Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Rapport Immuniteit en Vaccinatie

Onderzoeksteam Viruswaarheid

 

Dit rapport behandelt in een 7-tal hoofdstukken de belangrijkste aspecten van immuniteit en vaccinatie in relatie tot COVID-19. Het richt zich op lezers die geïnteresseerd zijn in deze materie, maar niet noodzakelijkerwijs specialist zijn, met de bedoeling hen op de hoogte te brengen van de belangrijkste zaken rond dit thema en de stand van zaken (midden 2022). 

Elk hoofdstuk begint met een opsomming van de belangrijkste conclusies. De conclusies van de individuele hoofdstukken worden in het laatste hoofdstuk van dit rapport nogmaals opgesomd en treft u hieronder aan.
Download het volledige rapport.

 

Samenvatting van de kernboodschappen

 

Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer

 

Hoofdstuk 2 Wat is immuniteit?
 • Het immuunsysteem is een afweer- of verdedigingssysteem. Het helpt het menselijk lichaam zijn balans te herstellen en te behouden (homeostase) door bedreigende interne en externe invloeden uit te schakelen. 
 • Het belang van een gezond immuunsysteem is niet te overschatten, zonder immuunsysteem zou niemand levensvatbaar zijn.
 • Het immuunsysteem is zeer complex en wordt gevormd door een veelheid van gespecialiseerde cellen die door meerdere organen en weefsels geproduceerd worden.
 • Het immuunsysteem heeft een gelaagde werking. Bepaalde cellen kunnen snel (zelfs in seconden) reageren om een breed scala aan indringers onschadelijk te maken. Andere cellen kunnen in 1-2 weken specifieke antilichamen maken die indringers onschadelijk maken en langdurige immuniteit geven. 
 • Als men antistoffen heeft tegen een bepaald virus betekent dit dat men een infectie heeft doorgemaakt en immuun is. Men kan ook een infectie doormaken zonder antistoffen te maken, dan heeft een ander deel van het systeem de infectie onschadelijk gemaakt.
 • Immuniteit verkregen door een natuurlijke infectie is altijd langdurig, wellicht zelfs levenslang, en heeft een bredere werking dan de immuniteit door de COVID-19-mRNA of adenovirus-gentherapeutische injecties.

 

Hoofdstuk 3 Wat is vaccinatie?
 • Sinds het begin van de coronaperiode werden vaccins onterecht als enige oplossing aangeprezen.
 • Medicijnen (zoals HCQ, Ivermectine, Budesonide) en immuunsysteemversterking (bijvoorbeeld door supplementen als vitamine D, zink) bleven onvermeld of werden tegengewerkt.
 • De immuuntherapie die wordt gepromoot ter bestrijding van COVID-19 voldoet niet aan de definitie van vaccin, aangezien het geen antigeen (zoals een viraal deeltje) bevat. 
 • De COVID-19-immuuntherapieën worden wetenschappelijk het meest correct omschreven als cel- of gentherapie.
 • Vaccineren is een medische ingreep toepassen op een gezond persoon. De beslissing hiertoe vergt volgens de medische ethiek van tevoren goed geïnformeerde toestemming (Prior Informed Consent) van de betrokkene. Dit artikel reikt een beslisboom aan ter ondersteuning van de keuze ‘wel of niet vaccineren’.

 

Hoofdstuk 4 Virusvarianten
 • Coronavirussen bestaan al heel lang, er zijn vele duizenden soorten.
 • Met name enkelstrengs mRNA-virussen muteren makkelijk, omdat dit genoom minder beschermd is.
 • In het algemeen maken mutaties virussen zwakker vanwege toenemende genoomschade en bijgevolg functieverlies, meestal zijn nieuwe mutaties besmettelijker en minder gevaarlijk dan de oorspronkelijke variant.
 • Het is zeer aannemelijk dat SARS-CoV-2 van laboratoriumoorsprong is. 
 • Massavaccinatie tijdens een pandemie is niet alleen ineffectief, maar ook nog eens zeer schadelijk. 

 

Hoofdstuk 5 Infectie- en ziekteverloop
 • Alleen het ziektebeeld van COVID-19 vóór vaccinatie is op enkele plaatsen goed beschreven, dat erna niet. Dat maakt beoordeling van het effect van de vaccins op het ziekteverloop niet mogelijk.
 • De rol van onderliggende aandoeningen is veel belangrijker dan de ziekte COVID-19 zelf. RIVM rapporteert slechts de 11% overledenen jonger dan 70 jaar.
 • Herinfecties (2x krijgen van COVID-19) komen relatief weinig voor; doorbraakinfecties (voor het eerst COVID-19 krijgen na vaccinatie) des te meer.
 • Het tevoren door het RIVM veronderstelde aantal ziekenhuisopnames (‘piramide Van Dissel’) klopt vrij goed. Omdat slechts 1/3 van de mensen COVID-19 gehad heeft, kan er geen capaciteitsprobleem geweest zijn.
 • Er wordt te makkelijk over de min of meer gescheiden afweersystematiek van het luchtwegstelsel en de rest van ons lichaam (de organen) heen gestapt. IgA wordt nergens in het ziekteverloop en de serumtesten genoemd.
 • Ook in dit hoofdstuk blijkt dat vaccinatie van kinderen onnodig is: zij worden amper ziek en vrijwel nooit voor de tweede keer besmet.
 • Er zijn geen sterfgevallen onder zwangeren gerapporteerd (pre- of postnataal); over miskramen of doodgeborenen wordt niet gesproken, noch over bijwerkingen.

 

Hoofdstuk 6 Zijn gevaccineerden immuun? (effectiviteit van vaccinaties)
 • Ongevaccineerde en gevaccineerde mensen dragen evenveel virus bij zich.
 • Vaccinatiestatus is niet van invloed op de mogelijkheid om anderen te besmetten.
 • 6 maanden na vaccinatie neemt de effectiviteit tegen nieuwe besmetting met het SARS-CoV-2 virus fors af (afhankelijk van de variant).
 • Je vaccineert je dus voor jezelf om, uitgaande van een goede effectiviteit, je eigen risico op ernstig ziek worden mogelijk te verkleinen.

 

Hoofdstuk 7 Waarom kinderen vaccineren?
 • Kinderen worden onder druk gezet zich te laten vaccineren om dierbaren te beschermen, de scholen open te houden en maatregelen te voorkomen.
 • Vaccins beschermen niet tegen virusoverdracht.
 • Het risico van COVID-19 voor kinderen is heel klein.
 • De risico’s van de ‘vaccins’ zijn nauwelijks onderzocht.
 • Voor kinderen verschilt COVID-19 nauwelijks van griep qua risico.
 • Langdurige Covid (Long COVID) is een zeldzame complicatie die na elke virusinfectie kan optreden.
 • Vaccineren van kinderen is een groot experiment waar ze zelf weinig baat bij hebben, maar wel risico’s lopen op bijwerkingen en langetermijneffecten.

 

Hoofdstuk 8 Effecten van COVID-19-vaccinatie op het immuunsysteem
 • COVID-19-‘vaccins’ onderdrukken het aangeboren immuunsysteem.
 • Dit leidt tot een toename in infecties, tumoren en auto-immuunziekten.
 • COVID-19-‘vaccins’ veroorzaken veel meer bijwerkingen dan andere vaccins.
 • COVID-19-‘vaccins’ kunnen het DNA veranderen.

 

Download het volledige rapport.

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief