Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Duitsland: kinderen mogelijk gedwongen tot vaccinatie COVID-19

Geldboetes, hechtenis en verlies ouderlijk gezag bij weigering

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 23 mei 2021 – Uit een intern discussiestuk van het Duitse ministerie van volksgezondheid volgt dat maatregelen in voorbereiding zijn tegen ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren tegen COVID-19.

Het stuk beschrijft dat het noodzakelijk is de vaccinatiebereidheid te vergroten. Uit een analyse van sociale media blijkt namelijk dat weinig ouders bereid zijn hun kinderen te laten injecteren.

Maatregelen

Om de vaccinatiebereidheid te vergroten zijn volgens het stuk maatregelen noodzakelijk. Ouders zullen eerst sommatiebrieven ontvangen en een persoonlijk gesprek krijgen met de lokale gezondheidsdienst. Indien dit niet overtuigt, kunnen ouders mogelijk rekenen op geldboetes van € 50 tot €250, dwangsommen tot € 5.000, 30 dagen hechtenis en uiteindelijk onttrekking van het ouderlijk gezag. Wetgeving daartoe is in voorbereiding.

Oostenrijk

Duitsland is niet het enige land dat de druk op kinderen en ouders flink opvoert. In Oostenrijk moeten kinderen tussen de 12 en 16 jaar drie keer per week een verplichte zelftest doen om de school te mogen bezoeken. Ook voor deelname aan sport- en andere activiteiten geldt dit.  Deze verplichting blijft bestaan tot de kinderen geïnjecteerd zijn. Ouders die hun kinderen niet laten testen krijgen met jeugdzorg te maken.

Nederland

De verwachting is dat de EMA binnenkort de vaccinaties voor minderjarigen vrijgeeft. De propagandacampagnes draaien inmiddels warm. Duitsland en Oostenrijk bleken eerder het voorland voor Nederland. Hoewel geen concrete plannen voor een directe vaccinatieplicht bekend zijn, zullen de beleidsmakers niet schromen tot een maatschappelijke uitsluiting voor vaccinatieweigeraars te komen. Dit is een logisch vervolg van de testsamenleving die dinsdag door de Eerste Kamer goedgekeurd zal worden.

Misdrijf tegen de menselijkheid

Dit voornemen komt naar buiten terwijl er steeds meer berichten verschijnen over talrijke ernstige en dodelijke bijwerkingen van de vaccinaties. Feitelijk zijn deze middelen als gentherapie geclassificeerd. De middelen verkeren nog in de onderzoeksfase zodat de EMA slechts voorwaardelijke toelatingen verleent.  Veel risico’s en bijwerkingen zijn nog niet onderzocht. Minderjarigen mogen uitsluitend onder strenge voorwaarden en uitzonderlijke omstandigheden deelnemen aan medische experimenten. Dit volgt uit de Neurenbergcode. Omdat sterfgevallen van COVID-19 onder kinderen nauwelijks voorkomen, kan daarvan geen sprake zijn. Zou de overheid minderjarigen met misinformatie of dwang tot vaccinatie bewegen, dan vormt dit mogelijk een misdrijf tegen de menselijkheid.

Meer lezen

Übel: Verweigern Schüler den Corona-Test, droht Eltern der Kindesentzug

Meld je aan voor de nieuwsbrief