Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Rogier Louwen onrechtmatig ontslagen

Rechter: Erasmus MC voldeed niet aan de voorwaarden, maar ontslag op staande voet blijft staan.

Door Rico Brouwer, Potkaars

 

Dit artikel is integraal overgenomen van de website van Potkaars

 

Een ontslagbrief van achttien kantjes maakte op 21 juni 2022 een einde aan de ruim twintigjarige dienstbetrekking van Rogier Louwen, als microbioloog bij Erasmus MC. Hij werd op staande voet ontslagen na een interne presentatie die hij op de afdeling gaf in november 2021 met de titel “lntravenous lnjection of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccine Can lnduce Acute Myopericarditis in Mouse Model (Clinical lnfectious Diseases)”. 

In de ontslagbrief somt Erasmus MC op hoe de arbeidsrelatie na die presentatie verslechterde. Het Erasmus MC verwijt Louwen in die periode opdrachten niet te hebben uitgevoerd, waarbij de laatste druppel was het niet verschijnen op een gesprek 21 juni waarvoor hij 20 juni, daags na een periode van ziekte, werd opgedragen te verschijnen.

Ook een onderzoek dat Louwen deed naar de bruikbaarheid van de Corona PCR-test en een presentatie die hij daarover gaf in een (niet eerder gepubliceerd) interview voor publiek bij Potkaars  in mei 2022, werden aangevoerd als reden voor het ontslag op staande voet.

Louwen vocht op 23 november 2022 zijn ontslag aan voor de rechter. Zijn advocaat betoogde dat de vrijheid van meningsuiting iemand zou moeten beschermen tegen de mening van de werkgever en dat de aard van een onderzoek (of inhoud van een presentatie) dus geen aanleiding mogen zijn voor ontslag.

De rechter deed op 21 december uitspraak, die op kerstavond aan Louwen werd gestuurd. De boete die Erasmus hem bovenop het ontslag had opgelegd was vervallen, maar het ontslag op staande voet bleef staan: 

“De kantonrechter .. ten aanzien van het door Erasmus MC verzochte .. verstaat dat de voorwaarde waaronder Erasmus MC het ontbindingsverzoek heeft gedaan, niet is vervuld”.

De rechter rept met geen woord over artikel 10 uitet Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat toeziet op de vrijheid van meningsuiting. 

Rechter: 

Nu derhalve (reeds) de hierboven besproken (dringende) reden die Erasmus MC ook afzonderlijk aan het ontslag ten grondslag heeft gelegd, het ontslag onder de gegeven omstandigheden kan dragen, worden de door Louwen verzochte vernietiging van het ontslag en veroordeling van Erasmus MC tot wedertewerkstelling en tot betaling van het loon vanaf de ontslagdatum, met rente, afgewezen.

Op 29 december 2022 vertelt Rogier in een interview met Potkaars over de rechtszaak van 23 november en het vonnis van 21 december. Dit interview is te zien op onderstaande kanalen:

op youtube
on bitchute
op rumble

Rogier geeft toestemming om zijn presentatie bij Potkaars van mei dit jaar over het onderzoek naar de PCR-test, die mede aanleiding is voor ontslag, alsnog te publiceren. Het bewuste onderzoek is inmiddels als working paper gepubliceerd. Erasmus MC deed er alles aan om publicatie te voorkomen. Zijn ze aanleiding voor ontslag op staande voet?
Oordeel zelf:

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief