van de jaren 2016 tot en met 2021 (2021 is gebaseerd op voorlopige cijfers per 01-08-2021).

Duidelijk is dat in 2021 het aantal sterfgevallen in deze periode het hoogst is van de afgelopen jaren. Ook in 2019 zien we een lichte verhoging. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een mild griepseizoen (2018/19): er zijn toen relatief weinig mensen overleden in de winter, waardoor de sterfte in de weken daarna iets hoger kwam te liggen.

De weken 20 tot en met 28 van 2020 zijn de weken na de sterftepiek van het voorjaar 2020. Opvallend is dat de sterfte in dezelfde periode van 2021 toch wel wat hoger ligt. Deze hogere sterfte is enigszins verrassend, omdat zowel het jaar 2020 als het begin van 2021 een relatief hoge sterfte kende en dit meestal wordt gevolgd door een periode van relatieve lage sterfte.

Vergelijking 2020 en 2021

In week 20 tot en met 28 van 2020 zijn er 24.262 mensen overleden, in 2021 waren dat er 25.602.

De totale sterfte voor 2020 was volgens het CBS 153.402. Voor 2021 is de verwachte sterfte 154.887 (dit ligt wat hoger door de bevolkingsgroei en vergrijzing). Dus voor 2021 is de verwachting dat er ca. 0.96% meer mensen komen te overlijden dan in 2020.

Als we het aantal sterfgevallen in de periode van week 20 tot en met 28 verhogen met 0,96% (24.262 + 233) komen we  voor 2021 uit op een sterfte van 24.495. In deze periode zijn er echter 25.602 mensen overleden, dit zijn er 1.107 meer.

Oorzaken

De geregistreerde COVID sterfte voor deze periode in 2020 was 532, en voor dezelfde periode in 2021 was dit 263 (bron RIVM). De geregistreerde COVID sterfte lag in 2020 in deze periode dus significant hoger en is dan ook niet de oorzaak van de hogere sterfte in 2021.

De hogere sterfte in 2021 kan een gevolg zijn van de beleidskeuzes die gemaakt zijn (het verspreiden van een hoge mate van angst voor het virus en verregaande vrijheidsbeperkende maatregelen). Deze maatregelen hebben geleid tot stress, eenzaamheid en andere psychische klachten. Deze klachten hebben een negatieve invloed op de gezondheid en kunnen uiteindelijk leiden tot een verhoogde sterfte. Dit zal dan geen extreme sterftepieken veroorzaken, maar kan wel langdurig een verhoogde sterfte tot gevolg hebben, waardoor er uiteindelijk een significant aantal mensen komt te overlijden (een sluipmoordenaar).

Verder zijn er in Nederland op grote schaal mensen geïnjecteerd. Na deze injecties zijn er mensen overleden. Omdat er vrijwel geen autopsies zijn uitgevoerd is het vaak niet duidelijk of het overlijden verband houdt met de injecties. In sommige gevallen zijn er wel sterke aanwijzingen dat injecties hebben bijgedragen aan het verslechteren van de gezondheidssituatie, waarna uiteindelijk ook mensen overleden zijn (Bron: lareb).

Ook  dit kan een mogelijke medeoorzaak zijn voor een wat verhoogde sterfte in deze periode 2021.

Meld je aan voor de nieuwsbrief