Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Waarschuwingsbrief aan huisartsen en GGD-artsen m.b.t. prikken van kinderen tot 12 jaar

Deze brief is opgesteld door mr. Frank Stadermann en mag vrijelijk worden gebruikt.


AAN:

 

  • Huisarts NAAM ADRES
  • alle GGD artsen van de GGD te PLAATS
    ADRES

 

Geachte heer/mevrouw, 

Als gezagdragende ouder van NAAM KIND, geboren op DATUM en wonende te ADRES vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Ik heb onoverkomelijke bezwaren tegen het injecteren van mijn kind tegen Covid-19. Ik houd er evenwel rekening mee dat de andere gezagdragende ouder met ons kind bij u zal aankloppen om ons kind wel dat vaccin te laten toedienen. Het zou ook kunnen zijn dat ons kind dan zal zeggen dat het dat vaccin wel wil ontvangen.

Voor dat geval wijs ik u op het volgende. Ingevolge art. 7:450 Burgerlijk Wetboek moeten voor het zetten van de prik bij een kind in de leeftijd tot 12 jaar beide ouders toestemming geven. Dit betekent dus dat u te allen tijde eerst beide ouders om toestemming moet vragen. 

Ik laat u bij deze weten dat wat ook de andere ouder van mijn kind mocht wensen, ik geen toestemming geef voor de prik. U mag de prik tegen Covid-19 dus niet zetten.

Mocht u aan mijn instructie geen gevolg geven, dan stel ik u nu reeds, mede namens mijn kind, aansprakelijk voor eventuele schade die onverhoopt uit uw handelen kan voortvloeien. In dat geval zal ik ook een klacht tegen u indienen bij de tuchtrechter.

Ik verzoek u mij te bevestigen dat u deze brief heeft ontvangen.

Hoogachtend,

NAAM

ADRES

E-MAIL ADRES

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief