Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Verklaring van Hamburg 2022

Over de wereldwijde stopzetting van risicovol “gain-of-function”-onderzoek naar ziekteverwekkers met een wereldwijd pandemisch potentieel.

 

Dit artikel is vertaald vanuit het Duits. Het oorspronkelijke artikel vindt u hier.

 

Zich bewust van de opdracht en de verantwoordelijkheid van wetenschap en onderzoek om het welzijn van de mensheid te dienen, naar waarheid te streven en de verworven kennis aan het grote publiek mee te delen, willen de ondertekenaars van deze verklaring de aandacht vestigen op een grote bedreiging voor het menselijk bestaan die de laatste jaren is ontstaan als gevolg van nieuwe biotechnologische methoden om gevaarlijke ziekteverwekkers te modificeren. 

Door middel van zogeheten “gain-of-function”-onderzoek worden in de natuur voorkomende virussen aangepast door hun gensequentie te wijzigen om hun koppeling aan en invasie in menselijke cellen te vergemakkelijken. Dit schept een enorm potentieel voor een pandemie, waarop verantwoordelijke wetenschappers en onderzoekers in het afgelopen decennium herhaaldelijk hebben gewezen. Dergelijk onderzoek is de afgelopen jaren uitgevoerd op verschillende zeer gevaarlijke ziekteverwekkers, zoals vogelgriepvirussen en SARS-achtige coronavirussen, en dit is gedocumenteerd in de wetenschappelijke literatuur. Veel van dit werk is ook verricht in het kader van door de overheid gefinancierde onderzoeksprojecten. 

De huidige coronapandemie laat duidelijk zien wat het betekent wanneer ziekteverwekkers uiterst gemakkelijk van mens op mens worden overgedragen. Wij moeten wereldwijd miljoenen sterfgevallen betreuren en miljarden mensen worden bedreigd in hun bestaan of zijn het volledig kwijt. De enorme schade voor de mensheid deed zich voor terwijl het sterftecijfer van het SARS-CoV-2-virus slechts in de orde van grootte van enkele procenten ligt. Er zijn aanwijzingen dat veel gevaarlijker virussen zoals MERS-, Ebola- of Nipah-virussen genetisch worden gemanipuleerd in verschillende biotechnologische laboratoria over de hele wereld. De uitkomst van dergelijke experimenten is vaak moeilijk of onmogelijk te voorspellen. Geen enkel biotechnologisch laboratorium ter wereld is echter veilig genoeg om te garanderen dat dergelijke genetisch gemodificeerde virussen niet zullen ontsnappen. Een catastrofale gebeurtenis zou fataal kunnen zijn voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking, vooral als de overdraagbaarheid van zeer gevaarlijke virussen via de menselijke luchtwegen wordt vergemakkelijkt door genetische modificatie. 

Als wetenschappers zijn wij ons bewust van het belang van de vrijheid van wetenschap en onderzoek. Niettemin doen wij een beroep op alle politici in de wereld om ervoor te zorgen dat onmiddellijk een eind wordt gemaakt aan dit onderzoek naar ziekteverwekkers met een wereldwijd pandemisch potentieel. Het risico dat aan dit onderzoek is verbonden en de mogelijkheid dat grote delen van de wereldbevolking worden uitgeroeid, zijn niet langer verantwoord. Wij eisen dat het een halt wordt toegeroepen en voortdurend wordt gecontroleerd door een onafhankelijke internationale toezichthoudende autoriteit. 

Ongeacht de regeringsvorm van de landen van deze wereld, moet het de zorg zijn van iedere verantwoordelijke leider om bij te dragen tot het welzijn van de bevolking van zijn of haar eigen land, maar ook van de mensheid in haar geheel. De mens heeft geleerd in te grijpen in de moleculaire bouwstenen van het leven. Dit geeft aanleiding tot vele mogelijkheden om het menselijk leven te verbeteren, maar ook tot een grote verantwoordelijkheid om de schepping in stand te houden. Laten we deze verantwoordelijkheid ernstig nemen voor het te laat is.

Ondertekend door:

 

Roland Wiesendanger, Prof. Dr. Dr. h.c., Nanoscientist, University of Hamburg, Germany (Organizer)

Hiroshi Arakawa, Dr., Institute of Molecular Oncology, IFOM, Milan, Italy

Ute Bergner, Dr., Physicist, Jena, Germany

Valentin Bruttel, Dr., Immunologist, University of Würzburg, Germany

Lounes Chikhi, Dr., Population Geneticist, CNRS, Toulouse University, Paul Sabatier, France

Jean-Michel Claverie, Prof. Dr., Dept. of Medicine, Aix-Marseille University, Marseille, France

Fabien Colombo, Communication and Sociology of Science, Université Bordeaux Montaigne, France

Malcolm Dando, Prof. Dr., Section of Peace Studies and International Development, University of Bradford, United Kingdom

Étienne Decroly, Prof. Dr., Member of the Board of Directors of the French Virology Society, CNRS 

Director of Research, AFMB lab, UMR7257, Aix Marseille Université, Marseille, France 

Gilles Demaneuf, Engineer and Data Scientist, Auckland, New Zealand

Richard Dronskowski, Prof. Dr., Institute of Inorganic Chemistry, RWTH Aachen, Germany

Lucia Dunn, PhD, Professor of Economics, The Ohio State University, Columbus, USA

Frank Fehrenbach, Prof. Dr., Faculty of Humanities, University of Hamburg, Germany

André Goffinet, Prof. Dr., Neurobiology, University of Louvain, Belgium

Ingrid Gogolin, Prof. Dr. Dr. h.c. mult., Department of General, Intercultural and International 

Comparative Education & Educational Psychology, University of Hamburg, Germany

Mai He, Prof. Dr., School of Medicine, Washington University, St. Louis, USA

Martina Hentschel, Prof. Dr., Institute of Physics, TU Chemnitz, Germany

Michael Hietschold, Prof. Dr., Institute of Physics, TU Chemnitz, Germany

Burkard Hillebrands, Prof. Dr., Dept. of Physics, TU Kaiserslautern, Germany

Florence Janody, Dr., i3S-Institute for Research and Innovation in Health, University of Porto, Portugal

Bernd Kaina, Prof. Dr., Institute of Toxicology, University of Mainz, Germany

Hideki Kakeya, Prof. Dr., School of Science and Technology, University of Tsukuba, Japan

Bernd Kretschmer, Dr. h.c., Physicist, Freiburg i. Brsg., Germany

Franz Kreupl, Prof. Dr., Dept. of Electrical and Computer Engineering, TU Munich, Germany

Jonathan Latham, PhD, Executive Director, The Bioscience Resource Project, Ithaca, New York, USA

Milton Leitenberg, Senior Research Fellow, Center for International and Security Studies, University of Maryland, USA

Alexander Lerchl, Prof. Dr., Biology and Ethics of Science & Technology, Jacobs University Bremen, Germany

Steven Massey, Prof. Dr., Dept. of Biology, University of Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico

Paul-Antoine Miquel, Prof. Dr., Contemporary Biology, Toulouse 2 University, France

Sven-Olaf Moch, Prof. Dr., II. Institute of Theoretical Physics, University of Hamburg, Germany

Michael Morrissey, Dr., Lecturer for English Studies, University of Kassel, Germany

Peter Oppeneer, Prof. Dr., Dept. of Physics and Astronomy, Uppsala University, Sweden

Anja Pistor-Hatam, Prof. Dr., Faculty of Arts and Humanities, University of Kiel, Germany

Steven Quay, MD, PhD, Former Facility, Stanford University School of Medicine, USA

Monali Rahalkar, Dr., Microbiologist, Agharkar Research Institute, Pune, India

Bahulikar Rahul, Dr., Plant Genetics and Taxonomy Expert, Development Research Foundation, Pune, India 

Jürgen Schmitt, Prof. Dr., Dept. of Physics, University of Hamburg, Germany

Nariyoshi Shinomiya, Prof. Dr., President of the National Defense Medical College, Saitama, Japan

Michael Stuke, Prof. Dr., Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen, Germany

Günter Theißen, Prof. Dr., Geneticist, University of Jena, Germany

André Thess, Prof. Dr., Engineering Sciences, University of Stuttgart, Germany

Ronny Thomale, Prof. Dr., I. Institute of Theoretical Physics, University of Würzburg, Germany

Michael Thorwart, Prof. Dr., I. Institute of Theoretical Physics, University of Hamburg, Germany

Rémi Tournebize, Dr., Genetics and Human Evolutionary Biology, Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras, Portugal

Frank Wilhelm, Prof. Dr., Clinical Psychology, University of Salzburg, Austria

Allison Wilson, PhD, Science Director, The Bioscience Resource Project, Ithaca, New York, USA

Michael Winklhofer, Prof. Dr., Institute for Biology and Environmental Sciences, University of Oldenburg, Germany.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief