Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Duitse kinderarts beantwoordt uw vragen

Dit is een vertaald artikel van de Duitse kinderarts Dr. Jochen Welte uit Ravensburg, oorspronkelijk gepubliceerd in het Duits, te vinden via volgende link: News – Dr. Welte & Dr. Wenz – Kinderarzt und Familienpraxis.

 

Beste patiënten,  

 

Sinds wij terug zijn van onze vakantie staat de telefoon roodgloeiend en worden wij veelvuldig gevraagd naar de aspecten van het corona-vaccin voor kinderen en jongeren. Je krijgt bijna het gevoel alsof er geen andere ziektes meer zijn, alhoewel wij als kinderartsen bij onze kleine patiënten eerder de gevolgen van de lockdowns zien als de gevolgen van de ziekte. Zo zagen we in deze zomer voor het eerst het voor kleine kinderen gevaarlijke RS-virus dat wij normaal alleen tijdens de wintermaanden tegenkomen. USA: Nach dem Lockdown vermehrt Erkrankungen durch RS-Viren

Verder zien wij een dramatische toename van psychische problemen bij kinderen en de duidelijke verslechtering van de stand van het onderwijs. Corona: Erste Runde Online-Unterricht nicht effektiver als Sommerferien

Ook de huidige roep om een 2G-beleid in te voeren leidt tot een uitsluiting van jeugd die bezorgd zijn over de vaccinatie, maar bereid zijn om zich te laten testen.

 

De volgende vragen worden dagelijks aan ons gesteld:

 1. Hoe veilig en noodzakelijk is het vaccin bij kinderen en jeugd?
 2. Is mijn kind niet solidair als het zich niet laat vaccineren?
 3. Ben ik niet meer besmettelijk, als ik me laat vaccineren?
 4. Wat is er bekend over de acute bijwerkingen van het vaccin?
 5. Wat is er bekend over de lange-termijn bijwerkingen van het vaccin?
 6. Zal het blijven bij een basisimmunisatie?
 7. Hoe gevaarlijk is covid bij kinderen en jeugd in hun leeftijdscategorie?
 8. Bestaat er long-covid bij kinderen?
 9. Wat moet mijn kind doen als het allergisch is?
 10. Zijn er nog andere vaccins behalve de vaccins die gebaseerd zijn op gentechniek?

 

Voordat ik op de vragen inga, wil ik eerst het begrip ‘vaccin’ toelichten. De eerste vaccinatie werd gedaan door Edward Jenner in het jaar 1711, toen hij de doorgaans ongevaarlijke koepokken aan mensen toediende, om ze tegen de gevaarlijke mensenpokken te beschermen. Om dit te doen sneed hij de huid van de mensen open met een mes dat besmet was met koepokken, zodat de koepokken in het lichaam terecht kwamen en daar een immuunreactie veroorzaakten om bescherming te bieden tegen de gevaarlijke mensenpokken. Uit deze tijd stamt het woord ‘vaccine’, afgeleid van het woord ‘vacca’ (die koe).

Bij een normaal vaccin wordt dus een potentieel ziekmakende, infectieuze stof in ons lichaam aangebracht.Ook deze procedure heeft bijwerkingen, maar je kunt stellen dat het de dagelijkse kost is van ons organisme om ziekmakende stoffen af te weren. Met de nieuwe gentechnisch-gebaseerde vaccins is het woord vaccin onderhevig aan een ingrijpende verandering. Bij een gentechnisch-gebaseerde vaccinatie krijgen wij geen verzwakte ziektekiem ingespoten, maar een Messenger-RNA (Biontech, Moderna) of een in chimpansee-virusschil geïmplementeerde DNA (vector-vaccins van Astrazeneca, Janssen, Sputnik).

In tegenstelling tot de gebruikelijke vaccins waarbij het lichaam direct reageert op de ziekmakende stof met een immuunreactie, wordt ons lichaam door de nieuwe gentechnisch-gebaseerde vaccins aangezet om zelf het virus (en niet zoals gebruikelijk de antistoffen) aan te maken. Het lichaam weert zich dus niet tegen de ingespoten substantie maar begint zelf met produceren van het potentieel ziekmakende virusdeel (spike-eiwit). Dit doet elke cel, die door het RNA of door het vector-vaccin wordt bereikt. Praktisch bijna elk lichaamsorgaan, in meer of mindere mate.

Het coronavirus gebruikt bij een corona-infectie een vergelijkbaar mechanisme. Echter moet het virus bij een natuurlijke infectie vanuit de neusslijmvlies nog in het bloed komen wat niet altijd makkelijk is. Op deze manier wordt het immuunsysteem telkens weer geïnformeerd door boodschapperstoffen, zodat het virus of in de meeste gevallen op tijd wordt geëlimineerd (het blijft dus bij een verkoudheid) of het dringt toch verder door in het lichaam. Daar kan het zoals bekend dan tot een zwaar ziekteverloop leiden. Bij alle gezette (ook gebruikelijke) vaccinaties landt het virus zonder voorgaande informatie direct in het lichaam. De immunologische reacties zijn daarom anders als bij een natuurlijke infectie.

Ook bij de huidige gentechnische vaccinaties worden de RNA of DNA (vector-vaccin) direct in het lichaam ingespoten, waar het ons cellulaire systeem kan beïnvloeden. Er worden nu geen antistoffen aangemaakt, maar de lichaamscellen beginnen met de productie van coronavirusdeeltjes, het spike-eiwit. Elke besmette cel scheidt dan voor een bepaalde tijd dit spike-eiwit uit. (zie ook Corona-Impfstoffe – Dr. Welte & Dr. Wenz – Kinderarzt und Familienpraxis). Echter moesten de ontwikkelaars van de nieuwe vaccins de mRNA van bijzondere kwaliteiten voorzien om een hoog aantal van spike-eiwitten op te kunnen wekken.

 1. Omdat het lichaam de mRNA eerst als ‘indringer’ herkent, moet de mRNA worden beschermd. Dit gebeurt door lipide(vet)-nanodeeltjes, die tevens als hulpstof het zeer allergene PEG (Polyethylenglykol) benodigen. PEG is voor de acute allergische reacties bij dit vaccin verantwoordelijk.
 2. Om de spike-eiwitten snel te kunnen laten aanmaken moest de mRNA op verschillende plekken worden veranderd. Dit leidt tot een duidelijk snellere eiwitbiosynthese, dus tot het snellere aanmaken van spike-eiwitten. Bovendien moesten het start- en stopcodon worden veranderd. Hier is de wetenschap bang dat de RNA foutief zou kunnen worden afgelezen en dat er een verkeerd eiwitten worden gevormd, wat van invloed kan zijn op het cellulaire verloop. In vakjargon heet dit ‘mistranslation’. Mistranslation is niet perse een acute vaccinatie-bijwerking, want de problemen kunnen pas veel later aan de oppervlakte komen. Zo lieten dierproeven zien dat mistranslation tot een verhoogd risico kan leiden op neurodegeneratieve ziektes en kanker.

Regulation of mRNA Translation in Neurons-A Matter of Life and Death

Codon misreading tRNAs promote tumor growth in mice

Errors in translational decoding: tRNA wobbling or misincorporation?

Nadat de spike-eiwitten succesvol aangemaakt konden worden en de cel verlaten, constateert het immuunsysteem dat er zich ziekmakende spike-eiwitten  in het lichaam bevinden en begint vervolgens tegen ze te vechten. Pas in deze fase worden de gewenste antistoffen aangemaakt. Deze richten zich echter  vooral tegen het spike-eiwit en niet tegen het gehele virus. Als je het bloed van een gevaccineerde onderzoekt op corona-antistoffen, zal je slechts antistoffen aantreffen tegen het spike-eiwit maar niet tegen andere oppervlaktemoleculen van het coronavirus. Maar onderzoek je het bloed van een genezen iemand, dan vind je antistoffen tegen meerdere virusbestanddelen. Deze immuniteit is vermoedelijk stabieler dan de immuniteit door de vaccinatie.

Na een gentechnisch-gebaseerde coronavaccinatie kunnen niet alleen antistoffen tegen het spike-eiwit worden gemaakt, maar ook eventueel antistoffen tegen onze lichaamscellen die het spike-eiwit aanmaken. Dit zou een potentiële gevarenbron kunnen zijn, want dan keert het lichaam zich opeens tegen zijn eigen cellen en daarmee tegen zichzelf. Wij kennen dit fenomeen in de geneeskunde als een auto-immuunziekte, dat zich ook niet direct als snelle vaccinatiebijwerking openbaart.

 

Daarom hebben al deze vaccins een noodzakelijke veiligheidseis: Tijd! Tijd! Tijd!

Hier ligt het grote probleem. Deze dringend noodzakelijke tijd hadden we en hebben we niet. Gegeven dit feit ben ik nogal verbaasd over de recente aanbeveling van de STIKO (Duits orgaan dat vaccinaties beoordeelt en aanbeveelt, vergelijkbaar met de Gezondheidsraad), die inmiddels ook het vaccin voor zwangere vrouwen aanbeveelt. Wereldwijd begonnen de grote vaccinatiecampagnes begin 2021. Als je dus destijds zwanger bent geworden, kan je je kind in de herfst van 2021 verwachten. Maar zelfs nu al laten studies zien, dat al deze kinderen onbeschadigd op de wereld komen. Klopt dat wel? Hoe zullen ze zich ontwikkelen? Ook heeft de STIKO haar oorspronkelijke terughoudendheid met betrekking tot de kindervaccinatie opgegeven, hoewel kinderen aantoonbaar geen verhoogd risico hebben op een zwaar ziekteverloop. Coronoia

De nieuwe aanbeveling van de STIKO kwam mede tot stand na het bekijken van Amerikaanse studies die konden laten zien dat de gevreesde complicatie van een hartspierontsteking na een vaccinatie weer genezen raakt. Helaas weet niemand hoe het met de jonge patiënten zal gaan als ze twintig jaar ouder zijn, nadat ze een hartspierontsteking hadden ondervonden door het vaccin. Duitsland geeft dus voor het eerst in de geschiedenis van de geneeskunde een aanbeveling af voor een bevolkingsgroep om zich te laten vaccineren, terwijl deze niet bang moet zijn voor de ziekte zelf maar wel potentiële schade kan ondervinden als gevolg van de vaccinatie. Groot-Brittannië gaf overigens geen aanbeveling af tot vaccineren voor 12 tot 15-jarige kinderen.

JCVI issues updated advice on COVID-19 vaccination of children aged 12 to 15

Inmiddels is er ook een studie die aantoont dat het risico op een hartspierontsteking bij jongens groter is na de vaccinatie als na een ziekte door corona. (Aanmerking van de redactie: De kans op hartspierontstekingen is afhankelijk van de spiermassa, die bij jonge mannen veelal relatief groot is. Bij veel spiermassa is er een betere doorbloeding, waardoor de kans groter is dat na een injectie het vaccin direct in de bloedbaan komt en zich verspreidt door het hele lichaam).

SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A Stratified National Database Analysis

En desondanks noemen wij dit gebeuren een ‘vaccinatieaanbod’ voor de jeugd. Ik heb echter nauwelijks een tiener gezien die zich uit voorzorg tegen de ziekte liet vaccineren. Veel tieners laten zich vaccineren om weer aan het normale sociale leven deel te kunnen nemen. In het tienerjargon spreekt men inmiddels over de ‘bevrijdingsprik’, die overigens intussen ook wordt aangeboden aan scholen met vaccinatiebussen.

“Unnötig”: Warum Kinderärzte Impfungen vor Schulen kritisieren

De huidige juridische situatie, waarmee een tiener zonder toestemming van de ouders zich kan laten vaccineren, zou in bepaalde gevallen kunnen leiden tot ondoordachte beslissingen van sommige tieners.

Ist eine Corona-Impfung für Kinder ohne Ok der Eltern möglich

 

Tot dusver de huidige situatie, waarmee we nu over kunnen gaan op de individuele vragen.

Vraag 1: Hoe veilig en noodzakelijk is het vaccin bij kinderen en jeugd?

Kinderen hebben een ander immuunsysteem dan volwassenen en worden slechts zelden erg ziek door corona. Een vaccinatie voor kinderen en jongeren is daarom vanuit mijn optiek slechts in uitzonderlijke gevallen zinvol.

Kids and COVID: why young immune systems are still on top

Trotz Stiko-Empfehlung: Kekulé sagt, welche drei Gründe gegen Kinder-Impfung sprechen

Vektor-Impfstoff Wird Adenovirus-DNA ins Genom eingebaut?

 

Vraag 2: Is mijn kind niet solidair als het zich niet laat vaccineren?

Nee, want ook een gevaccineerd iemand kan besmettelijk zijn. Ook gevaccineerde mensen scheiden bij een infectie behoorlijke hoeveelheden aan besmettelijk virus uit. Ook meneer Drosten (de Duitse tegenhanger van Jaap van Dissel, red.) gaat er vanuit dat hij zich ondanks zijn tweevoudige vaccinatie op een gegeven moment zal besmetten met corona.

Virologe Christian Drosten wünscht sich Corona-Infektion

Iedere volwassene die banger is voor een ziekte door corona dan voor de vaccinatie heeft op dit moment de mogelijkheid om zich te laten vaccineren. Dit weerspiegelt het idee van de individuele vaccinatiekeuze, waarbij iedere burger vrijelijk kan beslissen zonder publieke druk. Met betrekking tot de problematiek van de groepsimmuniteit heeft  het CDC, het Amerikaanse RIVM, inmiddels vastgesteld dat deze met de huidige kennis niet meer te bereiken is.

Covid19-Impfstoffe_Herde

 

Vraag 3: Ben ik na een vaccinatie niet meer besmettelijk?

Het Amerikaanse CDC heeft onlangs duidelijk aangegeven dat gevaccineerde mensen in gelijke mate coronavirussen uitscheiden als ongevaccineerde mensen.

Fully vaccinated people who get a Covid-19 breakthrough infection can transmit the virus, CDC chief says

Professor Kekulé beschrijft inmiddels gevaccineerde mensen als potentiële ‘tijdbommen’, omdat deze onopgemerkt het virus kunnen uitscheiden.

Kekulé: 2G-Regel ist Unsinn – weil sie auf vollkommen falscher RKI-Behauptung beruht

 

Vraag 4: Wat is er bekend over de acute bijwerkingen van het vaccin?

De vaccinatiebijwerkingen die regelmatig bij het Paul-Ehrlich-Institut (de Duitse tegenhanger van het Lareb, red.) worden gemeld, vindt u hier:

Langen, den 19.08.2021 SICHERHEITSBERICHT Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen nach Impfung zum Schutz vor

Coronavirus und COVID-19 – Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen

Echter moet erop gewezen worden dat lang niet alle bijwerkingen worden gemeld. Wie als arts de bureaucratische moeite van de melding van een vaccinatiebijwerking een keer heeft meegemaakt, kan erover meepraten. Wij horen veel over bijwerkingen en op de vraag of deze zijn gemeld, heb ik tot op heden vaak ‘nee’ als antwoord gekregen.

 

Vraag 5: Wat is er bekend over de lange-termijn bijwerkingen van het vaccin?

De lange-termijn bijwerkingen (over de jaren heen) zijn natuurlijk onbekend bij deze relatief korte observatietijd. Hier maken we ons vooral zorgen over de eventuele auto-immuunziektes, of de hierboven aangehaalde potentiële cel-degenererende processen die zich pas na jaren kunnen openbaren.

BNT162b2 Vaccine: possible codons misreading, errors in protein synthesis and alternative splicing’s anomalies

 

Vraag 6: Zal het blijven bij een grondimmunisering?

Wij zien nu een sterke afzwakking van de vaccinatiebescherming na meerdere maanden. Israël als vaccinatie-voorland praat inmiddels al over het vierde vaccin en laat steeds opnieuw stijgende besmettingscijfers zien.

Israel plant vierte Impfung gegen das Coronavirus

In Israel steigen die Corona-Zahlen – trotz Impfquote von 70 Prozent

 

Vraag 7: Hoe gevaarlijk is covid bij kinderen en jeugd in hun leeftijdscategorie?

Een ziekte door corona bij kinderen en jeugd is in hun leeftijdscategorie zeer ongevaarlijk.

Covid19-Impfstoffe_Kinder

 • Tot april 2021 stierven in Duitsland 4 kinderen aan corona (< 0.00002%) (Noot van de redactie: Naar onze informatie hadden al deze kinderen een onderliggende ziekte)
 • 2018/2019 stierven in Duitsland 9 kinderen aan influenza
 • 2019 stierven in Duitsland 55 kinderen door een verkeersongeluk
 • 2019 stierven in Duitsland 25 kinderen door een verdrinking

Deze getallen van het Duitse gezelschap voor kinder- en jeugdgeneeskunde (dgkj.ev) dienen als eerste hulp bij het inschatten van risico’s.

1 Stellungnahme von DGPI und DGKH zu Hospitalisierung und Sterblichkeit von COVID-19 bei Kindern in Deutschland – Stand April

 

Vraag 8: Bestaat er long-covid bij kinderen?

Hier lieten goede studies zien dat zowel kinderen die ziek werden als kinderen die niet ziek werden door corona, dezelfde latere symptomen kregen zoals hoofdpijn en vermoeidheid. Deze symptomen zijn dus eerder als symptomen van long-lockdown te beschouwen.

Long-term symptoms after SARS-CoV-2 infection in school children: population-based cohort with 6-months follow-up

 

Vraag 9: Wat moet mijn kind doen als het allergisch is?

De Duitse allergologische organisaties zien in de eerste plaats het in de RNA-vaccins gebruikte PEG (Polyethylenglykol) als potentieel gevaarlijk voor een anafylactische acute shockreactie. Om deze reden stellen deze organisaties onder andere voor om vooraf aan een RNA-vaccin (Biontech of Moderna) een allergie-analyse uit te laten voeren. Dit moet door een allergoloog worden gedaan. In Engeland werden om deze reden sterk allergische mensen uitgesloten van het vaccin. Ook wordt van elke vaccinerende arts geëist dat hij gereedschap voor noodgevallen bij de hand heeft in het geval van een allergische shock.

Schwere allergische Reaktionen nach COVID-19-Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech in Großbritannien

 

Vraag 10: Zijn er nog andere vaccins behalve de vaccins die gebaseerd zijn gentechniek?

Tot dusver niet. Op dit moment is onder andere Novavax in ontwikkeling, een eiwit-vaccin dat in het laboratorium weliswaar op gentechnische basis wordt gemaakt en geen mRNA of vector gebruikt. Hier wordt het spike-eiwit in het laboratorium gemaakt. Dit vaccin is dus tot nu toe het eerste vaccin dat niet op gentechnische basis werkt. Ook hier zouden versterkende stoffen en conserveermiddelen problematisch kunnen zijn. Zoals bij de andere nieuwe vaccins ontbreekt hier helaas ook de tijd als  noodzakelijke bescherming tegen bijwerkingen. Het is dus niet dat dit vaccin zonder mitsen en maren aanbevolen kan worden, maar het is tot dusver nog het meest kansrijke, niet gentechnisch-gebaseerde vaccin. De EU heeft al 200 miljoen vaccins gereserveerd. Daarmee kun je er vanuit gaan dat het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) deze ook zal toelaten. We kunnen echter tot het eind van het jaar nog niet rekenen op dit vaccin. Verder wordt aan een dood vaccin (Valneva) gewerkt, wat zich tevens nog in de testfase bevindt. Duitsland heeft op dit moment 11 miljoen doses daarvan ingekocht. Ook hier is er nog onzekerheid over de potentiële gevaren van de conserveringsmiddelen.

Valneva: Großbritannien beginnt mit Überprüfung | APOTHEKE ADHOC

 

Wat denk je over 2G?

2G zal alle mensen die zich zorgen maken over de bijwerkingen op lange termijn, maar hun solidariteit middels regelmatig testen laten zien, in een hoek drukken. En of deze ernstige beperking van de grondrechten daadwerkelijk tot minder infecties zal leiden, is meer dan dubieus.

Gesundheit: Schon 39 Corona-Infizierte nach “2G”-Party: 380 Gäste

 

Beste patiënten, als kinderarts ben ik verplicht om goed te doen voor kinderen en jeugd. Ik kan de verandering van de vaccinatie-aanbeveling voor kinderen door de STIKO niet ondersteunen. Omdat gezonde kinderen en jeugd slechts een zeer klein risico hebben, ernstig ziek te worden door corona, staan nut en risico van het vaccin zoals niet tot elkaar in verhouding, zoals eerder ook al het geval was.

 

Ik wens u en uw kinderen een goed begin van het nieuwe schooljaar.

 

Dr. Jochen Welte

 

Nota bene:

Wist u, dat het federale ministerie voor volksgezondheid opgericht werd in 1961 als reactie op het Conterganschandaal? Daarvoor bestond het nog niet.

Contergan-Skandal – Wikipedia

 

P.S. Als u moeite heeft met het kunnen lezen van de nieuwe regels omtrent ziekenhuisopnamecijfers, kunt u allicht een blik werpen op de coronastatistieken die ik regelmatig update. Hier vindt u de op dit moment geldende ziekenhuisopnamecijfers en een uitleg over hoe deze worden berekend.

Corona – Dr. Welte & Dr. Wenz – Kinderarzt und Familienpraxis

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief