Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Moet “Signaalwaarde” nieuwe lockdown rechtvaardigen?

Bewijs manipulatie met inhoudsloze graadmeters

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 12 september 2020 – Het kabinet communiceerde gisteren dat het aantal coronabesmettingen voor het eerst steeg boven de “signaalwaarde” van 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Dit is volgens het kabinet een “soort alarmbel waarboven het nodig kan zijn om in te grijpen”.  Zoeken zij een rechtvaardiging voor nieuwe maatregelen? Viruswaarheid ontdekte met behulp van het Internetarchief dat de beleidsmakers de bevolking opnieuw angst aanjagen  met een nietszeggend getal.

Onbruikbare graadmeter

“Oorspronkelijk is op het dashboard gecommuniceerd dat er een signaalwaarde zou komen voor besmettelijke personen. Op advies van de modelleurs wordt deze niet aan het dashboard toegevoegd. Dit omdat dit een inschatting is die niet puur op berekeningen berust, maar ook op aannames, zoals de infectieuze periode”, zo was in ieder geval tot 4 september  op de RIVM-website te lezen. Inmiddels is deze tekst verwijderd.

Rechtvaardiging nieuwe maatregelen

De WHO communiceerde op 28 augustus nog dat het zeer onwaarschijnlijk is dat asymptomatische virusdragers bijdragen aan besmettingen. Daarbij is het onbekend hoe lang een persoon besmettelijk blijft. Terecht is eerder afgezien van een dergelijk nietszeggende graadmeter. Dat het  kabinet ineens begint te dreigen met signaalwaardes, is wederom opmerkelijk te noemen. “Met het ontbreken van zieken en overlijdens zoekt zij kennelijk naar een nieuw middel om verdere maatregelen te rechtvaardigen. Dit is regelrechte volksverlakkerij”, aldus Jeroen Pols van Viruswaarheid.

Testhysterie

Op dit moment worden 25 duizend mensen per dag getest, wat tot gevolg heeft dat het aantal positieve testen ook stijgt. Jeroen Pols: ”Dit aantal valt ruim binnen de foutmarge van de gebruikte PCR-test. Het enige waar wij ons zorgen over moeten maken, is deze testhysterie . Het testen van de bevolking op de aanwezigheid van griepachtige virussen is in de geschiedenis van de mensheid nog nooit voorgekomen. Deze gang van zeken heeft er alle schijn van dat de beleidsmakers geen middel onbenut laten om de bevolking in angst te houden. Kennelijk zoekt men naar een rechtvaardiging voor nieuwe maatregelen.”

Meer lezen:

SBS Signaalwaarde

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief