Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Batches van Pfizer onder de loep

De partijgrootte van Pfizer-”vaccins” verklaart NIET de abnormale verscheidenheid in bijwerkingen en sterfgevallen tussen de partijen

 

Hier vindt u het originele Engelstalige artikel.

Ik zei het al! Gegevens verkregen via FOIA. 1 

Achtergrond

Mijn collega’s en ik hebben de CDC 2 VAERS 3 gegevens vanaf de start van de wereldwijde massavaccinatie geanalyseerd. Hoewel veel gerenommeerde onderzoekers en artsen terecht aandacht hebben gevraagd voor het catastrofaal hoge aantal bijwerkingen, ernstige letsels en sterfgevallen die in verband gebracht kunnen worden met de mRNA-injecties, was onze groep de eerste die een bijkomende belangrijke anomalie in de gegevens ontdekte – een buitengewoon opvallend afwijkend patroon in deze meldingen gekoppeld aan het nummer van de productiepartij (“batch”) van deze injecties. Wij ontdekten aanvankelijk dat uit de ruwe VAERS-gegevens per partijnummer blijkt dat 5% van de partijen in verband wordt gebracht met meer dan 90% van de bijwerkingen. Deze eerste bevinding leidde tot het besef dat de CDC-databank vol zit met zogenaamde “typefouten” in de partijnummers, die misschien echt menselijke fouten zijn of wijzen op datamanipulatie door de CDC, zodat het overgrote deel van deze partijnummers in hun databank slechts 1-2 meldingen lijkt te hebben. Door deze “typefouten” verschijnen er tienduizenden partijnummers in VAERS, waarvan de meeste echter geen geldige nummers zijn en/of ongeldige tekens bevatten. Dit leidt er ook toe dat het gemiddelde aantal bijwerkingen per “vaccin”partij 2-5 meldingen bedraagt, terwijl de partijen met het hoogste aantal gemelde bijwerkingen 6000+ meldingen per partij hebben. Deze grote variabiliteit en discrepantie in de gegevens is nooit aangepakt door de CDC ondanks talrijke brieven en zelfs verzoeken van het Congres.

Variabiliteit van partij tot partij bij het aantal bijwerkingen en sterfgevallen

Buitensporige variaties in bijwerkingen en sterfgevallen van partij tot partij bij de productie van een farmaceutisch product zijn altijd een ernstig waarschuwingssignaal van ongecontroleerde en/of mogelijk opzettelijk frauduleuze productie. mRNA/DNA-“vaccins” hebben dit effect vanaf het moment dat ze op de markt kwamen vertoond, en geen enkele volksgezondheidsinstantie heeft dit signaal ooit “opgepikt”, terwijl het vanaf het begin luid en duidelijk was. Onze rapporten werden aanvankelijk zelfs door de onderzoekers, die wisten dat de injecties ongelooflijk gevaarlijk waren, afgedaan als “te complotdenkerig”, met als meest gehoorde argument dat de partijgroottes van de “vaccins” niet bekend waren en dat de variabiliteit verklaard zou kunnen worden door de productie van grote en kleine partijen.
Uiteindelijk konden wij via een datalek de CDC-lijst bemachtigen van geldige partijnummers met productiedata en NDC-codes 4 die in de VS waren vrijgegeven. Deze lijst bevat 691 productiepartijnummers die sinds 14 juni 2022 in de VS zijn vrijgegeven voor producten van Pfizer, Moderna en Janssen. Een groot deel van de VAERS-meldingen kunnen we nu koppelen aan de juiste partijnummers. De conclusies over de variabiliteit van partij tot partij gebaseerd op de identificatie van de juiste partijnummers zijn niet veranderd – de verscheidenheid is hetzelfde gebleven (0-duizenden), zij het dat de verhouding tussen “super schadelijke” en “onschadelijke” partijen is veranderd. De meeste partijen zijn inderdaad zeer schadelijk. Ik heb verschillende artikelen over dit onderwerp geschreven. Naast de variaties van partij tot partij hebben we ook abnormale tendensen in de variabiliteit vastgesteld:

  • Na verloop van tijd: algemene daling van de zichtbare schadelijkheid van de partij, van catastrofaal in de eerste helft van 2021 naar bijna oké in de eerste helft van 2022;
  • Door geografische spreiding: Staten als South Dakota en Kentucky vertonen 20 tot 30+ keer meer sterfgevallen per 100.000 gevaccineerden dan staten als Californië en New York;
  • Grote variatie tussen partijen in de soorten sterfgevallen (onmiddellijk vs. vertraagd) en veroorzaakte letsels (per symptoom);
  • Onverklaarbare correlaties van de kennelijke schadelijkheid van een partij met het nummer en de datum van productie.

Daarnaast heb ik geschreven over de eerste 30 partijen van Pfizer waarvan de partijgrootte en enkele parameters met betrekking tot de samenstelling bekend waren, ook als gevolg van een datalek bij het EMA. Die analyse onthulde nog een ander verontrustend patroon van variabiliteit van partij tot partij – het percentage intacte mRNA-moleculen in Pfizer-partijen was direct te associëren met sterfte.

Pfizer “Vaccin” partijgroottes zijn vrijgegeven via FOIA

Onlangs zijn er gegevens beschikbaar gekomen over de verschepingen van mRNA-producten van Pfizer per partijnummer in de VS, na een succesvol FOIA-verzoek van advocaat Aaron Siri en zijn kantoor. Ik was benieuwd of het argument klopte dat de variabiliteit in VAERS-bijwerkingen kan worden verklaard door de grootte van de partijen. Dat was niet het geval. De variabiliteit in bijwerkingen en sterfgevallen per partijnummer blijft zeer abnormaal, zowel wat het bereik als de patronen in de tijd betreft, zelfs na volledige correctie voor de partijgrootte met betrekking tot geproduceerde doses. De resultaten staan hieronder. Zie ook enkele aanvullende inzichten van mijn collega Jason Morphett, Ph.D., hier te lezen.

Ter herinnering: elk farmaceutisch product dat “volledig goedgekeurd” is, moet worden vervaardigd in overeenstemming met de Good Manufacturing Practices en wij verwachten dat elke partij van het geneesmiddel “in principe hetzelfde” is als alle andere en, met name voor profylactische geneesmiddelen die aan verder gezonde mensen worden toegediend, dat zo weinig mogelijk ernstige bijwerkingen en sterfgevallen optreden. 

In de onderstaande grafieken staat elke stip voor een productiepartij van Pfizer mRNA-producten. Op de verticale as zet ik ernstige bijwerkingen (afbeelding 1) en sterfgevallen (afbeelding 2), aangepast aan de dosering, uit de VAERS-rapporten die overeenkomen met het productiepartijnummer. Op de horizontale as zijn de partijen gerangschikt volgens hun productiedatum, afgeleid van de CDC-lijst van in de VS vrijgegeven partijen. Als het “vaccin”-product een hoogwaardig farmaceutisch product is dat volgens strikte GMP-regels is vervaardigd, dan zouden beide onderstaande grafieken een rechte lijn van punten moeten laten zien die zo dicht mogelijk bij nul op de verticale as ligt. Maar zo zien ze er duidelijk niet uit. De patronen in beide grafieken zijn behoorlijk alarmerend. 

Figuur 1:

 Figuur 2:

Sterfgevallen en ernstige bijwerkingen , waaronder levensbedreigende voorvallen, blijvende handicaps, ziekenhuisopnames, aangeboren afwijkingen, bezoeken aan spoedeisende hulp en medische spreekuren per productiepartij, gecorrigeerd voor verzonden doses, waren tot acht keer hoger aan het begin van de massale “vaccinatiecampagne” dan nu. Een lineair regressiemodel laat een nog sterker verband zien tussen het aantal bijwerkingen per productiepartij en de productiedatum. Voorheen was dit verband Rsq=0,3, met de nieuwe gegevens is het Rsq=0,5. Dit onverklaarbare en verontrustende verband zou niet mogen bestaan. Er zou geen verschil mogen zijn in de schadelijkheid van een productiepartij gebaseerd op productiedatum.

Waarschuwingen en discussie

Mijn eerdere conclusies over het feit dat mRNA/DNA-injecties waarschijnlijk frauduleuze en de facto vervalste producten zijn, hetzij opzettelijk of als gevolg van slordige ongecontroleerde productie, werden nog sterker na het bestuderen van deze nieuwe gegevens. Het feit dat geen enkele regelgevende of rechtshandhavende instantie ook maar één van deze duidelijke signalen heeft “opgepikt”, mag niemand verbazen. 

Bij de evaluatie van deze resultaten moet met een aantal aanvullende gegevens rekening worden gehouden:

  • Het argument: “de vaccins hebben in de eerste instantie slechts oudere mensen gedood” is geen goede verklaring voor de verschillen in schadelijkheid na verloop van tijd. De relatie met leeftijd verklaart slechts zo’n 30%. De gemiddelde leeftijd van degenen die door de “vaccins” zijn overleden, is ongeveer 8 jaar lager dan van degenen die aan covid stierven vóór de “vaccins” (respectievelijk 74 en 82 jaar). Terwijl er meer sterfgevallen zijn bij ouderen, zijn er meer blijvende letsels bij jongeren. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de “vaccins” gelijktijdig werden uitgerold onder oudere en jongere gezondheidswerkers, en beide groepen hierdoor ziek werden of stierven. Tot slot, als een product voornamelijk oudere mensen doodt, dan moeten de oudere mensen van het gebruik van dat product worden uitgesloten! Op zijn minst zou het product teruggeroepen en onderzocht moeten worden. 
  • Pfizer wijzigde de product-dosering ergens tussen december 2020 en mei 2021, waarbij de dosis effectief met 20% werd verlaagd zonder wijzigingen aan te brengen in het bulkproduct. In december bevatte de injectieflacon met dezelfde hoeveelheden materiaal, geëtiketteerd met dezelfde ingrediënten en hoeveelheden, 5 doses. In mei 2021 bevatte dezelfde flacon met hetzelfde etiket van ingrediënten en samenstelling 6 doses. In feite brachten Pfizer en hun handlangers bij de overheden ons, belastingbetalers, 20% in rekening en verkochten zij “meer” doses zonder ook maar iets aan te passen aan hun productie-output. Het product per dosis werd echter in feite iets “zwakker”, waardoor mogelijk minder slachtoffers ziek werden, blijvend letsel overhielden of stierven. Ik heb het effect van lagere doses getest op mijn gegevens, wat de grote verschillen in schadelijkheid tussen de partijen in de eerste helft van 2021 en de rest van de periode niet verklaart. En dit is niet de enige verandering in de samenstelling van het product die is doorgevoerd zonder enige klinische veiligheids- of effectiviteitstest.
  • De vraag naar deze injecties is eind 2021 sterk gedaald en is nog steeds zeer laag. Mensen worden wakker, zien hun vrienden en familie ziek, met blijvend letsel, herhaaldelijk opnieuw geïnfecteerd met covid of helaas ”onverwacht” sterven na deze injecties. Zelfs de meest misleide mensen knopen uiteindelijk de losse eindjes aan elkaar. Maar regeringen passen hun aankopen niet aan de dalende vraag aan en gebruiken nog steeds het geld van de belastingbetaler om onnodige hoeveelheden van deze producten te kopen (d.w.z. het financieel belonen van hun vriendjes bij Pfizer en Moderna). Het resultaat is dat het totaal aantal Pfizer-doses dat rond 26 april 2022 zal worden verzonden, ongeveer 100 miljoen verschilt van het aantal doses dat rond die datum zal worden toegediend (425 miljoen vs ~330 miljoen)! Deze ongebruikte doses die op de plank liggen, doen de latere partijen iets “veiliger” lijken. Inderdaad, hoe minder dit product wordt gebruikt, hoe veiliger het voor iedereen is. Ik heb het effect van de daling van de vraag getest door scenariomodellering. Dit heeft een klein effect op de partijen aan het eind van de grafiek – zij zijn in feite iets schadelijker dan ze lijken. De algemene conclusie verandert echter niet – er is een statistisch significant en zeer groot verschil met de extreem schadelijke partijen in de vroege fase van de uitrol van de vaccinaties (die ook volledig werden toegediend).

Pfizer heeft eind februari 2021 een intern geneesmiddelen veiligheidsrapport uitgebracht en dit werd later openbaar gemaakt via een FOIA-rechtszaak. Uit het rapport bleek duidelijk dat Pfizer wist dat zij bij grote aantallen mensen (blijvend) letsel veroorzaakten en/of hen doodden (1223 sterfgevallen, duizenden bijwerkingen, grote percentages niet hersteld of onbekend):

Figuur 3:

De sterke daling van de zichtbare schadelijkheid per productiepartij volgde vanaf dat moment. Hier is mijn beredeneerde gok van wat er gebeurd is: Pfizer wist dat hun product dodelijk was en zij hebben geen producten teruggeroepen, geen onderzoek ingesteld of iets anders gedaan wat van een ethische farmaceutische fabrikant verwacht mag worden. Ze veranderden stilletjes de samenstelling, bijvoorbeeld door verdunning. Ze wisten vanaf de introductie van hun product begin 2021 dat ze mensen doodden en ernstig letsel veroorzaakten en ze bleven ermee doorgaan, terwijl ze miljarden dollars aan inkomsten en winsten genereerden. 

1.  FOIA = Freedom Of Information Act, vergelijkbaar met de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur; sinds 1 mei 2022 WOO, Wet Open Overheid) in Nederland.

2.  CDC = Centers for Disease Control and Prevention, de Amerikaanse equivalent van het RIVM

3.  VAERS = Vaccine Adverse Event Reporting System, de Amerikaanse equivalent van het Nederlandse LAREB, dat bijwerkingen (van, in dit geval, vaccinaties) registreert

4.  NDC = National Drug Code, een unieke code die in de VS aan elk voor mensen bedoeld medicijn wordt toegekend en informatie bevat over o.a. de fabrikant, de inhoud en de verpakkingsgrootte

Meld je aan voor de nieuwsbrief