Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Waarschuwingsbrief aan huisartsen en GGD-artsen m.b.t. prikken van 12 tot 16 jarige kinderen

Deze brief is opgesteld door mr. Frank Stadermann en mag vrijelijk worden gebruikt.

 

AAN: 

  • Huisarts NAAM ADRES
  • alle GGD artsen van de GGD te PLAATS
    ADRES

 

Geachte heer/mevrouw,

Als gezagdragende ouder van NAAM KIND, geboren op DATUM en wonende te ADRES vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Ik heb geen plannen om mijn kind te laten injecteren tegen Covid-19. Ik houd er evenwel rekening mee dat de andere gezagdragende ouder met ons kind bij u zal aankloppen om ons kind wel dat vaccin te laten toedienen. Het zou ook zo kunnen zijn dat ons kind dan zal zeggen dat het dat vaccin wel wil ontvangen.

Voor dat geval wijs ik u op het volgende. Ingevolge art. 7:450 Burgerlijk Wetboek moeten voor het zetten van de prik bij een kind in de leeftijd van 12 tot 16 jaar beide ouders toestemming geven. Dat geldt alleen dan niet, indien ook na de weigering van de toestemming van de ouders, het kind de vaccinatie ‘weloverwogen’ blijft wensen.  Dit betekent dus dat u te allen tijde eerst beide ouders om toestemming moet vragen. 

Ik wens dan ook door u gehoord te worden wanneer de andere ouder met ons kind bij u komt voor de vaccinatie. En dan zal ik u laten weten of ik wel of geen toestemming geef.

Mocht u aan mijn wens geen gevolg geven, dan stel ik u nu reeds, mede namens mijn kind, aansprakelijk voor eventuele schade die onverhoopt uit uw handelen kan voortvloeien. In dat geval zal ik ook een klacht tegen u indienen bij de tuchtrechter.

Ik verzoek u mij te bevestigen dat u deze brief heeft ontvangen.

 

Hoogachtend

 

NAAM

ADRES

E-MAIL ADRES

 

*Toelichting: ik kies er nadrukkelijk voor om de schrijver van de brief niet nu reeds te laten zeggen dat hij/zij bezwaar heeft tegen de prik. De arts zou dan namelijk kunnen zeggen dat hij van die ouder al géén toestemming heeft gekregen en dan dus nu de vrijheid heeft om die wens van die ouder te negeren.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief