Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Hoe de transhumanistische agenda ook de vaccinindustrie heeft ingekapseld

Door Esther Hendriksen

Dit artikel is een vertaalde en bewerkte versie van het artikel “Vaxxed By Machines, Tracked By Machines: Humanity To Be Augmented One Cell At A Time” 1 

 

We beleven een sciencefictionthriller waarin Big Tech in samenwerking met Big Pharma-bedrijven, zonder daarvoor ter verantwoording te worden geroepen, openlijk trachten door middel van geavanceerde technologie ons lichaam binnen te dringen. Diverse innovaties komen samen in een reeds lang nagestreefd doel: een onontkoombare surveillance staat, waarin de wereldbevolking onderworpen is aan voortdurende medische experimenten en het menselijk lichaam periodiek genetische software-updates nodig zal hebben om levensvatbaar te blijven.  

De medeoprichter van Moderna, Dr. Robert Langer, werd in één klap miljardair 2 toen hij de kunstmatig gecreëerde angst voor ziektekiemen aangreep om zijn experimentele mRNA-vaccins massaal aan de wereldbevolking te slijten, daarbij geholpen door een reeks duistere regeringsmandaten. Het wereldwijde mRNA vaccinatie-experiment staat op het punt dramatische proporties aan te nemen.3 Moderna is momenteel bezig met de ontwikkeling van mRNA-vaccins voor vijftien verschillende ziektes4 van HIV en tuberculose tot malaria en de gewone griep.5 De rol van kunstmatige intelligentie is hierbij evident: zelflerende machines6 kunnen nuttige moleculen snel identificeren, nog voordat het testen in laboratoria aanvangt. Vanuit de basisprincipes – natuurkunde, scheikunde, microbiologie – kan een zelflerend systeem een enorme verscheidenheid aan geneesmiddelen of mRNA-vaccins door middel van computersimulatie genereren en testen. Dat betekent dat een eindeloze reeks experimentele, nauwelijks geteste “vaccins” binnenkort de markt zal overspoelen. 

Daar blijft het echter niet bij. In 2018 heeft Langer, als wetenschapper verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), samen met Dr. Ana Jaklenec een kwantumdot-tatoeage7 ontwikkeld; een QR-code voor onderhuidse nanodeeltjes, die door smartphones gescand moet gaan worden – om zo gevaccineerde mensenmassa’s te volgen en naleving van maatregelen te garanderen. Zoals vele in het verleden uitgevoerde onethische experimenten werd de toepassing hiervan, onder het mom van “sociale rechtvaardigheid”, allereerst uitgetest in de zogenaamde “Derde Wereld” landen.

Deze vaxx & track-technologie8 trok grote belangstelling van Bill Gates die er miljoenen dollars in investeerde, bovenop de 20 miljoen dollar9 die de Gates Foundation in 2016 al aan Moderna10 toekende voor de ontwikkeling van een nieuw soort vaccin, waarbij deeltjes geïnjecteerde genetische code de functionaliteit van de cel kapen om zo strengen van pathogene proteïnen te produceren.

De “kwantumdot-tatoeage” is te omschrijven als een pleister die bestaat uit microscopisch kleine naaldjes die tegelijk met een (willekeurige) vaccinatie moet worden toegediend. Fluorescerende nanodeeltjes worden in een bepaalde configuratie geplaatst – een soort QR-code ingebed in het vlees onder de huid- en kunnen vervolgens worden gescand met behulp van infrarood licht op een daarop aangepaste smartphone. Experimenten met muizen laten zien dat de kwantumdot-tatoeage vijf jaar blijft zitten. Dr. Langer heeft openlijk verklaard dat het doel is om zoveel mogelijk mensen van zo’n tatoeage te voorzien. Voordat deze ontwikkeling door “factcheckers” als complottheorie werd afgedaan, werd er al in 2019 uitgebreid aandacht aan besteed in diverse vooraanstaande tijdschriften en online platforms, waaronder Smithsonian Magazine11, Scientific American12, StatNews13, MIT 1News14 en Rice University News.15 

Recentelijk patenteerde Microsoft16 een ander systeem waarbij draagbare -of geïmplanteerde- biosensoren het gedrag van een persoon, met inbegrip van oogbewegingen, hersengolven, lichaamsvloeistoffen en zelfs aandachtsgebieden, zullen monitoren. In dit op blockchain-technologie gebaseerde systeem moeten de gewenste activiteiten worden gaan beloond met cryptocurrency. Opmerkelijk genoeg -althans in elk geval voor degenen die de parallel met de in de Bijbel opgetekende Openbaringen17 menen te zien- kreeg deze octrooiaanvraag het publicatienummer WO/2020/060606.18 Weer verzekeren de “factcheckers” ons dat alleen een “complotdenker” hieraan een onheilspellende lading zou toekennen. Blijkbaar zijn de 319 miljoen dollar die Gates aan de zakelijke media betaalde, goed besteed.19 

Om hun kwantumdot-tatoeage op de markt te brengen, richtten Langer en Jaklenec in samenwerking met Dr. Boris Nikolic van Biomatics Capital het bedrijf Particles For Humanity20 op – met wederom 5 miljoen dollar van de Gates Foundation.21 Voorheen diende Nikolic als wetenschappelijk hoofdadviseur van Bill Gates (en werd hij tevens benoemd tot executeur-testamentair22 in het testament van de, onder dubieuze omstandigheden in zijn cel om het leven gekomen, voor seksueel misbruik van en handel in minderjarige meisjes aangeklaagde Jeffrey Epstein). Het is tevens de moeite waard om op te merken dat zowel Langer [23]als Nikolic24 profielen hebben op de website van het World Economic Forum.

Op een JP Morgan conferentie in januari 2019 presenteerde Particles for Humanity een tranentrekkend verhaal25 over hulpeloze bevolkingsgroepen in “Derde Wereldlanden”, implicerend dat die onmogelijk op eigen kracht een goed functionerende organisatie en registratie van vaccinaties kunnen ontwikkelen. De MIT-wetenschappers stelden voor om
“medische patiëntgegevens inclusief vaccinatiestatus onzichtbaar onder de huid aan te brengen (…) die uitgelezen kunnen worden door goedkope, aangepaste mobiele technologie”.
Met andere woorden, kwantumdot-tatoeages moeten met eenvoudig aanpasbare smartphones kunnen worden gescand. De zogenoemde Derde Wereldlanden hebben een sinistere geschiedenis van door Westerse landen opgedrongen massavaccinatie die niet zelden tot grootschalige ernstige, en zelfs fatale, injectieschade heeft geleid. In december 2019 zou het MIT-team interviewers naar Malawi, Benin, Kenia en Bangladesh sturen om de acceptatiebereidheid onder de, veelal uit christenen en moslims bestaande, populatie te onderzoeken door hen te vragen of ze bereid zouden zijn om fluorescerende QR-codes op hun lichaam, en dat van hun kinderen, te laten tatoeëren. Echter door het uitbreken van de “pandemie” werd dit onderzoek vroegtijdig afgerond. 

Drie technologieën komen nu samen: mRNA-gentherapie, tracking tech (technologie om te kunnen traceren) en kunstmatige intelligentie. De geavanceerde technologie van zelflerende machines, die wordt gebruikt om de gevolgen van mRNA-mutaties via computersimulatie te voorspellen26, bevordert de bliksemsnelle ontwikkeling van vaccins, waarbij ook goedkeuring door de regelgevende instanties versneld wordt verkregen. De onder de huid aangebrachte volgsystemen bieden vervolgens inzicht in de vaccinatiestatus van iedere persoon op aarde die aan deze technologie is onderworpen. 

Aldus is het “vaccin 2.0” voor de “mensheid 2.0” geboren, waarbij ons immuunsysteem voortdurend software-updates nodig heeft door middel van lichaamsvreemde genetische codes die regelmatig in ons lichaam geïnjecteerd worden. Het in oktober 2021 in BioProcess International verschenen artikel  met de titel “Vaccins ontwerpen: de rol van kunstmatige intelligentie en digitale gezondheid” bevat de volgende -veelzeggende- passage:27 

“Volgens de oprichter en voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt de Vierde Industriële Revolutie (…) gekenmerkt door een ongekende ontwikkeling en exponentiële groei van een technologisch hoogwaardige industrie die de samenleving op elk niveau verandert. Met name de gezondheidszorgstelsels evolueren snel om zich aan de nieuwe realiteit aan te passen. De belangrijkste technologieën die momenteel het paradigma van medisch onderzoek veranderen, zijn kunstmatige intelligentie en zelflerende machines”. 

Als de recente geschiedenis een leidraad is, zullen institutionele mandaten voor digitale vaccinatiestatus-updates snel volgen. Farmagigant GlaxoSmithKline heeft al verklaard dat “het tijdperk van het digitale vaccin is aangebroken”. Marketingexperts voorspellen dat de mondiale markt voor op kunstmatige intelligentie gestoelde gezondheidszorg zal groeien van 4,9 miljard dollar in 2020 tot maar liefst 45,2 miljard dollar in 2026.

In augustus 2020 publiceerden onderzoekers een artikel in Frontiers in Artificial Intelligence genaamd “Kunstmatige Intelligentie voor het ontdekken van medicatie en ontwikkelen van vaccins voor COVID-19”.28 De auteurs schreven:
“Door middel van kunstmatige intelligentie worden modellen gecreëerd die patronen binnen beschikbare data kunnen ontdekken en veralgemenen, en van -eerder onzichtbare- data gevolgtrekkingen kunnen maken. Met de komst van “deep learning” kan het leerproces ook automatisch eigenschappen uit ruwe data extraheren. Alles bij elkaar is het duidelijk dat spike-eiwit de populairste kandidaat is voor de ontdekking van virtuele vaccins.” 

Moderna heeft deze methode volledig omarmd en zet nu kunstmatige intelligentie in om op hoge snelheid mogelijke vaccins te ontwikkelen. Stukjes genetische code kunnen door louter digitale “entiteiten” verzonnen worden.29 Die bio-informatie wordt vervolgens geïnjecteerd in menselijke populaties en omgezet in zwermen nieuwe, tot dan toe nog niet-bestaande, eiwitten.

In de zomer van 2021 vertelde het hoofd van Moderna’s Data and Artificial Intelligence afdeling, Dave Johnson, aan MIT Sloan Management Review dat Moderna het onderzoeksproces heeft weten te versnellen door onderzoekers die mRNA-tests uitvoeren, te vervangen door geautomatiseerde systemen met gebruikmaking van AI-algoritmes. Zo steeg hun mRNA-productie van gemiddeld 30 per maand naar circa 1000 per maand. Omdat geavanceerde kunstmatige intelligentie als een zwarte doos is waarvan de innerlijke werking grotendeels onbekend is, zelfs voor de makers ervan, ontvouwt het proces van het genereren van geheel nieuwe genetische sequenties zich als een magisch proces met onbekende uitkomst.

Bij het ter perse gaan van dit artikel is nog onbekend of de kwantumdot-tatoeages al in Afrika zullen worden geïntroduceerd. Wel heeft Moderna onlangs aangekondigd 500 miljoen dollar te investeren in de opening van een nieuwe mRNA-vaccinfabriek in Kenia (en daarmee buiten het gezichtsveld van Westerse toezichthouders).30 

We kunnen dus vaststellen dat Big Pharma de ambitie heeft om eindeloos mRNA-vaccins te genereren met behulp van kunstmatige intelligentie. Technocratische elites zoals Bill Gates en Robert Langer willen nog een stap verder gaan, door het “menselijke vee” te tatoeëren met fluorescerende nanodeeltjes31 om hun vaccinatiestatus te kunnen volgen, te beginnen met eerdergenoemde “Derde Wereldlanden”. Het is niet moeilijk om te bedenken dat wij daarna aan de beurt zullen zijn. Nog verontrustender is, dat soortgelijke ambities door middel van publiekelijk aangekondigde plannen worden aangetroffen bij supranationale organisaties als het World Economic Forum, maar ook in Silicon Valley en de Chinese Communistische Partij. Daar komt bij dat massa’s mensen, door de bewust gecreëerde angst voor ziektekiemen, inmiddels geconditioneerd zijn om zich te onderwerpen aan elke technologie die als “veilig en effectief” wordt beschouwd (of in elk geval als zodanig wordt aangeprezen). Erger nog: velen van hen zullen evenmin schromen erop aan te dringen dat ook anderen zich eraan onderwerpen.

Gelukkig is er ook een gestaag groeiende tegenbeweging. De massaprotesten tegen het vaccinatiebeleid zullen zich langzaam van de straten naar de rechtbanken verplaatsen, naarmate meer hard bewijs komt voor de geleden vaccinatieschade.32 Om het tij te doen keren zal de druk echter nog verder moeten worden opgevoerd, omdat de transhumanistische ambitie33, uitgevoerd door gewetenloze technocraten, nooit zal verdwijnen.

 


Bronnen

 

1. https://joebot.substack.com/p/vaxxed-by-machines-tracked-by-machines

2. https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2020/11/12/mit-scientist-bob-langer-becomes-a-billionaire-thanks-to-moderna-stock-rally/?sh=5c3c6af53a90

3. https://www.wired.co.uk/article/mrna-vaccine-revolution-katalin-kariko

4. https://singularityhub.com/2022/03/10/moderna-to-develop-mrna-vaccines-for-15-diseases-that-threaten-global-health/

5. https://www.wired.co.uk/article/mrna-vaccine-revolution-katalin-kariko

6. https://bioprocessintl.com/manufacturing/information-technology/in-silico-vaccine-design-the-role-of-artificial-intelligence-and-digital-health-part-1/

7. https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.aay7162

8. https://www.scientificamerican.com/article/invisible-ink-could-reveal-whether-kids-have-been-vaccinated/

9. https://www.modernatx.com/partnerships/strategic-collaborators?

10. https://www.modernatx.com/partnerships/strategic-collaborators?

11. https://www.smithsonianmag.com/innovation/spiky-patch-could-invisibly-record-vaccination-history-under-skin-180973809/

12. https://www.scientificamerican.com/article/invisible-ink-could-reveal-whether-kids-have-been-vaccinated/

13. https://www.statnews.com/2019/12/18/microneedle-prototype-combines-invisible-immunization-record-with-vaccine/

14. https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218

15. https://news.rice.edu/news/2019/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record

16. https://www.pcmag.com/news/microsoft-patent-describes-tracking-brain-activity-to-mine-cryptocurrency

17. https://joebot.substack.com/p/reaching-for-the-mark-of-the-beast?s=w

18. https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606

19. https://thegrayzone.com/2021/11/21/bill-gates-million-media-outlets-global-agenda/

20. https://www.particlesfh.com/

21. https://www.particlesfh.com/new-events/2020/11/18/particles-for-humanity-secures-5-million-for-vaccine-delivery-technology-1

22. https://www.foxnews.com/us/jeffrey-epstein-will-bill-gates-ex-science-adviser-boris-nikolic-named-executor

23. https://www.weforum.org/people/robert-langer

24. https://cn.weforum.org/people/boris-nikolic

25. https://static1.squarespace.com/static/5c17b41b4cde7a73c4203f65/t/5c534ac57817f7cd1cea886f/1548962519787/JP-Morgan-Presentation-190129.pdf

26. https://www.techrepublic.com/article/how-ai-is-being-used-for-covid-19-vaccine-creation-and-distribution/

27. https://bioprocessintl.com/manufacturing/information-technology/in-silico-vaccine-design-the-role-of-artificial-intelligence-and-digital-health-part-1/

28. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2020.00065/full

29. https://spectrum.ieee.org/ai-hallucinates-novel-proteins

30. https://www.cnbc.com/2022/03/07/moderna-reaches-preliminary-agreement-to-build-covid-vaccine-manufacturing-plant-in-africa.html

31. https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.aay7162

32. https://www.simonandschuster.com/books/The-Real-Anthony-Fauci/Robert-F-Kennedy/Children-s-Health-Defense/9781510766808

33. https://singularityhub.com/2022/01/04/these-2021-biotech-breakthroughs-will-shape-the-future-of-health-and-medicine/

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief