Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Wat het Raadgevend Comité voor vaccins en verwante biologische producten (USA) mis had

Dit artikel is voor je vertaald. Het originele Engelstalige artikel vind je hier.

Wie zal de FDA en VRBPAC* verantwoordelijk houden voor het in de steek laten Amerika?

* VRBPAC = Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (Raadgevend Comité voor vaccins en verwante biologische producten; USA)

 

Alle VRBPAC-leden zagen dezelfde informatie als u hier zult zien, maar stemden toch unaniem voor goedkeuring van een erger dan nutteloos vaccin voor peuters en baby’s. 

Hier zijn een paar dingen die de VRBPAC-leden zagen en ze desondanks goedkeuring hebben aanbevolen:

 

1. Ze gingen over tot aanbeveling voor goedkeuring op basis van de gok dat drie doses de negatieve werkzaamheid zullen corrigeren. Pfizer heeft een ernstig probleem: hun data op basis van twee doses weerspiegelen de realiteit waarover ik heb bericht (en die ik heb voorspeld) sinds de gegevens van Israël en Barnstable County naar buiten kwamen: het betrouwbaarheidsinterval voor hun schatting van het aantal gevallen dat wordt voorkomen door drie doses van hun vaccin wijst, op een negatieve werkzaamheid (-369,1 tot 99,6), als er al op  iets te wijzen is. Het betrouwbaarheidsinterval overstijgt de nul. Het probleem is niet alleen dat het resultaat gebaseerd is op een belachelijk klein aantal datapunten. Zie punt 2.

 

2. Het probleem is ook dat dit resultaat het resultaat van het twee-doses-vaccin bevestigt (valideert). Hun meting van de werkzaamheid van het vaccin was slechts 14,5%; zeven dagen na de tweede dosis doorkruisten de betrouwbaarheidsintervallen de nul, waardoor ze statistisch niet significant waren.

 

3. Zij baseerden zich op proxy uitkomstmaten (neutraliseren van antilichamen). Het neutraliseren van antilichamen klinkt goed, maar het zijn de verkeerde antilichamen (het Wuhan-1 virus is uitgestorven). Kijk naar de antilichaamrespons op Omicron (Pfizer):

Ik voorspel dat het hele vaccinatieprogramma de COVID-19 cijfers over de hele linie routine- en  regelmatig, en op voortdurende basis zal doen stijgen als gevolg van antilichaam-afhankelijke verhoging, zoals voorspeld door Dr. Fantini’s analyse.

 

4. Alleen al op grond van deze drie punten kan de FDA net zo goed naar een blanco vel papier staren en de goedkeuring afstempelen

Kijk naar het betrouwbaarheidsbelang na dosis 2 en dosis 3. 

 

5. Niemand heeft de kwestie van het niet voldoen aan de door de FDA vereiste 50% werkzaamheid aan de orde gesteld. De eindpuntgegevens van Moderna en Pfizer zelf voldoen niet aan de 50%-eis. Pfizer verlaagde de dosis en dit lijkt de gemelde bijwerkingen te hebben verminderd. Maar we zullen hieronder bij het echte probleem met de bijwerkingen bespreken.

 

6. Hun aantallen zijn belachelijk klein. Pfizer schatte de werkzaamheid van het vaccin op 80,3%, gebaseerd op – let wel – 7 gevallen in de placebogroep en 3 in de vaccingroep. Zie de ornamentele 80% in de tabel hieronder  – alsof dat gegevenspunt enige realistische basis heeft.

 

 

7. Ze negeren het risico van een veranderingen in de neurologische ontwikkeling. Vooral het Moderna-vaccin had een hoog aantal hoge koortsaanvallen (>104°). Er bestaan veel studies die aantonen dat hoge koorts na vaccinatie in verband wordt gebracht met autisme, vooral als de kinderen paracetamol krijgen toegediend.

 

8. Moderna presenteerde data over de reactie van antilichamen tegen de referentiestam (Wuhan-1). Maar het gaat er niet alleen om hoe goed een vaccin is in het genereren van antilichamen. Moderna weet dit. VRBPAC weet dit. En nu weet u dit ook.

 

9. Inconsistente definitie van ‘Covid-19 gevallen’. Moderna deed alleen een PCR-test als patiënten in de gevaccineerde groep twee symptomen hadden. Met andere woorden, ze verzonnen hun eigen klinische bepaling  voor “COVID-19”. Volgens CDC’s definitie van een ‘Covid-19 geval’ (die ook niet correct is), laten Moderna’s dara  zien dat bij kinderen van 2 tot 5 jaar oud, de “werkzaamheid van het vaccin” 36,8% was, maar volgens Moderna’s nieuwe definitie was dat 46,4%. Moderna maakte ook gebruik van antigeentesten, waardoor de mate van werkzaamheid van het vaccin onvergelijkbaar werd met andere onderzoeken.

 

10. Het risico dat melding van ziekenhuisopnames uit de context getrokken wordt.
Een commissielid vergeleek het risico dat een kind sterft aan Covid met het risico dat iemand door een blikseminslag getroffen wordt. Ze toonden een sterke toename van de Omicron ziekenhuisopnames.
Maar volgens het CDC is het veel minder dan voor de griep:

2015-2016 Ziekenhuisopnamepercentage (per 100.000 gevallen) door griep (Bron: CDC)

 

 

11. Zij hebben mogelijk de regels voor participatie in openbare bijeenkomsten overtreden.
Ieder weldenkend mens zou verwachten dat openbare vergaderingen die door organisaties als de VRBPAC worden gehouden, de administratieve regels voor openbare vergaderingen kennen en volgen. Hoe komt het dan dat VPBPAC-leden er pas in slaagden vragen te stellen en hun mening te geven over hoe noodzakelijk (of niet) COVID-19 vaccinatie bij kinderen zou kunnen zijn nadat de stemmen waren uitgebracht om het vaccin voor kinderen tot 5 jaar oud goed te keuren?

Dr. Meryl Nass werd de gelegenheid onthouden het woord te voeren tijdens het onderdeel waarin het publiek commentaar kon leveren, maar dezelfde pro-vaccin moeder werd wel twee dagen achter elkaar in staat gesteld te spreken. Het publiek is daardoor mogelijk de kans ontzegd om commentaar te leveren. Dit wordt door juristen bekeken; als het waar is dat de FDA de regels van open vergaderingen heeft overtreden, dan zou elke ethische rechter oordelen dat deze stemming om een het vaccin aan te bevelen, ongeldig en nietig ab initio is.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief