Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Verenigd Koninkrijk verwacht groot volume bijwerkingen vaccin

Is vaccinatiecampagne medisch experiment?

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 20 november 2020 – Het MHRA, de Britse evenknie van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ), schreef in september een Europese aanbesteding uit voor software die de bijwerkingen van het COVID-19-vaccin moet gaan monitoren. Dit is nodig omdat de verouderde systemen de te verwachten volumes aan bijwerkingen van het vaccin niet zal kunnen verwerken. Is hier sprake van een medisch experiment op de bevolking?

Het agentschap verwacht veel bijwerkingen omdat de zoektocht naar een vaccin “onvoorspelbare patronen” volgt. MHRA versnelde de aanbesteding omdat zij de lancering van het vaccinatieprogramma aanvang 2021 verwacht. “Als de MHRA de software niet implementeert, kunnen de bijwerkingen niet effectief verwerkt worden. Dit zal het vermogen om eventuele veiligheidsproblemen met het Covid-19-vaccin snel te identificeren belemmeren en vormt een directe bedreiging voor het leven van de patiënt en de volksgezondheid.”

Testfase

De testfase van een vaccin duurt doorgaans vijf tot tien jaar. Recordhouder is het bofvaccin dat in 1967 op de markt gebracht werd. De ontwikkeling en vergunningverlening duurde vier jaar. De testfase bestaat uit drie fases. In de eerste fase wordt bij gezonde vrijwilligers gekeken of het vaccin veilig is en welke dosering het beste werkt. In de tweede fase worden doelgroepen getest om te kijken hoe het afweersysteem reageert. Pas in de derde fase ontvangen grotere testgroepen van duizenden proefpersonen het vaccin. Een controlegroep ontvangt een placebo.

DNA- RNA-vaccins

Het vaccin tegen COVID-19 maakt gebruik van een experimentele techniek die het genetische materiaal van het virus in menselijke cellen brengt. Daar wordt het eiwit gemaakt dat nodig is om een immuunrespons op te wekken. De biotechnologie die aan dit geneesmiddel ten grondslag ligt, bestaat al bijna dertig jaar en heeft nog nooit een werkend vaccin opgeleverd tegen een menselijke ziekte. Vele pogingen om met deze techniek bijvoorbeeld een HIV-vaccin te ontwikkelen, mislukten. `

Veiligheid

Het is belangrijk dat de tijd wordt genomen voor veiligheidscontroles en dat een vaccin pas op de markt komt nadat alle testfases zorgvuldig doorlopen werden. Veel gevolgen openbaren zich immers pas op de langere termijn. Dit geldt nog meer voor een experimentele techniek die het menselijke DNA wijzigt. Het RIVM stelt op de website dat deze techniek succesvol toegepast werd bij dierenvaccins. Mensen zijn echter geen vee. Een gevaccineerd kalf wordt na enkele maanden geslacht zodat langetermijngevolgen geen kans hebben.

Vaccinatieplicht

Het voornemen bestaat om binnen enkele maanden de gehele bevolking dit experimentele en nauwelijks geteste vaccin al dan niet gedwongen toe te dienen. In veel Europese landen bestaat al een vaccinatieplicht. Frankrijk, Italië en Oostenrijk voerden kortgeleden een verplichting in. Onlangs nam de Tweede Kamer een motie tegen een vaccinatieplicht aan. D66 en de VVD stemden echter tegen en zinspelen op een directe of indirecte verplichting.

Medisch experiment

De Britse aanbesteding rechtvaardigt de verdenking dat het vaccinatieprogramma feitelijk een medisch experiment op de bevolking is. De eigenlijke onderzoeksfase naar de bijwerkingen valt samen met het uitrollen van het vaccinatieprogramma. Een dergelijk experiment is strijdig met de in 1948 opgestelde Neurenbergcode. Deze bevat een set ethische beginselen met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen en kwam voort uit de Processen van Neurenberg na afloop van de Tweede Wereldoorlog als antwoord op de nazi-experimenten.

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nederland legde de beginselen van de Neurenbergcode vast in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Deze wet stelt als belangrijkste voorwaarde dat de proefpersoon vrijwillig en schriftelijk toestemming verleent nadat deze op de hoogte gesteld werd van het doel, duur en risico’s. Een experiment is overigens pas toelaatbaar als het te dienen belang in verhouding staat tot de mogelijke risico’s.

Strafbepalingen

Minister De Jonge kondigde onlangs aan dat in Nederland de vaccinatiecampagne in de eerste maanden van 2021 van start gaat. De minister beweert dat hij geen concessies doet aan de veiligheid. Dezelfde belofte werd in 2009 tijdens de Mexicaanse griepepidemie gedaan. Ondanks de beperkte omvang van de vaccinatiecampagne leden duizenden mensen lichamelijke schade. De Britse aankoop van speciale software voor de verwerking van het grote volume aan bijwerkingen laat een realistischere verwachting zien. Het kabinet realiseert zich mogelijk onvoldoende dat de wet het zonder instemming doorvoeren van medische experimenten op onvolledig geïnformeerde proefpersonen strafbaar stelt met maximaal een jaar gevangenis. Mocht er sprake zijn van letsel of overlijden, dan maakt het kabinet zich mogelijk schuldig aan zware mishandeling, doodslag of zelfs moord. Het kabinet doet er goed aan eerst gedegen juridisch advies te zoeken alvorens de bevolking te onderwerpen aan onvrijwillige medische experimenten.

Meer lezen

Details tender

Tender Software bijwerkingen vaccin

Artikel National Geographic

Meld je aan voor de nieuwsbrief