Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Nader belicht: onze negen stellingen over gezondheid(szorg)

Door Willem Engel

Op 31 oktober 1517 schreef Luther een uitvoerige brief aan zijn bisschop, Albrecht von Brandenburg. Hierin protesteerde hij tegen de aflaten, geldsommen om zonden af te kopen. De brief werd bekend als de 95 stellingen, die hij volgens overlevering medio november van dat jaar ook op de kerkdeur spijkerde. Op 31 oktober 2021 “spijkerden” wij ónze 95 stellingen op de deur. Een aanklacht tegen de pseudowetenschap waarmee de media ons terroriseert.

 

Gezondheid

1. Primum non Nocere (Ten eerste geen kwaad doen) – Hippocrates

De kern van de eed die elke arts aflegt. Het geeft aan dat zijn acties afgewogen moeten zijn. Dat hij of zij weet wat hij/zij doet en bij twijfel heel goed nadenkt of de behandeling wel opweegt tegen de risico’s of bijwerkingen. Het geeft ook aan dat de patiënt centraal staat, er is geen afweging voor derden, met andere woorden: de voor- en nadelen van anderen worden hierin  niet meegewogen. Het is een persoonlijk vertrouwen dat de ontvanger van hulp stelt in de behandelaar. Hij/zij mag er van uit gaan dat zijn belangen centraal staan. 

In de realiteit speelt echter mee dat er vanuit gemeenschapsgeld niet oneindig gespendeerd kan worden aan het individu. De belangen van de groep (capaciteit, geld, grootste voordeel) en de belangen van het individu worden tegen elkaar afgewogen. Deze afweging richt zich dus slechts op de vraag óf iemand behandeld zal worden. Dit heet triage.

Door deze vraag te betrekken bij de afweging om al dan niet te behandelen, ontstaat er een vals dilemma. Het antwoord zal namelijk altijd in het nadeel van het individu uitvallen. Daarmee wordt de autonomie van de hulpzoekende ondergeschikt gemaakt aan het groepsbelang en de hulpvraag voorkomen.

2. De arts moet niet de ziekte behandelen, maar de patiënt die eraan lijdt – Moses Maimonides

Het gaat over mensen, niet over de strijd tegen een ziekte: er is geen oorlog tegen een ziekteverwekker, er is zorg voor hen die het nodig hebben. Hulp wordt geboden door een patiënt te helpen in balans te komen hetzij door een interventie, hetzij door begeleiding tot een evenwichtiger leven. Een arts voert geen oorlog, een arts zorgt.

 

3. De kunst van de geneeskunde bestaat eruit de patiënt te amuseren, terwijl de natuur de ziekte geneest – François-M. Voltaire

De biologie is zo oneindig complex, het zou ons nederig moeten maken. Een arts zorgt voor een patiënt, de natuur geneest door het lichaam weer in balans te brengen. We kunnen wel helpen, maar de notie dat wij heer en meester zijn over de biologie is een aan waanzin grenzende hoogmoed die schade en lijden tot gevolg zal hebben.

 

4. Het medicijn maakt mensen ziek, wiskunde maakt hen ongelukkig en theologie maakt hen zondig – Maarten Luther

Door iets te benoemen creëren wij een realiteit. Door te duiden maken wij tastbaar. Door te oordelen maken wij een probleem. Medicijnen kunnen helpen maar zijn geen oplossing voor een persoon, hooguit een oplossing voor een diagnose. Een goede arts kent zijn patiënten en ontdekt wat er nodig is. Een slechte arts kijkt naar protocol en schrijft een medicijn voor zonder de patiënt te willen kennen.

 

5. Alle stoffen zijn giftig: het is de hoeveelheid die iets giftig maakt -Theo Paracelsus

Een medicijn is alleen bruikbaar bij een juiste dosering, op het juiste moment, bij het juiste ziektebeeld, in alle andere gevallen is het vergif. Farmacie is altijd begrensd door toxicologie, zonder die grens te kennen is er in het gunstigste geval geen nadeel en in het ergste geval blijvende schade.

 

6. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden – Code van Neurenberg

Om de grenzen van behandeling of medicijn te bepalen zijn er experimenten nodig. Maar ook hier geldt het eerste principe: voorkom lijden.  Vrijwel elk lijden dat door een ander wordt aangedaan is onnodig lijden. Juist een arts moet zich hiervan bewust zijn en zou zich nooit mogen laten gebruiken voor ongekozen en onbewuste experimenten. 

 

7. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk – Code van Neurenberg

Daarom is geïnformeerde en vrijwillige toestemming noodzakelijk. 

 

8. Artsen zijn talrijk in titel, maar zeer weinig in werkelijkheid – Hippocrates

Weinigen verstaan het vak van genezen, waarbij aan alle principes eer gedaan wordt. Het is een kunst en een ambacht. Het vertrouwen dat in jou als persoon wordt gesteld is wezenlijk, daardoor altijd prioriteit boven al het andere. Natuurlijk moet een arts net als elk mens voor zichzelf zorgen, juist daarom mag er geen afhankelijkheid zijn naar de patiënt en zijn omgeving, zodat de afweging puur blijft.

 

9. Geluk is de hoogste vorm van gezondheid – Dalai Lama

Als (aanhoudende) stress de hoofdoorzaak van ziekte is, dan is geluk de hoogste vorm van gezondheid. In realiteit is er geen scheiding tussen lichaam en geest. Geluk komt door inspiratie, door acceptatie, door voldoening en bovenal door liefde, zowel het geven als ontvangen ervan. Zonder deze aspecten is er alleen een lichaam dat bij geboorte al ongeneeslijk ziek is en vrijwel altijd binnen 100 jaar sterft, hoezeer het ook verzorgd wordt. 

 

Deze crisis gaat niet over een virus, het gaat in de eerste plaats over zingeving. Het gaat niet alleen om het redden van het fysieke lichaam, maar om bezieling, het redden van het geheel van lichaam, geest en ziel. Zonder bezieling is er alleen maar uitstel van de dood.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief