Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Open brief van Steve Kirsch over de COVID-vaccins

20 vragen die ze niet willen beantwoorden
Door Steve Kirsch


Dit artikel is vertaald vanuit het Engels; hier vindt u het origineel.

 

Ik heb nog geen enkel antwoord gekregen op deze vragen. 

Ik beloof geen misinformatie1 meer te verspreiden, als u waarheidsgetrouwe en nauwkeurige antwoorden kunt geven op deze vragen.

 

Een open brief aan het Witte Huis, Inspecteur van de Geneeskundige Dienst Dr. Murthy, censors van Twitter, Medium, LinkedIn en YouTube, de medische wereld, de mainstream media, alle leden van het Amerikaanse Congres, wereldleiders, alle volksgezondheidsfunctionarissen waar ook ter wereld, alle “factchecker” organisaties en leden van de Californische wetgevende macht, in het bijzonder parlementslid Evan Low en senator Dr. Richard Pan.

 

Beste mensen,

Ik weet dat u de misinformatie over COVID wilt tegenhouden. Daar ben ik het mee eens. Het is best een probleem.

Volgens mij zijn jullie degenen die foute informatie verspreiden, niet ik.

Helaas ziet niet iedereen dat op dezelfde manier. Volgens de CCDH (=Center for Countering Digital Hate), die waarschijnlijk een wereldautoriteit is op het gebied van het verspreiden van disinformatie1, aangezien zij de oorspronkelijke Disinformation Dozen-lijst creëerden waarop het Witte Huis zich baseerde, ben ik een van de grootste overtreders: ik sta als nummer 3 op de lijst.

Mijn probleem is eenvoudig: uit de gegevens blijkt duidelijk dat de CDC (=Centers for Disease Control and Prevention) en andere overheidsinstanties degene zijn die misinformatie verspreiden, niet ik.

Om dit conflict op te lossen, doe ik in goed vertrouwen het volgende aanbod: Ik zal met plezier stoppen met het verspreiden van “misinformatie” als u allemaal een paar minuten de tijd neemt om een paar vragen voor mij te beantwoorden. Dat is best een redelijk aanbod toch? Zou u dat willen doen?

Zo niet, vertelt u me dan waarom niet, want dit is uw enige kans om mensen zoals ik te overtuigen om de prik te nemen.

Ik weet dat dit belangrijk voor u is, omdat er een lijst is van verspreiders van misinformatie, die u het zwijgen op zou willen leggen. Als u gewoon al deze vragen beantwoordt,  legt u ons het zwijgen op (op de juiste manier).

 

Hier volgen mijn vragen:

1. Waarom zijn er geen debatten? Waarom wil geen enkele arts, wetenschapper of volksgezondheidsfunctionaris (of welke andere gezondheidsinstantie dan ook) met mij of één van mijn collega’s voor de camera deelnemen aan een live debat? Ik heb sommige mensen (leden van de ACIP =Advisory Committee on Immunization Practices) en VRBPAC (=Vaccines and Related Biological Products Advisory Commissions) zelfs 1 miljoen dollar geboden om alleen maar plaats te nemen aan de debattafel, maar dat maakte geen enkel verschil. We kunnen ze niet eens basisregels laten voorstellen die ze accepteren! Professor Makary legde bijvoorbeeld debatvoorwaarden voor (die geen debat waren) en negeerde mij vervolgens toen ik probeerde ze te aanvaarden.

2. VAERS (=Vaccine Adverse Event Report System) veiligheidssignalen knipperen al rood sinds januari 2021. Hoe kunnen de CDC en de FDA alle veiligheidssignalen in VAERS missen die sinds januari 2021 voor duizenden symptomen op rood staan, waarvan sommige verhoogd zijn met 1.000 X of meer? Waarom hebben zij alle pogingen om dit onder hun aandacht te brengen genegeerd (voor zover het al niet duidelijk was). Het was hun in januari al duidelijk dat de gegevens die binnenkwamen niet klopten met de resultaten van de klinische studies. 

3. Kosten en baten analyse. Ik heb meer dan 10 methoden die aantonen dat meer dan 150.000 mensen zijn gedood door het vaccin en het onderzoek  van Pfizer toonde aan dat we 1 leven zouden redden van COVID op elke 22.000 gevaccineerden. Dus na 220 miljoen mensen gevaccineerd te hebben, doden we 150.000 mensen of meer en redden we 10.000 levens. Als dit niet klopt, waar zit dan de fout en wat zijn dan de juiste cijfers?

4. Waarom geen onderzoek naar Maddie de Garay? Waarom heeft de FDA de zaak Maddie de Garay niet onderzocht nadat zij ermee had ingestemd onderzoek te doen? Waarom zwijgt de pers hier ook over? Ten tijde van het Pfizer klinische onderzoek (trial) was ze 12 jaar oud, en ze raakte binnen 24 uur na de injectie verlamd. Waarom werden haar symptomen gemeld als milde buikpijn en niet als verlamming? Wat is de oorzaak dat ze quadriplegie heeft? En als haar symptomen niet werden veroorzaakt door het vaccin (zoals beweerd door de “factcheckers”), waarom zijn haar symptomen dan vrijwel identiek aan die van andere slachtoffers van het vaccin en zijn die niet op een andere manier te verklaren?

5. De sterfte onder mensen aan wie het vaccin is gegeven, is groter dan de sterfte onder het aantal mensen dat het vaccin niet kreeg. De 6 maanden durende studie van Pfizer toonde aan dat er meer mensen stierven die het werkelijke middel toegediend kregen dan die uit de placebogroep (ze vergaten dit gemakshalve te vermelden in de samenvatting of conclusie). Zou dit niet andersom moeten zijn? Waar is de RCT (Randomized Controlled Trial= gerandomiseerd onderzoek met controlegroep) die aantoont dat overlijden door alle mogelijke andere oorzaken aannemelijker is? Zie dit artikel voor bijgewerkte cijfers in de fase voor het opheffen van de blindering, waaruit blijkt dat er 21 doden vielen bij het gebruik van het medicijn versus 17 doden bij het gebruik van de placebo. En hoe was Pfizer er zo zeker van dat geen van de mensen die het medicijn kregen, gestorven zijn ten gevolge van het vaccin? Welke onderzoeken zijn er gedaan tijdens de autopsies die het middel vrijpleitten? Deze onderzoeken zijn nooit bekendgemaakt en zijn om de een of andere vreemde reden nog steeds geheim. Als het vaccin niet de oorzaak was, waarom dan niet de autopsierapporten en de uitgevoerde tests openbaar maken die dit aantonen?

6. Percentage myocarditis verhoogd. Hoe kan een 559-voudige stijging van het aantal meldingen van myocarditis bij VAERS (zie dia 19) worden beschouwd als een “licht verhoogd risico” op myocarditis? Waarom werd dit niet opgemerkt in januari 2021? Hoe heeft de CDC dit signaal volledig gemist (zij gaven toe dat het de DoD (United States Department of Defense= Amerikaanse Ministerie van defensie) was die het signaleerde). Hoe verklaart u de vier gevallen van myocarditis op de Monte Vista Christian School (met slechts 800 leerlingen, waarvan de helft jongens en misschien de helft niet gevaccineerd)? Dat is een kans van 1 op 50. Is dat gewoon per ongeluk geweest? En hoe is het mogelijk dat meerdere militaire artsen die ik heb gevraagd naar de percentages in het leger, me cijfers geven van meer dan 1%? Heb ik dan gewoon pech?

7. Hoe verklaart u Schirmacher’s studie? Dr. Peter Schirmacher, een van ’s werelds beste pathologen, rapporteerde dat van de 40 gevallen die 2 weken na de vaccinatie werden onderzocht, 30% tot 40%  gedood werd door het vaccin. Onmiddellijk nadat hij dit had gemeld, werd zijn familie bedreigd als hij zich zou uitspreken. Dr. Schirmacher is dus het zwijgen opgelegd. Zie mijn artikel voor details. Steunt u intimidatietechnieken om legitieme wetenschappers met een afwijkende mening het zwijgen op te leggen? De Federale Vereniging van Duitse Pathologen heeft opgeroepen tot autopsie, maar de regering heeft ook hun het zwijgen opgelegd. Steunt u mijn oproep tot autopsie? Zo niet, waarom niet? Ook zijn Schirmacher’s resultaten gevalideerd door Bhakdi en Burkhardt. Hadden ze ’t allemaal mis ? Hoe werden ze voor de gek gehouden?

8. Wat is de veroorzaker van de verraderlijke bloedklonters? Balsemers hebben in 93% van de gevallen vreemde bloedklonters gezien, die nog nooit eerder waren waargenomen voordat de vaccins op de markt kwamen. Dit zijn geen normale stolsels en ze zijn nooit eerder gezien, tot op het moment dat de vaccins op de markt kwamen. Waardoor worden ze veroorzaakt en waarom sterven er zoveel mensen ten gevolge hiervan?

9. Bovenmatige dodentallen. Wat is de oorzaak van het door verzekeringsmaatschappijen geconstateerde sterfteoverschot? Het aantal doden gemeld bij verzekeringsmaatschappijen steeg in het derde en vierde kwartaal van 2021, gedurende dezelfde periode dat de boosters uitkwamen. De factcheckers zeggen dat het door COVID komt, maar de gegevens kloppen niet, wat ze verzuimen zeggen. Delta begon in juni en was 93% in augustus. Dat kun je niet afleiden uit de grafiek:

10. Hoe meer je vaccineert, hoe slechter de resultaten. Waarom tonen meer dan 10 studies (waaronder één die 145 landen omvat) allemaal aan dat hoe meer we vaccineren, hoe hoger de infectie- en sterftecijfers zijn? Aangezien niemand ook maar één van deze studies heeft kunnen weerleggen, zouden we de mandaten dan niet op zijn minst tijdelijk moeten opschorten, totdat de studies zijn weerlegd?

11. Negatieve werking. Uit het laatste rapport van de Britse regering blijkt dat voor de meeste leeftijdsgroepen geldt dat de kans om na drie vaccinaties COVID te krijgen drie keer groter is in vergelijking tot niet-gevaccineerden. Het lijkt erop dat hoe meer er gevaccineerd wordt, hoe groter het verschil. Er is een duidelijk  verband met het aantal vaccinaties. Hoe verklaart u dit, als de vaccins werkelijk een bescherming vormen?

12. Het CDC-paper geeft negatieve vaccinatie-effectiviteit toe. Dit is groots. Tenslotte laat een paper van negen CDC auteurs, gepubliceerd op de website van gezondheidsforum JAMA in januari 2022 (Association Between 3 Doses of mRNA COVID-19 Vaccine and Symptomatic Infection Caused by the SARS-CoV-2 Omicron and Delta Variants) in Fig. 3 zien dat de vaccins een negatieve werkzaamheid voor Omicron veroorzaken vanaf maand 7, zoals ook de Deense studie liet zien (in Denemarken was dat na 3 maanden). Met andere woorden, de CDC-auteurs geven toe dat de vaccins de kans op het krijgen van Omicron verhogen vanaf maand 7. Is dit niet in strijd met wat de CDC ons heeft verteld? De vaccins worden toch niet verondersteld dingen erger te maken?

13. VAERS onderrapportagefactor. Wat is de URF (underreporting factor=onderrapporatagefactor) voor VAERS dit jaar? Waarom heeft niemand die berekend? Waarom heeft de FDA niet gewoon toegegeven dat ze het niet wisten, toen een verslaggever dit vroeg? Waarom heeft John Su het nooit over de juiste URF als hij het over de VAERS-gegevens heeft? Hij weet hoe de URF berekend moet worden, aangezien hij een van de auteurs was van het CDC-document over hoe dit gedaan moet worden. Waarom zwijgt hij dan?

14. Hoe kunt u een kosten-batenanalyse doen zonder de VAERS onderrapportagefactor in te schatten? Dit is elementair, maar geen van de externe commissieleden van de CDC of de FDA vraagt hier ooit naar. Waarom niet? Ik blijf dit aan de orde stellen in mijn openbare getuigenissen, maar ze negeren me gewoon.

15. Uitsluitingen van Pfizer fase-3 studie. Hoe verklaart u het verschil in uitsluitingen in de Pfizer-studie (311 vs. 60)? (zie Dia 65). Dat kan geen toeval zijn. En nu u die diavoorstelling toch open hebt staan, zou het zeer nuttig zijn als u alle andere vragen in die voorstelling kunt beantwoorden.

16. Elke gerandomiseerde studie toont aan dat mondkapjes geen enkel verschil maken. Als mondkapjes werken, hoe komt het dan dat de grafiek voor paarse, stoffen mondkapjes in de Bangladesh studie absoluut geen effect liet zien, en waarom hebben ze deze grafiek weggelaten uit het gepubliceerde artikel? Ik heb alle 111 pagina’s doorgelezen en kon de grafiek niet vinden. Niet alleen hebben ze de grafiek weggelaten, maar nergens in het artikel hebben ze erop gewezen dat de paarse, stoffen mondkapjes geen effect hadden. Is dat geen wetenschappelijke fraude? En, als mondkapjes werken, waarom zijn er dan geen gegevens die het mondkapjesbeleid in Israël ondersteunen?

17. Waarom laten we geen autopsie doen door een bevoegde instantie? Waarom doen we niet gewoon autopsies op 100 mensen die binnen 2 weken na de vaccinatie zijn overleden? We kunnen mensen als Peter Schirmacher, Ryan Cole, Sucharit Bhakdi, en Arne Burkhardt dit onderzoek laten controleren. Dat zou de discussie beslechten en zeker een einde maken aan de aarzeling om te vaccineren.

18. Waarom is er een percentage van 5% neurologische schade na vaccinatie? Als de vaccins volkomen veilig zijn, hoe verklaart u dan dat een neuroloog in Californië in zijn praktijk met 20.000 patiënten, 1.000 patiënten met vaccinatieschade kan hebben? Dat is een neurologisch letselpercentage van 5%. Dit komt sterk overeen met het door het Israëlische ministerie van Volksgezondheid ontdekte percentage vaccinschade (dat 4,5% bedroeg).

19. Hoe verklaart u deze gegevens?

20. Kunt u de vragen op deze lijst beantwoorden?

 

Ik kijk er naar uit om van u te horen. Ik zou graag weer terug gaan naar technologie.

Bonusvragen:

1. Hoe kan 60% van de mensen na het vaccin een verhoogde D-dimeerwaarde hebben? Een veilig vaccin veroorzaakt geen bloedklonters. Dit is gedaan door Charles Hoffe en bevestigd door Dr. Bhakdi. Waarom heeft de FDA dit niet geëist bij alle volgende proeven toen het bekend werd?

2. Hoe komt het dat niemand de doodsoorzaak van de 14 kinderen kon verklaren die de CDC in VAERS heeft onderzocht? Iets heeft die kinderen gedood, want ze stierven zeker niet door “normale” oorzaken. Als het niet het vaccin was dat hun dood veroorzaakte, wat was het dan wel?

3. FDA’s Steven A. Anderson. Hij benoemde zichzelf als de topman van de FDA op het gebied van veiligheid tijdens zijn dia presentatie op 22 oktober 2020. Dit was de beroemde presentatie met dia 17, een lijst van ongewenste voorvallen die snel werd overgeslagen. Het is opmerkelijk hoe goed dit overeenkwam met de veiligheidssignalen die in januari in VAERS opdoken nadat de vaccins waren uitgerold. Ik heb hem meerdere malen telefonisch en per e-mail benaderd toen de VAERS-gegevens duidelijke veiligheidssignalen lieten zien. Hij negeerde al mijn pogingen. Dit lijkt echt vreemd gedrag voor iemand die obsessief probeert een veiligheidssignaal te vinden. Hij heeft zelf nog nooit één veiligheidssignaal gevonden, dus als hij dan gebeld wordt door iemand die beweert dat er een signaal zou kunnen zijn, hoe kan hij dat dan negeren? Hij zou het toch moeten omarmen?

4. Brook Jackson. Bekijk de video. Leg me uit waarom er geen onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar de beschuldigingen in deze video. En hoe kan het dat de dag nadat Brook naar de FDA ging, ze uit haar functie werd ontslagen?

5. Vaccin mandaten: In Santa Clara County is vaccinatie verplicht voor eerste hulpverleners. Maar gevaccineerde en ongevaccineerde eerstehulpverleners krijgen in Santa Clara County even vaak COVID, dus waarom wordt vaccinatie dan verplicht gesteld?

6. Geïnformeerde toestemming. Een militaire arts licht 3000 soldaten 30 minuten lang voor over het vaccin en 99,8% weigert de prik. Niets van wat hij zei was fout, maar de dokter wordt vervolgens uit zijn functie ontheven. Dus als het vaccin zo veilig en effectief is, waarom wil niemand het dan nemen?

7. UVGI technologie. Waarom werd UVGI technologie (ultraviolet licht) niet aanbevolen door de CDC toen de uitbraak plaatsvond? Waarom zeggen ze er nu niets over? Voor zover ik weet, is het overal effectief. Industriële hygiënisten gebruiken deze technologie al sinds begin 2020 voor hun klanten. Hier is een briefje dat ik ontving:

 

Ik weet dat de CDC in het begin een pagina had, met een lijst van controles in de verschillende controle categorieën, maar ik heb nog niets gezien dat zo specifiek is over het prioriteren van technische controles als deze, vooral met de UVGI-technologie. We begonnen die technologie optie uit te rollen naar onze klanten toe in 2020. Niemand uit de regering was bezig met het aanprijzen van UVGI technologie. Wij hebben dat sinds 2020 in ons kantoor en hebben uit de eerste hand gezien hoe succesvol die optie is. Onze UVGI apparatuur is ingesteld om de lucht en oppervlakken elke 6 minuten te ontsmetten. Hoewel we soms besmette mensen in ons kantoor hadden, is er nooit een uitbraak geweest. Klanten die dit systeem hebben geïmplementeerd toonden hetzelfde succes. Dit zou een doorbraak zijn geweest voor scholen, in plaats van ze te laten sluiten en kinderen persoonlijke beschermingsmiddelen te laten dragen. Het was moeilijk om dit geklungel onder ogen te zien,  van gezondheidsfunctionarissen die duidelijk hun vak niet verstaan.

 


1. Misinformatie = onjuiste informatie die verspreid wordt zonder dat er sprake is van bewuste misleiding.
Disinformatie = informatie die wordt verspreid met het actieve doel om mensen te misleiden.
Desinformatie= term voor beiden, maar ook: onware of onnauwkeurige informatie die expres wordt gemaakt en verspreid om geld te verdienen. Of om iemand, een groep mensen, een organisatie of land te beschadigen. Dan heeft de afzender slechte bedoelingen. (Rijksoverheid website over desinformatie en nepnieuws).

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief