Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Situatie UK, Engeland en Londen

Terwijl in Nederland een lockdown werd afgekondigd uit angst dat de Omikronvariant de zorg zou overspoelen, heeft de Britse overheid ervoor gekozen het gewone leven te laten doorgaan.
Dit artikel geeft een overzicht van het verloop van de Omikronvariant in de UK, Engeland en Londen zonder lockdownmaatregelen en de invloed hiervan op de zorg in de afgelopen weken.


RTL Nieuws meldde op 13 januari het volgende:

 

     

 

In de UK nam het aantal cases (positieve testen) vanaf half december sterk toe, maar is de laatste week (ondanks dat er geen lockdown was) alweer aan het dalen, zie bovenstaande grafiek.

 

De prevalentie [red: Het aantal personen met een ziekte op een bepaald tijdstip in een bepaalde populatie] in Engeland (= ca. 84% van de populatie van UK) lag op 6 januari rond de 6.9%. De verwachting is dat dit stabiliseert en binnenkort gaat dalen, aangezien het aantal cases in de UK/Engeland ook aan het dalen is.

 

In Londen is de prevalentie al aan het dalen. Deze lag rond de kerst op ca 9.4%, op 6 januari lag deze rond de 7.6%, zie bovenstaande grafiek.

 

 

Het aantal dagelijkse opnames in het ziekenhuis in de UK (COVID geregistreerd), nam de afgelopen weken toe, maar is de afgelopen dagen aan het stabiliseren. Het aantal opnames lijkt niet in de buurt te gaan komen van eerdere pieken.

 

 

In Londen is de daling al ingezet en deze piek is veel lager dan eerdere pieken.

 

 

Hier moet wel bij vermeld worden dat dit de opnames zijn met een positieve test. Door de hoge prevalentie hebben veel mensen een positieve test, maar een deel hiervan ligt in het ziekenhuis vanwege een andere reden. Dus deze opnames geven een overschatting weer van het aantal mensen dat daadwerkelijk in het ziekenhuis ligt vanwege COVID.

 

 

De bezetting van de mechanical ventilation beds {red: IC-bedden met beademing] met COVID geregistreerde patiënten is zowel in de UK als in London vrij stabiel gebleven de afgelopen maanden. In de UK is gemiddeld genomen zelfs een lichte afname zichtbaar de afgelopen maanden. Ook in Londen lijkt na een lichte stijging de daling te zijn ingezet. Deze bedbezetting is nooit in de buurt gekomen van eerdere pieken en het aantal mensen met ernstige longaandoeningen lijkt zeer beperkt gebleven.

 

 

De vaccinatiegraad in Londen ligt beduidend lager dan het gemiddelde van Engeland. Hierbij moet wel vermeld worden dat er in Londen relatief minder 65 plussers wonen en dat de vaccinatiegraad bij ouderen hoger is dan bij jongeren.

 

Conclusie

Er is geen lockdown geweest in de UK, Engeland en Londen en het normale leven is zoveel mogelijk doorgegaan. Ondanks dat er een enorme toename is geweest in het aantal cases (positieve testen) is er geen probleem in de zorg ontstaan. Op de IC (mechanical ventilation beds), was deze toename aan cases niet eens zichtbaar. In Londen lijkt de piek al achter de rug te zijn (ondanks een lagere vaccinatiegraad). Ook in de rest van Engeland en in de UK is er een stabilisatie van COVID geregistreerde patiënten zichtbaar in de ziekenhuizen (een deel hiervan ligt hier niet vanwege COVID, maar heeft een positieve test en een andere opnamereden).

 


Bronnen: 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief