Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Corona 7 keer dodelijker dan de griep?

 

 


Hierboven wordt gesteld dat Corona 7 keer dodelijker is dan de griep.

Er is minder data beschikbaar wat betreft griepepidemieën dan wat betreft de huidige ‘pandemie’. Daarom is het soms lastig om data goed met elkaar te vergelijken. Maar met de beschikbare data is het toch mogelijk om een indicatief beeld te schetsen.

Omdat het niet helemaal duidelijk is hoeveel mensen er precies door de gevolgen van griep (influenza) of corona (SARS-CoV-2) zijn overleden is oversterfte één van de belangrijkste indicatoren. Daarom wordt in dit vergelijk (voor Nederland) voornamelijk naar de oversterfte gekeken.

Influenza | Cijfers & Context | Sterfte | Volksgezondheidenzorg.info

In bovenstaande tabel is zichtbaar dat er jaren zijn geweest met een flinke oversterfte als gevolge van influenza. De jaren 2012/13, 2014/2015, 2016/2017 en 2018/19 hadden een oversterfte volgens het CBS van ruim meer dan 6.000. Het griepseizoen 2017/2018 had de grootste oversterfte tot gevolg deze was ca 9.400. Dit is de meest recente vrij zware griepepidemie. 

Een absoluut getal zegt op zich niet zo veel. Er kan sprake zijn van een bevolkingstoename en een vergrijzing van de bevolking. Op een hogere leeftijd wordt de gezondheid in het algemeen kwetsbaarder. En als er dus steeds meer ouderen zijn binnen de bevolking kan dit tijdens een griepepidemie tot hogere sterftecijfers leiden.

Volgens het CBS  is de oversterfte tijdens de griepepidemie van 17/18 (week 50 2017 tot en met week van 15 van 2018) ca 9.400. Volgens het CBS was de oversterfte van de eerste coronagolf (week 11 tot en met week 19 van 2020) bijna 9.000. Volgens het RIVM was dit naar schatting 9.600 mensen. De absolute oversterfte is dus redelijk met elkaar te vergelijken.

Wel duurt de corona oversterftepiek 9 weken en die van de griepepidemie 18 weken. Dit betekent dat de piek tijdens corona wel hoger was, maar van kortere duur. Luchtweginfecties zijn sterk seizoensgebonden en het voorjaar van 2020 was het meest zonnige voorjaar van de afgelopen 100 jaar. Dit zorgde er voor dat er in het voorjaar een sterke afname was van het aantal SARS-CoV-2 infecties, waardoor de piek ten einde kwam. 

Bronnen: KNMI.nl weerstatistieken.nl weeronline.nl

Volgens schattingen van het RIVM waren tijdens de griepepidemie van 17/18 ca 900.000 mensen geïnfecteerd (RIVM noemt het besmet) met het griepvirus (dit betreft een schatting dus kan ook hoger of lager gelegen hebben). Als je dan uitgaat van een oversterfte van 9.400 zou je op een IFR (Infection Fatality Rate) uitkomen van ruim 1%.

Van Dissel: miljoen Nederlanders ‘in aanraking geweest’ met coronavirus | Het Parool

Volgens van Dissel (bericht 25-06-20) zijn er in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen in aanraking geweest met het coronavirus. Zij hebben antistoffen aangemaakt. Dus hier zegt van Dissel dat 1 miljoen mensen antistoffen hebben aangemaakt. Als je dat zou toepassen op de oversterfte van waar het CBS (bijna 9.000) en het RIVM (9.600) van uitgaan. Dan kom je op een IFR die ergens zal liggen tussen 0.9 en 1.0%.

Meer mensen lijken bestand tegen coronavirus dan tot nu toe gedacht | Nieuwsuur (nos.nl)

De resultaten van antistoffen lijken volgens bovenstaand bericht  een onderschatting weer te geven. Bij het bloedonderzoek van Sanquin kijken ze naar antistoffen, maar je hebt te maken met een bepalingsgrens van deze analyse. Het kan zijn dat je wel geïnfecteerd raakt met het virus, maar dat je maar een kleine hoeveelheid antistoffen aanmaakt. Dit zorgt ervoor dat je als negatief gerapporteerd wordt met antistoffen terwijl je wel geïnfecteerd bent geweest. Dus die 1 miljoen mensen met antistoffen lijkt een onderschatting te zijn van het daadwerkelijk aantal geïnfecteerde mensen. En dan zou de IFR tijdens de eerste coronagolf waarschijnlijk veel lager liggen dan die 0.9-1.0%.

Het zijn voornamelijk de 70 plussers bij wie luchtweginfecties een risicofactor zijn op overlijden. Op 1 januari 2018 waren er volgens het CBS in Nederland 2.239.579 mensen van 70 jaar of ouder. Op 1 januari 2020 waren dit er 2.396.507. Dit betekent dat het absolute aantal 70 plussers is toegenomen met ca 7%. Dus omdat er meer ouderen zijn is ook de verwachting dat het absolute aantal sterfgevallen tijdens een vrij stevige griepepidemie zal toenemen. 

Bijna 169 duizend mensen overleden in 2020, 10 procent meer dan verwacht (cbs.nl)

Als je naar het bovenstaande plaatje kijkt zie je de oversterfte of ondersterfte per jaar. Dit is het verschil tussen hoeveel sterfte er verwacht wordt door het CBS en hoeveel mensen er uiteindelijk overleden zijn. Als je 2020 buiten beschouwing laat zie je dat er volgens het CBS in de periode 2011-2019 cumulatief een oversterfte was van 7800. Dit betekent dat de verwachte sterfte volgens het CBS lager was dan de daadwerkelijke sterfte. Dus de verwachting van het CBS is voor deze periode aan de lage kant.

Dit heeft er mee te maken dat de levensverwachting minder snel stijgt sinds 2012, maar in de berekeningen van het CBS gaan ze nog steeds uit van een flinke stijging van de levensverwachting, waardoor de verwachte sterfte vaak te laag is. De mindere snelle stijging van de levensverwachting komt onder andere doordat de levensverwachting de huidige biologische limiet steeds meer benaderd en dat er door de vergrijzing een steeds hogere druk op de zorg komt te liggen. Dus moet je rekening houden met een minder snelle toename van de levensverwachting. Dit kan dus ook gepaard gaan met wat hogere sterftepieken in bepaalde jaren, waardoor de levensverwachting tijdelijk zelfs iets afneemt.

Hoeveel sterfgevallen zijn er per week? (cbs.nl)

De oversterfte van de griepepidemie van 17/18 vond voor het overgrote deel plaats in 2018 zoals in bovenstaand plaatje zichtbaar is. 

2017 was een jaar volgens het CBS met oversterfte (dit betekent dat er volgens het CBS meer mensen overleden zijn dan er verwacht werden). Als er oversterfte is in een jaar dan betekent dat er in dat jaar al relatief veel mensen met een zwakke gezondheid overleden zijn. Toch zie je dat er in het begin van 2018 oversterfte is (als 2017 een jaar was geweest met ondersterfte was de sterftepiek van begin 2018 waarschijnlijk nog wat hoger geweest). 

2019 was een jaar met wat ondersterfte volgens het CBS. Dus er zijn waarschijnlijk relatief minder mensen overleden met een zwakke gezondheid. De eerste coronagolf kwam dan ook ten tijde dat er waarschijnlijk relatief meer mensen waren met een zwakke gezondheid binnen de bevolking (als 2019 een jaar was geweest met oversterfte was de sterftepiek van het voorjaar 2020 waarschijnlijk wat lager geweest).

Conclusie eerste coronagolf versus griepepidemie 17/18 in Nederland

Er wordt gesteld dat de griep een IFR heeft van 0.1% en corona een IFR heeft van 0.7%. Dus corona is 7 keer dodelijker.

Als je de IFR van 0.1%  toepast op de griepepidemie van 17/18 met een oversterfte van ca 9.400 zou je tot de conclusie komen dan er dat jaar ca 9,4 miljoen mensen geïnfecteerd zouden zijn geweest tijdens deze 18 weken durende epidemie. Dat lijkt wel een extreem hoog aantal. En lijkt ook totaal niet reëel. Het RIVM schat dit aantal op 900.000. Dan kom je tot een IFR van ruim 1.0% (hier zit wel een grote onzekerheidsmarge op, omdat het aantal geïnfecteerden een schatting van het RIVM betreft).

Voor corona als je kijkt naar oversterfte en antistoffen (voorjaar 2020) kom je tot een IFR tussen de 0.9 en 1.0% uit. Dit lijkt zelfs nog een stuk lager te liggen, want het aantal mensen met antistoffen is waarschijnlijk een onderschatting van het daadwerkelijk aantal geïnfecteerde. De IFR lag na de zomer van 2020 en voordat er gevaccineerd werd nog weer een stuk lager. De gemiddelde leeftijd van de geregistreerde coronadode lag volgens het CBS tijdens de eerste golf voor mannen op 79.7 jaar en voor vrouwen op 83.8 jaar. In 2019 was de gemiddelde leeftijd (alle oorzaken) van de mannen die overleden: 76.3 jaar en voor vrouwen 80.7 jaar.

Tussen 1-1-18 en 1-1-20 is het aantal 70 plussers (de risicogroep) toegenomen met 7% absoluut. De griepgolf van 17/18 werd voorafgegaan door een periode van oversterfte (2015, 2016 en 2017 waren volgens het CBS alle jaren met oversterfte), terwijl de eerste coronagolf (voorjaar 2020) werd voorafgegaan door een periode van ondersterfte (volgens CBS was 2019 een jaar met ondersterfte).

De eerste coronagolf kan een stuk dodelijker zijn dan een mild griepseizoen, maar op basis van bovenstaande cijfers kan niet geconcludeerd worden dat de IFR van de eerste coronagolf 7 maal hoger is dan die van de griep. Op basis van deze cijfers lijkt het er zelfs op dat op dat de IFR van een vrij zware griepepidemie (17/18) hoger ligt dan de IFR van de eerste coronagolf, maar omdat het ook schattingen betreft is dat niet met zekerheid te zeggen. Het lijkt er ook sterk op dat een vrij stevig griepseizoen voor Nederland een IFR heeft die vele malen hoger ligt dan 0.1%. 

Oversterfte tijdens najaar 2020 en begin van 2021

Hoeveel sterfgevallen zijn er per week? (cbs.nl)

Tijdens het najaar van 2020 en het begin van 2021 is er sprake geweest van oversterfte (zie bovenstaand plaatje). Dat is op zich wel verrassend omdat een oversterftepiek zoals in het voorjaar van 2020 vaak wordt gevolgd door een periode met nauwelijks oversterfte. Volgens het CBS heeft deze oversterfte voornamelijk te maken met coronasterfte (sterfte na een SARS-CoV-2 infectie). Maar zouden er ook nog andere mogelijke oorzaken aan ten grondslag liggen? Hieronder wordt een aantal van die mogelijke oorzaken benoemd.

Hoe eenzaam voelen we ons? – Nederland in cijfers 2020 | CBS

Eenzaamheid | Cijfers & Context | Huidige situatie | Volksgezondheidenzorg.info

In 2019 voelde 34,4% van de bevolking van 15 jaar of ouder zich eenzaam (8,7% voelde zich sterk eenzaam). In 2020 voelde 46.6% van de 18plussers zich eenzaam (11% voelde zich sterk eenzaam). Dit is een significante stijging. Er wordt aangegeven dat de maatregelen dit (mogelijk) veroorzaakt hebben.

Bij de 75 plussers (de risicogroep wat betreft corona) ervaart 41,7% in 2019 eenzaamheid (waarvan 8,8% een sterke eenzaamheid ervaart). In 2020 ervaart 53,6%  van de categorie 75-84 jaar eenzaamheid (11,2% sterk eenzaam) en van de 85 plussers ervaart 65,9% eenzaamheid (14,3% sterk eenzaam). Hier is dus een sterke stijging aanwezig tussen 2019 en 2020.

Eenzaamheid | Mentaal Vitaal – (0900) 1994

Zoals hierboven beschreven staat is eenzaamheid slecht voor je gezondheid. Het verhoogt je bloeddruk, leidt tot stress en vergroot je kans op depressie.

Dialogue: Angst en stress en het immuunsysteem – Alma Corazon Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Helende MassageVoice

 

Slechte afweer door stress verklaard | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Elke dag verschijnt het virus groots in de media. Elke dag worden sterftecijfers en ziekenhuisopnames gemeld (veelal zonder context). Er worden draconische vrijheidsbeperkende maatregelen genomen. Dit alles leidt tot eenzaamheid en verhoogde stress. Dit heeft dan weer een negatief gevolg voor je immuunsysteem en maakt je daardoor juist weer kwetsbaarder voor vele aandoeningen waaronder infectieziekten.

Rode Kruis: Bijna een derde van de ouderen durft niet naar buiten | Binnenland | AD.nl

Een groot deel van de 70 plussers is zo bang gemaakt dat ze niet eens maar naar buiten durven. Terwijl buiten zijn heel gezond is. De zon stimuleert de aanmaak van vitamine D.

Vitamine D en het immuunsysteem: alle recente wetenschappelijke inzichten – Live Puri

Dus door minder buiten te komen zien deze ouderen minder zonlicht, waardoor ze minder vitamine D aanmaken en dat is weer slecht voor hun immuunsysteem.

Er zijn dus allemaal maatregelen genomen om infecties te voorkomen (van een groot deel van de maatregelen kan je de vraag stellen of ze daadwerkelijk effectief zijn), terwijl als het immuunsysteem goed werkt is zo’n infectie in de meeste gevallen geen enkel probleem. Maar door al deze maatregelen en de angst die gezaaid is wordt het immuunsysteem in feite gewoon verzwakt en dit zorgt juist weer voor een grotere ziektelast.

Hypothese

In 2017/18 was er sprake van een vrij zware griepepidemie. Er was een oversterfte van ca 9.400. Stel ze hadden toen eind maart/begin april 2018 (toen de griepepidemie op zijn einde liep) een lockdown afgekondigd. Daarna was zichtbaar geworden dat de oversterfte omlaag ging. Dus ze hadden geconcludeerd de lockdown heeft gewerkt.

Toch kwamen er in het najaar van 2018 weer de eerste griepgevallen dus gooiden ze ons weer in een lockdown tot mei 2019. En stel we hadden dan een oversterfte van 4000 gehad dan zeiden ze dat de lockdown gewerkt had, want de sterfte was lager dan het voorgaande jaar. Maar we hadden tijdens de milde griepepidemie van 2018/19 maar een oversterfte van 2.900. En dat zonder vrijheidsbeperkende maatregelen.

 

 

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief