Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Denk je dat we het mis hebben?

Hier is een handige checklist voor hoe je ons op het rechte pad kunt brengen.

Door Steve Kirsch

Het originele Engelstalige artikel vindt u hier.

 

Samenvatting

Ik kreeg vandaag een e-mail van een voormalig Stanford dokter die schreef:

“Steve, ik respecteer jou en alles wat je hebt bereikt. Ik heb de artikelen die je stuurde zorgvuldig bekeken en ik zag niets. Ik ga hier niet verder met je over in discussie. Zoals ik al eerder zei, hoop ik dat je een andere bestemming vindt voor je tijd, talent en expertise – de wereld heeft het nodig.”

Ik wil best een alternatief vinden voor mijn tijd als iemand een paar minuten de tijd zou nemen om mij en mijn collega’s uit te leggen in welk opzicht we het mis hebben. Maar tot nu toe zijn er geen gegadigden. Ze willen zich niet committeren.

Ik zou zelfs bereid zijn om iemand te betalen om ons te overtuigen. Maar ze geven het allemaal snel op als ik ze vraag alle onregelmatigheden te verklaren die we hebben waargenomen, zoals de lijst hieronder.

Dus wilde ik duidelijk maken hoe we op het verkeerde pad zijn geraakt en wat een barmhartige Samaritaan kan doen om ons weer op het rechte pad te brengen.

Iemand?

 

Hoe wij te overtuigen zijn dat we het mis hebben: een handige checklist

De belangrijkste problemen die we hebben, zijn:

1. Alle data die we kunnen vinden, zijn negatief.

2. Niemand wil voor de camera verschijnen om ons aan de hand van data te tonen in welk opzicht we het mis hebben.

3. Alle argumenten zijn gebaseerd op de autoriteit van de degene die de bewering doet, in plaats van op solide data die ze bereid zijn te verdedigen.

4. De medische tijdschriften censureren artikelen die hen niet bevallen en ze behouden de artikelen met tekortkomingen. Het gemeenschappelijke thema: komt het overeen met het algemeen gevestigde gedachtegoed. 

 

Hier volgt een checklist van zaken die ons storen:  

1. Niemand binnen de volksgezondheid waar ook ter wereld, eist een autopsie van mensen die binnen 30 dagen na vaccinatie overlijden (met gebruikmaking van de juiste kleuringstechnieken om het spike-eiwit op te sporen). Waarom zouden de gezondheidsautoriteiten de waarheid niet willen weten en bewijzen dat wij ongelijk hebben? Als de vaccins veilig zijn, zou dit de vaccins vrijpleiten, ons allen ontmaskeren als verspreiders van verkeerde informatie, en de aarzeling om te vaccineren verminderen. Volgens ons is de enige reden om de waarheid niet te willen weten, de wetenschap dat dan zou blijken dat de vaccins gevaarlijk zijn. Dus als dat niet de reden is, wat dan wel?

2. Het grote aantal jonge artsen in Canada dat overleed na de vaccinatie is echt verontrustend. Het is duidelijk dat we het allemaal mis hebben en dat de vaccins hen helemaal niet hebben gedood. Kunt u ons vertellen wat het dan wél was? Het aantal overlijdens van jonge artsen in Canada was 23 keer hoger dan gewoonlijk in de twee weken nadat de 2e booster was toegediend. Hoe weet u zeker dat geen van deze artsen aan het vaccin is overleden? Helaas, ons vragen om “de autoriteiten te vertrouwen” gaat niet echt werken om ons te overtuigen.

3. De officiële gegevens en studies waarop regeringen zich baseren om hun beweringen te staven, zijn onbetrouwbaar. Hebben we het mis? Laten we erover praten. Deze studies omvatten:

  1. De Pfizer testgegevens. Zie dit artikel waarin de fraude gedocumenteerd is. 
  2. De Rosenblumstudie die er niet in slaagde de hoge sterftecijfers, zoals gerapporteerd in VAERS [Lareb in Nederland, voor bijwerkingen, red.], adequaat te verklaren. Hun argument dat het niet de dokters waren die meer rapporteerden, werd door nul data in het rapport ondersteund. Dat kan niet door de beugel. Toen we probeerden om met de auteurs te praten voor opheldering, negeerde de CDC onze verzoeken. Dit is niet de manier om vertrouwen te wekken. Het rapport is ook gebaseerd op een onzinnig VSD artikel (de “fontein van de jeugd”) dat de CDC [RIVM in Nederland, red.] eveneens weigert te verdedigen.
  3. De ONS-gegevens van het Verenigd Koninkrijk[CBS in Nederland, red]. Zie dit artikel.

4. Er zijn geen betrouwbare prospectieve waarnemingsstudies nadat de vaccins in de handel zijn genomen die aantonen dat de vaccins verantwoord zijn. Als die er zijn, geef ons dan de URL’s. We moeten ze gemist hebben.

  1. We hebben verontrustende anekdotes die niet te rijmen zijn met “veilig en effectief”. Zelfs als we de twee anekdotes (huwelijk en podiatrist) van één beroemdheid nemen (b.v. Wayne Root), kan niemand deze verklaren.
  2. Waar zijn de “serieuze” studies die aantonen dat de vaccins “veilig en effectief” zijn? Die hebben we voor geen enkel vaccin gezien. De studies die we wél hebben, tonen het tegendeel aan (zie dit artikel). Waar zijn de tegenovergestelde studies?

5. Alle anekdotes die we in de praktijk hebben gezien en die de percentages verwondingen/doden tussen de twee groepen (gevaccineerden vs. niet-gevaccineerden) vergelijken, laten een zeer consistent beeld zien dat de vaccins meer schade aanrichten dan voordeel opleveren. Mijn Substack staat vol met deze artikelen. Lees hier bijvoorbeeld de verhalen van zorgmedewerkers. Hoe verklaar je deze als de vaccins zo veilig zijn? Zie ook Mathew Crawford’s San Diego studie waaruit blijkt dat je door de vaccins meer kans hebt om in het ziekenhuis te belanden of te sterven, in tegenstelling tot wat ons verteld wordt. Als deze onjuist zijn, leg dan uit waarom ze onjuist zijn en vertel ons waar we de “alles is in orde in ons ziekenhuis” artikelen kunnen vinden en we zouden graag de gegevens daar bekijken. Tot nu toe wil niemand in een ziekenhuis ons om de een of andere reden de gegevens laten zien. Dat is frustrerend voor ons.

6. Er is een gebrek aan pro-vaccin anekdotes waarbij de gevaccineerde groep het aanzienlijk beter deed op het gebied van mortaliteit en morbiditeit dan de niet-gevaccineerde groep.

  1. Dit is wat er gebeurde toen ik hierom vroeg: Ik kreeg niets. Zie bijvoorbeeld dit Gab onderzoek:
  2. Ik beweer niet dat pro-vaccinatieverhalen niet bestaan; ik beweer alleen dat ik er geen heb gevonden in de onderzoeken die ik heb gedaan (inclusief onderzoeken gedaan door onbevooroordeelde derden).

7. Wij denken dat de COVID-vaccins honderdduizenden Amerikanen hebben gedood en miljoenen meer hebben verwond. Er zijn vele onafhankelijke methoden die mensen hebben gebruikt om dit te valideren. Fox News en Media Matters trokken de cijfers in twijfel, maar weigerden de gegevens te onderzoeken. Waarom? Het bewijs is hier. Dr Naomi Wolf verifieerde de cijfers op onafhankelijke wijze en gebruikte haar eigen bronnen. Niemand anders had interesse om de feiten te controleren van mij of van iemand anders met dezelfde opvattingen.

8. Het lijkt ons dat de gezondheidszorg op een perverse manier wordt gestimuleerd om het vaccin te promoten, de overheidsprotocollen te volgen en het aantal mensen dat als COVID-dode kan worden geteld, te maximaliseren. Ze worden niet beloond voor hun creativiteit en het redden van levens. Dit is op veel plaatsen gedocumenteerd. Als we ziekenhuizen zouden belonen voor het redden van levens, zou de pandemie meteen voorbij zijn. Maar onze regering wil dat duidelijk niet doen. Ze stimuleren de resultaten die ze willen: massale sterfte door COVID. Hebben we het mis?

9. Het aantal COVID-doden lijkt ons met meer dan een factor 5 te zijn overdreven. Dit blijkt uit de gegevens van New Mexico, waar een van mijn contactpersonen alle overlijdensregisters heeft doorgenomen en heeft vastgesteld dat 5 van de 6 COVID-doden ICD10-codes hadden die niet met een COVID-dood overeenkwamen. Zie dit artikel voor details over New Mexico. Hebben we het mis? Kunnen we uw analyse van dezelfde gegevens zien?

10. Advies van de CDC is niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd, bijvoorbeeld over mondkapjes, lockdowns, het laatste combinatievaccin dat je niet krijgt als je de eerste reeks nog niet hebt gehad, enz. Bijvoorbeeld, het meest recente onderzoek toont een statistisch significant verband tussen landen met een grotere gehoorzaamheid het mondkapje te dragen en hogere mortaliteit. Dr. Scott Atlas heeft een geweldige presentatie over al deze onzin. Heeft hij het mis? Kunnen we er over praten?

11. Er lijkt sprake te zijn van een verband tussen het nemen van de booster en het dodental. Hoe meer boosters, hoe meer doden, zo lijkt het. Had het niet andersom moeten zijn? 

12. Er zijn meer mensen gestorven door de behandeling die ze in het ziekenhuis kregen voor COVID dan door het virus zelf. Het bewijs hiervan is dat ik elke keer word afgehamerd als ik een enquête houd waarin ik mensen vraag hoeveel mensen aan COVID zijn overleden in vergelijking met het COVID-vaccin. Ze zeggen dan: “Mijn familielid is gestorven aan de behandelingsprotocollen voor COVID, niet aan COVID.” Dit wordt bevestigd door onderzoeken zoals deze, waaruit blijkt dat de pandemie wordt veroorzaakt door ziekenhuizen en niet door het virus. Dus als het virus de doodsoorzaak is, waarom geloven zoveel mensen dan dat het de ziekenhuisprotocollen zijn?

13. Geen enkele regeringsfunctionaris wil een open discussie over dit alles met gekwalificeerde wetenschappers die het er niet mee eens zijn. In plaats daarvan worden deze wetenschappers gecensureerd, uit hun ambt gezet en geïntimideerd. Hier is een voorbeeld van wat er gebeurde toen 3 Canadese topwetenschappers eenieder in de regering uitdaagden: geen enkele regeringsfunctionaris meldde zich. Hebben ze het te druk om hun standpunt te verdedigen? Hebben we een ongelegen dag uitgekozen waarop niemand beschikbaar was? We begrijpen niet waarom ze helemaal niet reageren op de uitnodiging.

14. Artsen die zich willen uitspreken over wat zij zien, worden bedreigd met intrekking van hun vergunning of kwalificaties, waaronder Paul Marik, Peter McCullough, Pierre Kory, en anderen. Wij begrijpen niet waarom artsen die zich uitspreken over wat zij waarnemen het zwijgen zouden moeten worden opgelegd. Dit lijkt in strijd met de wetenschap.

15. Artsen met levensvatbare behandelingen voor COVID zijn genegeerd, zoals de FLCCC en Fareed and Tyson. Wij zijn gewoon verbijsterd waarom ze dit zouden doen, omdat we dachten dat ze levens wilden redden. Aangezien dit niet het doel lijkt te zijn, kunt u ons uitleggen wat het doel is?

16. De CDC is niet geïnteresseerd in het ontdekken van veiligheidssignalen (ze hebben pas in april 2021 voor het eerst naar de VAERS-gegevens gekeken), noch zullen ze de patholoog vertellen dat ze de juiste tests moeten uitvoeren om te ontdekken of de vaccins al dan niet mensen hebben gedood. Naar onze mening moet bij iedereen die binnen 30 dagen na deze vaccins overlijdt de juiste tests worden afgenomen om te beoordelen of het vaccin betrokken was bij het overlijden en moeten de resultaten openbaar worden gemaakt. Wij denken dat ze dit niet doen omdat ze weten wat er zal gebeuren. Dus als dat niet de reden is, wat is dan wel de echte reden?

17. Het Witte Huis, de chirurg-generaal, CDC, FDA en president Obama hebben verklaard dat verkeerde informatie een ernstig probleem is en levens heeft gekost. Wij zijn het daarmee eens. Wij willen de verkeerde informatie ook stoppen. We zijn het alleen niet eens over wie verantwoordelijk is, dat is alles. Daarom hebben we onze hoofden op een presenteerblaadje aangeboden aan de CDC om ons verhaal te weerleggen. Ze hebben ons aanbod geweigerd. Ons aanbod was simpel: wij willen praten over 20 onderwerpen die wij hen van tevoren geven en vice versa. Een livestream opgenomen gesprek omdat het van belang is voor het publiek. Wij nemen 10 deskundigen mee om alle onderwerpen te behandelen. De CDC kan zoveel deskundigen meebrengen als ze nodig hebben. De CDC bepaalt de regels, tijd en datum. We waren verbijsterd dat er geen belangstelling was. Waarom zouden ze het Amerikaanse publiek niet duidelijk willen maken dat wij aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan? Aangezien zij beweren de feiten aan hun kant te hebben, zou het een gemakkelijke overwinning moeten zijn. Kunt u ons vertellen hoe we dit debat op gang kunnen krijgen?

18. Bobby Kennedy probeert ook al 20 jaar een debat te krijgen over de veiligheid van alle vaccins. Misschien kunt u ons vertellen waarom niemand met hem in debat wil gaan? Hij is duidelijk een expert, te oordelen naar zijn boek. Wat moeten we doen om een debat te krijgen?

19. Bent u het eens met deze opiniepeiling van UCSF professor Vinay Prasad? Zo niet, waarom niet? Wij zijn in de war, want als wij wetenschappers uit andere vakgebieden naar deze opinie vragen, zeggen zij zonder enige aarzeling dat professor Prasad volkomen gelijk heeft. Maar als het over COVID gaat, zijn alle debatten van de baan. Wij begrijpen niet wat dit in de wetenschap tot een non-starter maakt wanneer het over vaccins gaat.

20. Schoolmandaten. We zijn hierdoor verbijsterd. Waarom moeten kinderen gevaccineerd worden? Vaccinatie voorkomt de verspreiding van COVID niet en in feite blijkt uit de gegevens dat het zorgt voor meer kans op besmetting, ziekenhuisopname of overlijden. Zelfs de CDC is het er nu mee eens dat er geen reden is om gevaccineerde mensen anders te behandelen dan niet-gevaccineerde mensen. Waarom zijn er dan nog steeds vaccinatieverplichtingen op scholen? Als leerlingen vragen naar de wetenschappelijke onderbouwing, wil niemand van het bestuur die geven. Krijgen scholen geld van de overheid voor naleving? Waarom geven we niet gewoon toe dat scholen kinderen verplichten om iets te nemen dat dodelijk kan zijn, omdat ze daar veel geld voor krijgen? Kim Iversen kan dit ook niet begrijpen. Bekijk deze aflevering van Geen Schoolmandaten Joni McGary. Joni zegt dat de scholen in principe niet reageren als hun om een wetenschappelijke rechtvaardiging wordt gevraagd, behalve dan dat ze zich wenden tot de CDC, wat onzinnig is omdat de CDC nu zegt dat gevaccineerd = ongevaccineerd. Waarom verplichten scholen en universiteiten dan COVID-vaccins?

21. Er zijn meer dan 100.000 mensen die iemand kennen die plotseling is overleden kort nadat hij het COVID-vaccin had gekregen. Dat aantal is onafhankelijk verifieerbaar. Is dat niet een groot aantal plotselinge sterfgevallen bij een veilig en doeltreffend vaccin dat niemand doodt en waarbij de groep die de klinische proef onderging minder ernstige bijwerkingen meldde dan de placebogroep? Leg eens uit hoe dat mogelijk is. 100.000+ mensen is niet gewoon “pech” of “toeval”.

22. Over de hele wereld zien balsemers vreemde bloedstolsels in mensen die plotseling zijn overleden. Zij waren allemaal gevaccineerd. Als dit niet veroorzaakt wordt door de vaccins, waardoor dan wel en hoe komt het dat niemand dit onderzoekt?

23. Professor Jeff Sachs, de leider van het onafhankelijke panel belast met het vinden van de oorsprong van SARS-CoV-2 stelde vast dat het virus waarschijnlijk door de mens gemaakt is met behulp van technologie afkomstig uit Amerikaanse biolaboratoria. Dat komt overeen met alles wat we hebben gezien. Toen dat bekend werd, wilde plotseling niemand er meer iets over weten. Vanwaar het plotse verlies in interesse in de oorsprong? Waarom werken Amerikaanse laboratoria en het Wuhan Institute of Virology niet samen met onderzoekers als ze niets te verbergen hebben? Kunnen we hier een openbare discussie over voeren? En hoe komt het dat Moderna nooit heeft uitgelegd hoe hun 19e sequentie in SARS-CoV-2 terecht is gekomen? En hoe heeft professor Kristian Andersen vastgesteld dat het virus uit de natuur kwam, slechts een paar dagen nadat hij had gezegd dat het door de mens was gemaakt, ZONDER AANVULLENDE GEGEVENS? En waarom verwijderde hij al zijn tweets direct nadat Chris Martenson hem hierop had gewezen? We zijn nog steeds verbijsterd door dit alles. We zijn er zeker van dat er een onschuldige verklaring is, maar professor Andersen wil er niet met ons over praten. Het lijkt erop dat hij plotseling cameraschuw is. Waarom?

24. We hadden allemaal een goede baan vóór de COVID-vaccins en geen van ons stond bekend als “desinformatieverspreiders”. Waarom hebben we allemaal een loonsverlaging genomen om op hetzelfde moment verspreiders van desinformatie over hetzelfde onderwerp te worden? Wie coördineert dit alles?

25. Het is raadselachtig voor ons waarom Jessica Rose´s paper over myocarditis zonder reden door het wetenschappelijk tijdschrift werd ingetrokken. Bovendien lijkt de medische gemeenschap daar geen probleem mee te hebben. Is dat hoe wetenschap werkt, dat als een paper de uitgever van het magazine niet aanstaat, het gewoon verwijderd wordt zonder dat iemand daar iets van zegt?

26. Evenzo, wanneer een paper aantoonbaar frauduleus is, zoals de mondkapjesstudie uit Bangladesh, hoe is het dan mogelijk dat zowel het magazine als de auteur van de paper herhaaldelijke verzoeken van prominent Brits wiskundeprofessor Norman Fenton om de paper ofwel te corrigeren ofwel in te trekken, negeren? Dit is een essentieel paper waarop gezondheidsautoriteiten zich wereldwijd baseren en het is overduidelijk gebrekkig; zelfs de auteur kon het niet verdedigen. Is dit hoe wetenschap geacht wordt te werken, dat het mainstream narratief immuun is voor aanvallen door problemen met de paper te negeren?

27. En tenslotte, hoe zit het met Maddie de Garay? Ze raakte verlamd in minder dan 24 uur na haar Pfizer injectie. Ze is nog steeds verlamd. De FDA [vergelijkbaar met Europees Geneesmiddelenbureau,red.] beloofde een onderzoek.
Kunt u ons uitleggen:
1) waarom dit nooit gerapporteerd is in de klinische testen,
2) waarom niemand in de FDA en CDC commissies hiervan wist, en
3) waarom de FDA en CDC haar nooit hebben gebeld. Dit is fraude bij klinische proeven, Janet Woodcock wist ervan, maar ze deden niets anders dan beloven dat ze het zouden onderzoeken, wat ze niet deden. Vertel me hoe ik het fout heb.

De reguliere artsen zijn opgeleid om alleen te letten op wat de autoriteiten zeggen (met inbegrip van praktijkrichtlijnen), wat er in de gerandomiseerde fase 3-onderzoeken en door peer-reviewed medische literatuur staat, en al het andere te negeren. Dit is een enorme vergissing.

Echte wetenschappers gebruiken al het beschikbare bewijs om te bepalen welke hypothese de juiste is. Er is maar één waarheid en we mogen de overvloed aan bewijsmateriaal die voor ons ligt niet negeren.

Er is hier een geweldig artikel over geschreven door Norman Doidge, getiteld “Medicine’s Fundamentalists“, waarin wordt gesproken over de “all-available-evidence approach” (alom beschikbare bewijs-benadering, red.). Het zou door elke dokter in Amerika gelezen moeten worden. Dit is hoe wetenschap werkt.

Wanneer we al het beschikbare bewijsmateriaal bekijken, komt er een zeer consistent verhaal voor ons naar voren: de vaccins zijn een ramp.

 

Hoe kunnen meer dan 30 verschillende gegevensbronnen alle hetzelfde zeggen?

Hier volgt een lijst van enkele van de gegevensbronnen die wij hebben meegewogen bij het bepalen van ons standpunt. Al deze bronnen komen met elkaar overeen en tonen aan dat de vaccins moeten worden stopgezet. Hoe kan dat gebeuren als de vaccins veilig zijn?

 1. De VAERS gegevens
 2. Gegevens van regeringen wereldwijd (zie Crawford’s study)
 3. Mijn volgerspeilingen
 4. Peilingen van derden
 5. Verhalen van gezondheidswerkers
 6. Live publiekspeilingen
 7. Letsel-/overlijdensmeldingen van mijn volgers
 8. Statistieken van rechtstreekse contacten met artsen
 9. Verzekeringsmaatschappijen oversterftecijfers, vooral voor jongere Amerikanen (Ed Dowd komt hiervoor op)
 10. Statistieken van balsemers, met nooit eerder waargenomen, vreemdsoortige bloedpropjes werden aangetroffen in 93% van de lichamen)
 11. Dramatische toename van bestellingen van kistjes in kinderformaat nadat de vaccins voor kinderen werden uitgerold
 12. Sterfgevallen of incidenten bij atleten, beroemdheden en piloten. Dit zijn sterfgevallen “onder ieders ogen”, gemeld in de media.
 13. Het gebrek aan belangstelling voor het verrichten van autopsie op iedereen die “onverwacht” overlijdt binnen 60 dagen na een COVID-vaccinatie/booster, waarbij de juiste tests worden verricht om vast te stellen of het vaccin de dood kan hebben veroorzaakt.
 14. De enorme stijging van het aantal gevallen van plotseling overlijden van volwassenen.
 15. Het feit dat op dit moment meer dan 20.000 mensen per dag (sep 2022) deelnemer worden van de belangengroep “plotselinge dood”. Waarom die plotselinge belangstelling voor plotselinge dood?
 16. Het feit dat plotselinge sterfte bij steeds jongere mensen wordt gemeld nadat de vaccins in die leeftijdsgroepen zijn uitgerold.
 17. Het aantal mensen dat voor het oog van de camera’s dood neervalt (dat hebben we nog nooit gezien)
 18. Het aantal jonge artsen dat in Canada sterft vlak na vaccinatie (nooit eerder in de Canadese geschiedenis hebben ze zoiets als 30 sterfgevallen na een vaccinatie bij jonge artsen gezien).
 19. Het gebrek aan positieve anekdotes, bijvoorbeeld, waar zijn de Wayne Root verhalen met  ongevaccineerden  die letsel oplopen en overlijden? Daar ken ik er GEEN van.
 20. Het gebrek aan debatten: niemand die het mainstream verhaal steunt, stemt in met een debat voor de camera met een willekeurig iemand die aan onze kant van het verhaal staat Hieronder vallen de CDC, FDA, en de medicijnfabrikanten.
 21. Gerespecteerde artsen en verpleegkundigen van topziekenhuizen hebben vervalste vaccinatiepassen bemachtigd. Dit is bijzonder veelzeggend, omdat zij liever een gevangenisstraf van 10 jaar riskeren dan een “veilig en doeltreffend” vaccin te krijgen. Waarom zouden ze dat doen?
 22. Er zijn belangrijke papers met zeer ernstige gebreken, zoals de Rosenblum study gepubliceerd in The Lancet, en het CDC laat niemand met de auteurs praten om hen te ondervragen over het artikel.
 23. De CDC maakt de VAERS URF [Under Reporting Factor, red.] niet bekend. Ze weten hoe ze het moeten berekenen, maar ze doen het nooit. Ze brengen het zelfs nooit ter sprake op de ACIP -vergaderingen [Advisory Committee on Immunization, red.]. Dit is duidelijk corruptie.
 24. Er waren meer sterfgevallen in de groep gevaccineerden dan in de groep ongevaccineerden in de Pfizer-proef. Hoe weten we dan dat geen van de mensen die stierven in de vaccingroep niet aan het vaccin is overleden? Dat weten we niet omdat ze nooit de juiste tests hebben uitgevoerd om dat te kunnen beoordelen. We worden gewoon verondersteld hen te vertrouwen.
 25. Er zijn geen prospectieve studies die 1000 mensen of groepen van op elkaar afgestemde mensen volgen in gevaccineerde vs. niet-gevaccineerde groepen om de mortaliteit en morbiditeit voor welk vaccin dan ook na te gaan, waarbij geen uitsluitingen zijn (dit in tegenstelling tot de vaccinexperimenten). Waarom niet? Als het zo veilig is, zou het CDC ons de gegevens moeten laten zien.
 26. Ziekenhuizen blijken de vaccinatiestatus van opgenomen patiënten niet nauwkeurig te registreren. Dit maakt het makkelijk om te beweren dat dit een “pandemie van de ongevaccineerden” is.
 27. Je wordt niet als “ingeënt” beschouwd tot twee weken na je tweede prik. Ik weet niet zeker hoe dat zit met de boosters. Maar als je binnen 2 weken na je tweede prik sterft, worden al die sterfgevallen geteld als “niet-gevaccineerde” sterfgevallen en dat is erg misleidend.
 28. Ziekenhuizen worden beloond voor het doden van mensen in plaats van het redden van mensen. Waarom zou een geavanceerde samenleving dit doen? Waarom heeft geen van de wetgevers in Washington hier een probleem mee?
 29. De onregelmatigheden in de Pfizer proef zoals welke hier gedocumenteerd staan.
 30. De enorme aantallen bijwerkingen bij mensen die gevaccineerd zijn
 31. Ziekenhuizen houden hun verzamelde gegevens geheim. Dus als het aantal beroertes in vijfvoud toeneemt na de invoering van de vaccinatie, hoort het publiek er nooit iets van. Als we proberen deze gegevens van ziekenhuizen te krijgen, reageren ze niet.
 32. De CDC heeft nooit een verklaring kunnen geven voor de kindersterfgevallen in VAERS. Deze sterfgevallen kwamen niet overeen met de achtergrondsterftecijfers. De CDC-analist zei alleen dat dit is waaraan ze stierven en deed toen alsof dit niet ongewoon was en veranderde van onderwerp. Wow. Niemand in de reguliere medische gemeenschap of de reguliere pers bevroeg hen hierover. Het was alsof de CDC zei: “Niets te zien hier mensen…gewoon doorlopen.”
 33. Het analyseren van overheidsgegevens laat verontrustende resultaten zien (zie bijvoorbeeld Mathew Crawford’s San Diego study)
 34. De regeringsinstanties gebruiken onjuiste gegevens om hun programma’s te rechtvaardigen, zie bijvoorbeeld dit artikel.

 

Deze 32 voorbeelden zijn voorbeelden van wat ik bedoel met al het beschikbare bewijs. Al deze 32 bronnen worden genegeerd door de reguliere medische gemeenschap. Dat is niet hoe wetenschap hoort te werken.

De wetenschap moedigt ons aan alle bewijzen te gebruiken.

Als je de juiste hypothese hebt, moet al het bewijs in overeenstemming zijn met je hypothese.

Wij vinden het indrukwekkend dat alle 32 bronnen overeenstemmen met de hypothese: “de vaccins zijn te onveilig om te gebruiken “.

 

Samenvatting

Zogenaamde “desinformatieverspreiders” zoals mijn vrienden en ikzelf, zijn allemaal datagestuurd.

De manier waarop u ons ervan kunt overtuigen dat wij ongelijk hebben is ons te laten zien dat uw hypothese de gegevens beter verklaart dan onze hypothese samen met alle 32 datapunten.

Een beroep op autoriteit zal niet werken.

Tot op heden wil niemand van de reguliere medische gemeenschap of de pers ons betrekken in een discussie over de geschiktheid van de gegevens.

De wereld zou dat zeer verontrustend moeten vinden.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief