Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Houston, we have a problem (deel 1 van 3)

Het originele Engelstalige artikel vindt u hier.

 

Zeven van de belangrijkste elf codes bij de internationale classificatie van ziekten die door het Amerikaanse National Center for Health Statistics worden gevolgd, vertonen een sterke stijging vanaf de eerste week van april 2021. Ze laten een uitzonderlijke groei zien die zelfs sterker is dan tijdens de periode van de COVID-19-pandemie. Die begindatum is geen toeval doordat hij samenvalt met een belangrijke gebeurtenis, namelijk een bepaalde medische interventie bij het grootste deel van de Amerikaanse bevolking. Deze zeven classificaties laten een uitgesproken stijging van het sterftecijfer zien die zelfs nu nog alarmerend aanhoudt. 

Wat hieronder volgt is het resultaat van duizenden uren intensief gegevensonderzoek door de auteur. Van een uitleg van de methoden en meetmethoden die dienen om dit probleem te identificeren, tot een deductieve beoordeling van de mogelijke mechanismen die eraan ten grondslag liggen, alles komt aan bod. Alternatieve verklaringen voor de oorzaak, waaronder één specifiek mechanisme in het bijzonder, worden nog steeds niet toegestaan, en worden zelfs niet genoemd op sommige onderzoek forums.

Aan het eind van dit proces is één conclusie onontkoombaar, die de opzet en de toekomst van het gezondheidsbeleid in de VS voor de komende decennia bedreigt.

 

Stormwaarschuwingen

Op 21 maart 2021 kreeg een oude mentor, vriend en zakenpartner van mij, een verder gezonde 68-jarige man, onverwacht te maken met een reeks auto-immuunreacties die uiteindelijk zijn alvleesklier, lever, nieren en tot slot zijn hart stillegden. De donderdag daarvoor had hij net zijn tweede dosis van het Pfizer-vaccin gekregen. Carl raakte al snel in coma en overleed op 26 maart. (1)

Op 29 mei 2021 begon zich een nogal vreemd signaal te ontwikkelen in mijn reguliere COVID-19-volgsystemen. De verandering die mij alarmeerde betrof de omvang van de ICD-sterfte codegroep “Symptomen, tekens en abnormale klinische en laboratoriumresultaten, niet elders vermeld (R00-R99)” (zie grafiek in Bijlage D klik hier). Rond deze tijd, en als gevolg van deze observatie, begon ik deze R00-R99-sterfgevallen bij te houden, samen met elf andere ICD-10 sterftecijfers, sterfgevallen door niet-natuurlijke oorzaak (zelfdoding, overdosis, mishandeling, enz.), en tot slot een statistiek genaamd ‘Excess Non-Covid Natural Cause Deaths’ [Niet-covid gerelateerde oversterfte met natuurlijke doodsoorzaak; red.]. Als u de berekende trends binnen elk van deze categorieën van doodsoorzaken bekijkt, zult u beamen dat dit inderdaad een vooruitziende en verstandige beslissing was.

Op 1 december 2021 woonde ik een zakelijke bijeenkomst bij in het gezondheidscentrum van een klant. Toen ik door het gebouw liep, zag ik dat de wachtkamer van hun grote oncologie-afdeling bomvol zat met patiënten. De rij patiënten die op hun afspraak oncologie wachtten, liep door tot in de gang en uiteindelijk tot in het atrium van het gebouw. (2) Hoewel ik op het eerste gezicht geneigd was om dit af te doen als het resultaat van uitgestelde zorg en door corona beperkte werkuren, wist ik uit ervaring dat het beter is dergelijke voorbarige conclusie nog even achterwege te laten, totdat dit in de komende maanden zou blijken uit de gegevens van het CDC – National Center for Health Statistics (zie de drie puntsgewijze bronnen hieronder). Ook dit bleek een wijs besluit te zijn.

Het is niet alleen de bewijskracht en de betrouwbaarheid van de gegevens die men heeft verkregen, maar ook de relatieve dynamiek in de wijze waarop die gegevens gedurende een significante of kritieke periode veranderen, die de scherpzinnige onderzoeker in staat stellen belangrijke conclusies te trekken.

In de modellen die in dit artikel worden getoond worden weinig ingewikkelde academische heuristische trucs toegepast. In plaats daarvan heb ik gekozen voor ouderwets doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, hard werken, logisch redeneren en een ervaren neus voor strategie, systemen en het oplossen van problemen. Binnen mijn modellen probeer ik deze gevolgtrekking te maken door dynamische (niet statische) veranderingspatronen te vergelijken. Ik vergelijk daarbij een uitgebreide reeks van gedifferentieerde datapunten en kritieke intervallen binnen een tijdsvak , om zo het deductieproces van dit artikel te sturen. Dit doe ik ook beroepsmatig en marktgericht voor bedrijven en landen. Ik identificeer en ontwikkel strategieën om uitzonderlijke uitdagingen aan te pakken. Mijn motivatie om dit artikel te schrijven is eenvoudig. Ik ben niet uit op inkomen, volgers, macht, een functie, bekendheid, een politieke overwinning, boekverkoop of een nieuwe carrière. Ik voel me verplicht om de leemte op te vullen voor mensen die geen stem hebben: zij die het slachtoffer zijn van de huidige politieke overmoed en haar lange, duistere schaduw.

Alle gegevens die worden gebruikt in de analyses die in deze driedelige artikelenreeks worden gepresenteerd, zijn hoofdzakelijk afkomstig van de volgende drie bronnen en diverse links. In dit artikel worden zij gezamenlijk aangeduid als de MMWR-gegevens (CDC Morbidity and Mortality Weekly Report), omdat deze databanken worden bijgewerkt als onderdeel van het wekelijkse rapportageproces van de CDC.

 1. VS Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie: Wekelijkse telling van overlijdens, naar Staat en oorzaak, 2014-2019 (3)
 2. VS Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie: Wekelijkse voorlopige telling van cijfers, naar Staat en oorzaak, 2020-2022 (4) (de term “voorlopig” met betrekking tot dit bestand heeft voor het grootste deel alleen betrekking op de eerste vier tot zes weken van deze gegevens. De taps toelopende curve voor de daling van 17 augustus is hier te zien. Laat niemand u vertellen dat de gegevens voor 2021 en 2022 onbetrouwbaar zijn omdat ze voorlopig zijn – als er een noodsituatie is, moeten we op deze gegevens kunnen vertrouwen)
 3. VS Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie:Wonder: Voorlopige Sterftecijfers, 2018 tot en met de laatste maand – Query by Constraint Engine [zoekopdracht met filter; red.] (5) 

Bij het volgen van deze MMWR-rapportagegegevens, werd in oktober 2020 duidelijk dat de buitensporige sterfte door niet-overdraagbare, natuurlijke oorzaken (zie Bijlage E) enigszins verhoogd was ten opzichte van de historische trend. Nog steeds kwam deze echter overeen met de jaarlijkse seizoensgebonden patronen van overlijden. Een grafiek van november 2020 die dit weergeeft kan hier worden bekeken. Onthoud dit vrij nominale patroon van overlijden van niet-covid sterfgevallen door natuurlijke oorzaak voor later – want het is de Holmesiaanse “hond die niet blafte” [Van Sherlock Holmes die bij een onderzoek opmerkte dat de hond niet geblaft had; red.].

Ondanks het feit dat veel ziekten niet seizoensgebonden zijn, is dit anders bij mensen. Op het noordelijk halfrond sterven er in nu éénmaal in de wintermaanden december en januari meer mensen. Dergelijke sterftetrends laten door de jaren heen herkenbare patronen zien en zijn daarom nuttig als vergelijkingsmateriaal bij het traceren van abnormale omstandigheden, zoals pandemieën. In oktober 2020 zagen we een lichte stijging van niet-covid sterfte. Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze lichte stijging inderdaad een gevolg was van de schade die de SARS-CoV-2-infectie en het virusspikeiwit in het menselijk lichaam kunnen veroorzaken. Een uitgestelde dood door covid, zou je kunnen zeggen.

Tegen MMWR week 3 2022 zagen we binnen deze niet-covid sterftegroep een patroon ontstaan dat sterk afweek. Het contrasteerde sterk met de pandemische periode in 2020 (om nog maar te zwijgen van de periode van 2014 tot 2019) en kon uiteindelijk niet langer worden ontkend (voor een voorbeeldgrafiek klik hier). Uit deze eerste grafieken werd me duidelijk dat de complexiteit van de sterfte in de VS – het wie, wanneer en waarom – aanzienlijk was veranderd in de periode begin 2021 tot eind 2021 en verder tot begin 2022. Er kon zelfs een omslagpunt worden geschat wanneer deze verandering had plaatsgevonden (3-10 april, MMWR week 14 van 2021) – een cruciale datum met betrekking tot dit nieuwe sterftepatroon. Ja, natuurlijk stierven er mensen aan COVID-19 en als natie moesten we deze uitdaging het hoofd blijven bieden.

Niettemin was het tegen het einde van 2021 overduidelijk geworden dat de burgers van de VS niet alleen bovenmatig aan COVID-19 stierven, maar nu ook aan iets anders, en wel in een tempo dat uiteindelijk hoger lag dan dat van Covid zelf.

Vaststelling van het probleem (toegepaste methode en waargenomen resultaten)

In een vorig artikel hebben wij een overzicht gegeven van de elementen die problemen, waarmee een natie of een onderneming worden geconfronteerd, uitzonderlijk maken. Dit zijn de problemen die ik ACAN-problemen of -uitdagingen noem die kenmerken vertonen van Asymmetrie – Complexiteit – Ambiguïteit [veelzijdigheid; red.] – Nieuwheid. De buitensporige sterfte aan niet-overdraagbare, natuurlijke oorzaken vertoont alle vereiste kenmerken van een ACAN-probleem.
Asymmetrie: welke kankersoorten nemen plotseling toe; welke leeftijdsgroepen sterven in grotere aantallen; ongelijkheden tussen vaccinatiegraad in de verschillende cohorts en waargenomen infecties.
Complexiteit: de verdeling van sterfteoverschotten in hun verschillende ICD-10 codebepalingen.
Ambiguïteit: de politieke beweegredenen achter de officiële praktijken voor het bijhouden van gezondheidsgegevens en hiaten in de informatie.
Nieuwheid: een uitdaging waarop onze epidemiologische instanties zich niet hebben voorbereid, en waarmee de mensheid nog nooit echt heeft geworsteld.

De uitdaging die ons nu te wachten staat zou in vele opzichten wel eens net zo groot zou kunnen zijn als COVID-19 en de reactie op de pandemie zelf. Dit hangt natuurlijk allemaal af van de ontwikkeling van de trends die in dit artikel worden geschetst. Mijn ervaring is dat versnelde groei nooit eindeloos doorgaat, er zijn altijd verzachtende omstandigheden en ongewilde gevolgen. Houd u dit in gedachten wanneer u de grafieken en conclusies in dit artikel bekijkt. We moeten altijd hoop houden in de storm. 

Klik hier voor een gedetailleerd stroomschema. met de gegevens en afleidingen, met de gegevensbron, de behandeling en de wijziging ervan, de eerste afgeleide basislijn, de afvlakking ervan, de reeks berekeningen en de wijze waarop de daarmee samenhangende risicopunten worden gecompenseerd – met andere woorden, hoe de grafieken in dit artikel zijn samengesteld.

De gegevens worden ontleend aan de bronnen 1 en 2 hierboven. De basisformule voor de afleiding van sterfte buiten natuurlijke oorzaken is eenvoudig, precies zoals het woord.

ENCNCM = Sterfte alle oorzaken – Sterfte door andere dan natuurlijke oorzaken – COVID-19 (U071, UCoD) – Referentie uitgangssterfte (BOY 2014 – EOY 2019)

Het Probleem

Bijlage A – Tien afzonderlijke ICD-10-sterfte groepen die samen het totaal aantal sterfgevallen door een andere dan een natuurlijke oorzaak vormen (bovenste grafiek).

De grafieken in Bijlage A vormen een reeks snelle grafieken (de zogenaamde “Variation Against Trend” of VAT-grafieken) die ik bijhoud in mijn databanken. Ik controleer ze elke week, samen met andere factoren zoals vertraging in de rapportering, Pull Forward Effect, enz. Eind 2021 en begin 2022 zag ik dat zich een potentieel probleem begon af te tekenen met betrekking tot veel van deze afgebeelde trendlijnen. Het duurde geruime tijd voordat er iets statistisch significants kon worden gemeld. Het sluitstuk van de statistische sterfgevallen door de dodelijke Delta-variant moest nog uit de wekelijkse MMWR-rapportagegegevens worden gehaald (de drie eerder genoemde bronnen). Dit proces liep vertraging op door de “systeemupgrade” van de CDC, die op 3 juni 2022 begon en nog steeds niet volledig is voltooid (zie de desbetreffende aankondiging van de CDC).

Bij de publicatie van dit artikel werden 9.290 sterfgevallen die in de MMWR-update van 2 juni waren opgenomen vier weken later als bewerkt getoond, maar ontbraken nog steeds in de gegevens. Nog eens 13.245 sterfgevallen werden door de CDC opnieuw gecategoriseerd van “voornamelijk kanker en hartfalen met dodelijke afloop”, naar andere categorien zoals Alzheimer, nieren, of sterfte door ademhalingsziekten. Dit is deels te zien in deze grafiek. Het is moeilijk een scenario te bedenken waarin deze manipulatie van 52.000 overlijdensregistraties in de meest risicovolle weken (MMWR weken 4 tot en met 20) van 2022 niet kan worden uitgelegd als kwaadwillige verdoezeling van sterftegegevens van Amerikaanse burgers. Als voormalig inlichtingenofficier en strategisch adviseur voor landen die te maken hadden met grote corruptie problemen, ben ik sceptisch geworden ten aanzien van macht.

Houd in gedachten dat de grafieken in dit artikel niet eens de toevoeging weergeven van de overlijdensregistraties van de CDC die zijn geredigeerd voor MMWR-weken 4 tot en met 20 van 2022.

Ondanks dit gebrek aan gegevens over sterfgevallen tonen zeven van de ICD-10 VAT-grafieken toch trends (klik op de afbeelding om te vergroten). Deze zouden bij alle betrokken beroepsgroepen grote bezorgdheid moeten opwekken over de sterfte onder Amerikaanse burgers na MMWR-week 14 2021. Om te begrijpen waarom deze week van cruciaal belang is, klik op diagram 1: Critical Inflection Date in Vaccine Doses en bekijk Figuur B: Arrival Comparative Between Doses and Deaths (hieronder) – beide worden gedetailleerd beschreven in deel 2 van deze artikelreeks. Het parallelle verloop van de kritieke data in deze grafieken is niet alleen cruciaal in ons betoog, maar is ook zéér overtuigend.

De meest zorgwekkende grafieken heb ik met een gele achtergrond gemarkeerd en hieronder opgesomd. Het gaat onder meer om de grafieken met een sterke stijging van het sterftecijfer na MMWR week 14 2021:

 • Bovengemiddelde niet-covid natuurlijke oorzaak, 5+ sigma [standaarddeviatie; red.]
 • Kanker en lymfomen, 9+ sigma
 • Andere aandoeningen van de luchtwegen, 2 sigma
 • Nefritis [nierontsteking; red.]/Nefrotisch syndroom, 4 sigma
 • Septicemie [bloedvergiftiging; red.], 2 sigma
 • Hartziekten en kwalen, 2 sigma
 • Alle andere ICD-10 getraceerde natuurlijke oorzaak sterfgevallen, 4 sigma

Van de geselecteerde ICD-10-codes heb ik alleen diegene belicht waarbij grote verschillen waren tussen de pandemie periode van 2020 en de periode na MMWR week 14 2021. Hoewel er in de andere ICD-10-codes ook een stijging is van het aantal sterfgevallen, bleken deze in overeenstemming met het patroon van 2020. Met andere woorden, deze codes bleken in hun dynamiek sterk covid-gerelateerd te zijn, zowel vóór als na de omslag van week 14 2021.

Bijzonder zorgwekkend zijn de sterftegevallen die te maken hebben met regelsystemen in het hele lichaam, dit in tegenstelling tot specifieke organen of oorzaken. Met andere woorden, kanker en lymfomen, het hart, autonome myocarditis/pericarditis/conductieve stoornissen, letsels aan de lever en de nieren, enz. Niet alleen zijn dit de kanaries in de kolenmijn in termen van pathologie, maar zij kunnen ook wijzen op een alomtegenwoordige systemische verstoring in de fysiologie van de Amerikaanse burger, vooral in de laatste 71 weken. Dit zijn de sterftegroepen die de sterkste stijging vertonen na MMWR week 14 2021. Ik hoop oprecht dat ik het mis heb, en zou de gelukkigste mens op aarde zijn als ik die belangrijke fout zou vinden in de onderliggende gegevens of methodologie, die alles zou weerleggen. Helaas, na maanden mijn eigen werk vanuit elke denkbare kant in twijfel te hebben getrokken, en geduldig te hebben gewacht tot het CDC/NCHS hun MMWR-rapportagesystemen en -processen hadden hersteld, vrees ik helaas dat ik het niet mis heb. Vandaar de noodzaak van dit artikel.

Laten we, voordat we drie specifieke reeksen overmatige sterfte onder de loep nemen, ook even stilstaan bij de overtuigende reden achter de MMWR-doorbraakdatum van week 14 2021. Deze datum is is van cruciaal belang en de herkomst ervan is geen toeval. In de “Vergelijkende grafiek Doses en Sterfgevallen”, Bijlage B hieronder, wordt uiteengezet waarom.

Figuur B – Het MMWR week 14 2021 omslagpunt komt toevallig overeen met de grootste piek bij het toedienen van vaccins aan de Amerikaanse bevolking. De rode lijn is de bovengemiddelde Niet-Covid Natuurlijke Doodsoorzaak Mortaliteit, afgeleid uit de gegevens achter figuur E hieronder.

Het omslag risico in drie grafieken

Drie grafieken in het bijzonder geven aanleiding tot de grootste bezorgdheid, zij wijzen namelijk op een systemische verstoring van de gezondheid van de hele bevolking. Het gaat om:

 • het overmatige aantal sterfgevallen ten gevolge van maligne [kwaadaardige; red.] neoplasma en lymfomen (C00-C97 – Bijlage C), 
 • symptomen en abnormale klinische en laboratoriumbevindingen, niet elders geclassificeerd (R00-R99 – Bijlage D), 
 • en ten slotte, maar het belangrijkst, het overmatige aantal sterfgevallen ten gevolge van natuurlijke oorzaken (Bijlage E). 

De ICD-10 trends van deze drie grafieken ten opzichte van de historische uitgangssituatie worden hieronder afgebeeld. We evalueren de trend van het piekniveau van de R00-R99 gegevens in Bijlage C, en niet het feit dat deze ICD-code fungeert als een dispositie-uitputtende trendbreuk (bucket) (vandaar de normale sterke stijging in latere weken aan de rechterkant van de grafiek). Ik laat deze drie grafieken hier zien voor uw onderzoek en afweging, voordat ik in deel 2 van deze artikelenreeks mijn vermoedens naar de mogelijke oorzaak(en) van dit onmiskenbare probleem in termen van gezondheid en sterfte onder de Amerikaanse burgers zal bespreken.

Bijlage C – Kanker en lymfomen zijn gestegen tot een 9+ sigma niveau sinds MMWR week 14 2021. Deze situatie zagen we niet tijdens de covid-pandemieperiode van 2020. Om het risico in termen van vertragingsonzekerheid te verminderen, heb ik ervoor gekozen om de afwijking in deze grafiek te beperken tot 9 sigma. Maar zelfs deze voorzichtigheid levert een angstaanjagend steile trendlijn op. Uiteraard houd ik deze periode aan, behoudens een uitzondering in de rapportering van deze ICD-groep. (Zie voetnoot 6 bij PFE)

 

Bijlage D – De tijdelijke trendbreuk voor deze categorie van moeilijk te bepalen, abnormale klinische bevindingen en vreemde sterfgevallen vertoont een sterke stijging van de wekelijkse piek (64% stijging van december 2020 tot 23 april 2022). Let op de begindatum van deze stijging. Het valt samen met een belangrijke startdatum die in ons volgende artikel wordt afgebeeld. 20.600 sterfgevallen in deze ICD hold-code zijn bovendien niet toegewezen aan hun definitieve ICD-10 dispositie (de vetgedrukte beige curve in vergelijking met de groene indexreferentie) – waardoor zeer waarschijnlijk myocarditis, pericarditis, en het aantal daarmee samenhangende sterfgevallen voor 2022 onderdrukt worden. Het dikker worden en de afronding van deze curve in de laatste weken van deze grafiek wijzen erop dat de bucket door de CDC/NCHS niet wordt afgeroomd zoals in het verleden het geval was. Dit is een vertroebeling van cruciale gegevens in een periode van extreme risico’s, een periode die vraagt om duidelijke informatie over gezondheid en sterfte.

 

Deze de facto verhulling van 20.600 overlijdensregistraties (binnen de codegroep R00-R99) staat los van de 22.535 overlijdensregistraties die uit de overlijdensgegevens van 2 ju/loginni 2022 werden verwijderd, ofwel nog niet opnieuw in de databank zijn opgenomen, of werden heringedeeld onder niet-bedreigende ICD-codes.

Dat maakt een totaal van 43.135 potentiële myocarditis-, kanker-, pericarditis-, geleidings-, nefrose-, lever- en/of lymfoomdoden die nog niet eens zijn opgenomen in de gegevens waarover in dit artikel alarm wordt geslagen.

Dat is 7% van het totale aantal sterfgevallen in de betreffende periode, en mogelijk ontbreekt 15 tot 25% van de trendgegevens van deze zeer zorgwekkende ICD-10-sterfgevallen . Maar zelfs zonder deze gegevens zijn de trends alarmerend.

 

Tenslotte eindigen we met de belangrijkste grafiek van allemaal – de grafiek die de sterfgevallen aangeeft die niet het gevolg zijn van ongelukken, zelfdoding, verslaving, mishandeling, misbruik, wanhoop, ontwrichting, noch COVID-19. De “ Bovengemiddelde Niet-Covid Natuurlijke Oorzaak Sterfte” grafiek die we begonnen te monitoren op 29 mei 2021, die ik toen, de ‘Wat is dit in godsnaam’- grafiek noemde. Zoals men kan zien, zijn er in de periode van 3 april 2021 tot 6 augustus 2022, 344.000 jongere Amerikanen overleden aan iets anders dan covid en een niet-natuurlijke dood. Het huidige sterftecijfer in deze ICD-categorie bedraagt ongeveer 5.000 of meer per week (de database laat een recent weekgemiddelde van vijf weken zien van 7.887 sterfgevallen – onder voorbehoud van vertraging natuurlijk). Dit overtreft de meeste weken van de covid-pandemie zelf (met uitzondering van de absolute piekperioden).

Als al deze sterfte-excessen inderdaad een overblijfsel waren van COVID-19 zelf, zouden zij nu al moeten beginnen af te nemen. Helaas is er niet alleen geen afname, in veel gevallen neemt de sterfte nog steeds toe.

Figuur E – Bovengemiddelde Niet-Covid Natuurlijke Oorzaak Sterfte is op een recordhoogte vanaf MMWR week 32 van 2022. 349.000 Amerikaanse burgers zijn sinds MMWR Week 14 van 2021 overleden aan een extra factor. Het huidige percentage oversterfte vertegenwoordigt een vijfweeks gemiddelde van 5+ sigma (conservatief gedekt voor vertraging). De vervaagde groene curve is de mate van volledig vaccinatiepercentage per week, in de Verenigde Staten.(zie PFE voetnoot (7))

Dienovereenkomstig, en zonder enige twijfel, hebben we vastgesteld dat er op dit moment een probleem is wat betreft de gezondheid van en sterfte onder Amerikaanse burgers. Dit probleem onderscheidt zich van COVID-19 zelf, en begon in MMWR week 14 2021 serieuze vormen aan te nemen. Wij zullen in deel 2 en 3 van deze artikelenreeks deze en andere verdelingen die we hebben binnengekregen en zelf zagen gebruiken om het (de) oorzakelijke mechanisme(n) achter deze verontrustende trend in sterfte in de VS te achterhalen.

Met het tweede en derde artikel is al flinke vooruitgang geboekt. We kijken wij er naar uit om ons volgende artikel in de reeks, “Houston, we know the mechanisms (deel 2 van 3)” te publiceren.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief