Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Huisartsen ontvangen nogmaals prikbrief

Nu er meer bekend is over de covid-19-injecties is er nog meer reden om huisartsen op te roepen zich te beraden alvorens te prikken.

Deze week valt daarom opnieuw een brief van VoorWaarheid in de brievenbussen van huisartsen in Nederland. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de vele ernstige bijwerkingen van de covid-19-injecties en de oversterfte die we constateren sinds de uitrol van deze injecties.

Vanwege de ernst van de situatie vragen wij u om deze brief zelf ook bij uw huisarts onder de aandacht te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door de brief hier te downloaden, deze uit te printen en bij uw huisarts af te leveren.

 

 

 

Datum: 12 december 2022

Betreft: overheidscampagne COVID-19-vaccinatie

Geachte (collega-)huisarts,

Op 5 januari 2021 hebt u van ons een brief ontvangen, waarin wij u hebben aangeraden terughoudend te zijn met de COVID-19-injecties. In deze brief doen wij opnieuw een beroep op u, omdat inmiddels veel meer bekend is over de corona-uitbraak en de COVID-19-injecties.
Alle onderbouwing vindt u terug op https://voorwaarheid.nl/covid-19-injecties/.

COVID-19-injecties

Een aantal bijzonderheden:

  • de toegepaste mRNA-techniek is nooit eerder gebruikt in een vaccin,
  • zowel de injecties met mRNA-techniek als de vectorinjecties vallen strikt genomen onder gentherapie en
  • de clinical trials (testfase 2/3) van de COVID-19-injecties zijn nog tot 27-01-2023 gaande, waardoor effectiviteit en veiligheid niet konden en kúnnen worden gewaarborgd.

Bovengenoemde punten maken dat de COVID-19-injecties experimenteel zijn. Ze zijn door de EMA dan ook in eerste instantie voorwaardelijk goedgekeurd (rolling review) en geautoriseerd voor noodgebruik (conditional marketing authorisation).
Sinds enkele weken hebben de injecties van Pfizer, Moderna en AstraZeneca een marketing authorisation, ondanks dat de clinical trials nog niet zijn afgerond. Deze goedkeuring is verbazingwekkend, omdat het wettelijk niet toegestaan is om een vaccin goed te keuren voordat de trials afgelopen en geëvalueerd zijn.

COVID-19-injectie voorkomt transmissie niet

Inmiddels zijn er bijna twee jaar verstreken en is gebleken dat de injecties zowel transmissie als ziekte niet doeltreffend en blijvend kunnen voorkomen. Voorkomen van transmissie behoorde ook niet tot de onderzoeksdoelen tijdens de Pfizer-vaccinstudie, zo bleek onlangs uit het antwoord van een Pfizer-vertegenwoordiger op de vraag hiernaar van Europarlementariër Rob Roos. Hiermee vervalt het argument “je doet het voor een ander” en daarmee de reden om gezonde mensen, jong en oud te injecteren. Er lijkt dus een grote afstand tussen de inzet van de vaccinatiecampagne van de overheid enerzijds en de wetenschappelijke bewijsvoering anderzijds.

Bijwerkingen

Op mondiaal niveau constateren we een explosieve groei van gemelde bijwerkingen, onverklaarbare oversterfte, alsmede een opeenstapeling van anekdotische gevallen van plotseling overlijden onder jonge, gezonde mensen.
In de afgelopen periode zijn er veel studies gepubliceerd die aantonen dat een aantal ernstige bijwerkingen een direct gevolg zijn van de experimentele mRNA-injecties, waaronder hartfalen, trombose/ bloeding, neurologische schade, aantasting van de vruchtbaarheid en kanker. Op onze website https://voorwaarheid.nl/covid-19-injecties/ treft u een gecategoriseerd overzicht aan van een aantal van deze studies.

COVID-19 versus griep

Aanvankelijk werd verwacht dat grote aantallen mensen zouden komen te overlijden aan COVID-19. Inmiddels is duidelijk dat de dodelijkheid van COVID-19 vergelijkbaar is met de griep.

Medicamenteuze (vroeg)behandelingen

Talloze internationale onderzoeken bevestigen de effectiviteit van medicamenteuze (vroeg)behandelingen met bijvoorbeeld hydroxychloroquine en ivermectine, die minder bijwerkingen kennen dan paracetamol.

Aansprakelijkheid

Tijdens de rechtszaak over de vaccinatiecampagne van Viruswaarheid vs de Staat der Nederlanden op 24 februari 2021, blijkt uit de bewoordingen van de landsadvocaat duidelijk dat de eindverantwoordelijkheid bij u als zorgverlener ligt. U kunt dit beluisteren in deze videoclip uit de onderhavige rechtszaak: https://videowaarheid.nl/video/informed-consent-covid-19-injecties-verantwoordelijkheid-zorgverlener/.
Concreet betekent dit dat tegen u een strafrechtelijk procedure kan worden gestart, indien een door u of onder uw leiding gevaccineerde persoon letsel oploopt door een COVID-19-injectie, wanneer er geen of onvolledige informed consent heeft plaatsgevonden.

Risico-batenanalyse

Net als u willen wij graag zoveel mogelijk mensen zo gezond mogelijk zien. Wij zijn geraakt door de discrepantie tussen enerzijds de basis van het huidige beleid, en anderzijds de literatuur die wij aantreffen en bestuderen. In combinatie met veel anekdotische verhalen van ziekte en overlijden concluderen wij dat zowel de veiligheid als de effectiviteit te wensen overlaat. Bekijkt u vooral de informatie op https://voorwaarheid.nl/covid-19-injecties/.

Vanuit ons hart doen wij nogmaals een appel op u om de vraag te blijven stellen, aan uzelf en aan uw collega’s, of injecteren tegen COVID-19 wel of niet tot ons bovengenoemd gemeenschappelijk doel leidt.
Mocht u vragen hebben dan kunt u ons per mail bereiken: [email protected].

Met collegiale groet,

Artsenteam Voor Waarheid (vh Viruswaarheid)

Hier kunt u de brief downloaden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief