Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Misleiding artsen door medische vakbladen

Misleiding van artsen door medische vakbladen

Door Koert van Rijn

Het verzet onder artsen tegen de maatregelen komt maar traag op gang. De reden hiervoor is de onvolledige en incorrecte voorlichting door de medische vakliteratuur. Hierdoor ontbreekt bij artsen essentiële kennis over corona. Als u uw huisarts of specialist zou ondervragen, zul je bij menigeen een stuitende onwetendheid vaststellen.

Artikelen moeten angst zaaien

Wat opvalt is dat niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zich eenzelfde patroon voor lijkt te doen. Artikelen die de angst voor het virus doen verminderen of afbraak doen aan het beleid, worden massaal geweigerd. De schrijvers van deze artikelen moeten hun heil zoeken in kleine tijdschriften of op alternatieve websites. 

Nederland kent twee grote allround medische tijdschriften, het NTVG en Medisch Contact, die beiden ook aantoonbaar grote hiaten vertonen in inlichten van de artsen. Zolang een onderwerp past in de grote “Corona Horror Show” is het welkom in deze vakbladen, al het andere wordt simpelweg niet geplaatst.

Bijwerkingen lockdown en ernst corona t.o.v. de griep

Er zijn essentiële vragen die geen enkel tijdschrift serieus behandeld heeft, zoals hoeveel levens- en kwaliteitsjaren gaan er verloren als bijwerking van de lockdown en wat is het verlies aan levensjaren ten gevolge van corona, vergeleken met het gebruikelijke aantal in een griepseizoen?

Het wordt niet ontkend dat lockdowns tot meer verloren levensjaren gaat leiden dan het ooit zal opleveren, maar je zou verwachten dat dit op de voorpagina van ieder medisch tijdschrift had gestaan en een terugkerend onderwerp van discussies was geweest. 

Drukte IC’s en lockdown

De drukte op de IC’s wordt vaak aangegeven als reden voor een lockdown. Echter als je alle getallen schoonmaakt blijken er drie grote factoren over te blijven die de drukte kunnen verklaren: 1) vergrijzing, 2) jarenlang wegbezuinigen van verpleegkundigen en bedden en 3) een straffe voorjaarsgriep, dit jaar corona genoemd. Als wij de IC-capaciteit niet uitbreiden wordt de drukte in Nederland een regelmatig terugkerend probleem. Al deze informatie wordt slechts zijdelings genoemd, bijna als een storend feitje dat het beleid van het Nederlandse regime in de weg zit.

Geen onderzoek naar social distancing

Verder is het uiterst merkwaardig dat er voorafgaand aan de crisis geen goede onderzoeken beschikbaar waren die de werkzaamheid van social distancing, het 1,5 meter afstand houden, konden onderbouwen. De hele wereld was op de een of andere manier verliefd geworden op de Chinese aanpak zonder dat er enige onderbouwing voor bestond. Het is tegenstrijdig dat wij de Chinezen belachelijk maken voor hun culinaire experimenten met vleermuizen, maar hun voorliefde voor lockdowns wel omarmen. Inmiddels is er wel voldoende literatuur die bijna nagenoeg allemaal tot conclusies komen dat lockdowns geen of nauwelijks meerwaarde hebben. Deze onderzoeken zijn zelfs al vanaf april 2020 beschikbaar maar werden geweigerd in toonaangevende bladen. Kritiek op de lockdowns wordt nu pas mondjesmaat toegelaten in de iets grotere tijdschriften, zoals het New England Journal of Medicine. Het NTVG en Medisch Contact hullen zich echter nog in stilzwijgen.

IFR verzwegen

Vervolgens is het merkwaardig dat de IFR, de maat voor de dodelijkheid van een virus, zoveel mogelijk wordt verzwegen. De IFR is een simpele formule waarbij je het aantal doden deelt door het aantal besmette gevallen. In de beginfase werd veel informatie hierover aantoonbaar verwijderd van internet, het moest allemaal zo lang mogelijk eng en mysterieus blijven. De dodelijkheid schat met inmiddels in op die van een zware griep. Een vergelijking van de IFR tussen griep en corona is een cruciaal element om mee te wegen of er sprake is van een uitzonderlijke situatie en een wereldwijd huisarrest gerechtvaardigd is, maar vond nergens plaats. Er is ook geen medisch tijdschrift die zich afvraagt waarom de televisie-virologen en het OMT met geen woord hebben gerept over de IFR, maar wel eindeloos bleven discussiëren over het besmettingsgetal R en hoe dit cijfer te beïnvloeden kan zijn. Dit is vergelijkbaar met mensen wijsmaken dat we een op hol geslagen auto besturen en alleen spreken over de rem en het gaspedaal maar niet over de snelheid. De snelheid in deze analogie werd namelijk aanvankelijk ingeschat op waarschijnlijk 340 km/h door de WHO, maar blijkt nu slechts 23 km/h te zijn. (De IFR zou 3,4 % zijn maar bleek in werkelijkheid 0,23%.) Deze enorme vergissing zou toch een rectificatie waard zijn, maar wordt nergens ter sprake gebracht.

Ontkennen transmissie via aerosolen

Ook werd er ijzerenheinig ontkend dat de wijze van transmissie, de overdracht van het virus, grotendeels via aerosolen verloopt. Al begin april waren de verhalen over superspread events bekend en kwamen de eerste doortimmerde prescripts (voorstadia van artikelen) beschikbaar, dat er buiten geen overdracht plaatsvindt. Ook deze informatie is zo lang mogelijk buiten de vakbladen gehouden. Pas in september was het opiniepeiler Maurice de Hond, in het NTvG, die na lang aandringen via de reguliere medische weg mocht berichten over aerosolen. Je zou bijna denken dat het narratief van de grote druppels nodig was om de onzinnige 1,5 meter afstand zo lang mogelijk te rekken totdat het ingesleten was tot een nieuw normaal.

Kritiek op PCR-test

Verder is er stevige kritiek op de PCR-test, de test die nu gebruikt wordt om de “diagnose” te stellen. Er is een doortimmerde retraction-paper geschreven die de hele PCR-test tot de grond toe afzaagt. Deze paper heeft als doel het broddelwerk van M. Koopmans en C. Drosten te laten intrekken waarmee de bodem onder het beleid volledig wegvalt. Menig laborant die met de PCR-test werkt heeft al met gewetensbezwaren ontslag genomen. In Portugal is de PCR-test verboden als diagnostisch instrument. Dan is het bijna verdacht dat het in Nederland slechts Marc Bonten, een OMT lid, met connecties met de farmaceutische industrie en belangen in PCR testen is, die een saai en kritiekloos artikeltje mag schrijven in het NTvG.

Belang van vitamine D

Verder doen de medische tijdschriften niet veel moeite om de artsen wijzer te maken over de juiste behandelmethoden. Het is bijvoorbeeld een grote schande dat vitamine D, waarvan het belang al in april bekend was, niet veelvuldig geadviseerd werd tijdens de grootste crisis aller tijden. Pas nu, 8 maanden later, lijkt deze kennis tot de bevolking door te dringen. Er bleek wel geld beschikbaar voor de prekerige “Samen tegen Corona” borden boven de snelweg maar vervolgens was blijkbaar het geld op voor een postbus 51 spotje over vitamine D.

HCQ, zink en Ivermectine

Ook bewezen werkzame en goedkope middelen als Hydroxychloroquine (HCQ) met zink, maar ook Ivermectine, worden niet besproken of slechts de onderzoeken die een negatief resultaat lieten zien. Dat er veel harde bewijzen voor de werkzaamheid van deze middelen zijn en dat de helft van de wereld het middel HCQ met succes heeft gebruikt, hoor je niet.

Angstepidemie

Er is nog geen enkel goed onderzoek verschenen die aantoont dat corona ernstiger is dan een willekeurig andere oorzaak van een longontsteking. Toch is er een eindeloze stroom geruchten de wereld in geholpen over de lange termijneffecten van een corona-infectie. Iedere longontsteking kan echter blijvende schade aan de longfunctie geven. Hierbij moet men ook niet de gevolgen van de angstepidemie onderschatten. Langdurige angst, zoals nu eindeloos aangepraat door de media, kan vermoeidheidsklachten veroorzaken en mag men dus niet koppelen aan corona maar zijn een van de vele bijwerkingen van de maatregelen.

Mondkapjes ineffectief en schadelijk

De stapel literatuur die beschikbaar is om de ineffectieve en zelfs schadelijke werking van mondmaskers aan te tonen is veel hoger dan de enkele onderzoekjes die wel enige werkzaamheid vermoeden. Een recent robuust Deens onderzoek die nogmaals de onzinnigheid van mondmaskers aantoonde moest tergend lang leuren met zijn artikel om deze geplaatst te krijgen. Het NTVG en Medisch Contact zwijgen hierover en hebben blijkbaar geen mening over deze mensonterende maatregelen.

Ontwikkeling van vaccins intransparant

Ook de ontwikkeling van de vaccins blijft behoorlijk intransparant. Diverse bedrijven waren bezig met de ontwikkeling van een vaccin, ieder vanuit een andere invalshoek. De meest ingrijpende en beangstigende zijn de mRNA vaccins van Pfizer en Moderna, waar Bill Gates ook flink in heeft geïnvesteerd. Het betreft een nieuwe en doodenge vorm van vaccineren welke nog nooit eerder op mensen is uitgeprobeerd. Helaas is dit type vaccin degene die de wedstrijd heeft gewonnen. Er wordt geen moeite gedaan door de bladen om artsen goed in te lichten over de werking. Over de veiligheidsonderzoeken wordt al helemaal gezwegen. U moet de volgende keer dat u uw arts spreekt maar eens vragen naar het mRNA vaccin. U zult veel onzeker gestamel waarnemen. 

Corona besproken in irrelevante onderwerpen

Het is niet zo dat corona als onderwerp vermeden wordt. Het wordt zelfs veelvuldig besproken echter met volstrekt irrelevante onderwerpen. Voorbeelden van de onderwerpen in een willekeurig Medisch Contact (nr 46) zijn: “Covid 19 dwingt tot een duurzamer samenleving”, “Cuba rekent af met Corona”, “Mutatie Sars Cov 19 onder Deense nertsen. Nr 46 van het NTvG heeft op de voorpagina staan: “handeczeem in tijden van Corona”. 

Sluikreclame voor de reset van het World Economic Forum

Soms maakt men zelfs sluikreclame voor de gewenste Reset van het World Economic Forum. In Medisch Contact nr. 46 staat in een interview met hoogleraar Mackenbach: “Ik vind dat de coronacrisis benut moet worden om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. De mens is een uit de hand gelopen infectie van de planeet”.  Of in een interview met historicus P. Blom in nr 47: “zo hebben de klimaatcrisis en de coronacrisis de menselijke hibris een krenking bezorgd. Er zit maar één ding op, we moeten onze manier van leven veranderen.”

Meest essentiële vragen stelt men niet

Wat dus opvalt in de medische bladen is dat men de meest essentiële vragen niet  aansnijdt. Er worden slechts deelproblemen aangesneden en op een inadequate wijze. Deze worden ook nog eens aangevuld met links radicale propaganda. We stellen  vast dat er bij de hoofdredacteuren Bertho Nieboer van Medisch Contact en prof. dr. Marcel Olde Rikkert van het NTVG  ernstig getwijfeld mag worden aan hun inschattingsvermogen van medische prioriteiten. De hoofdredacteur van de Lancet gaf tenminste eerlijk toe onder zware druk te staan van de farmaceutische industrie en daarom bereid te zijn geweest een gefraudeerd artikel over het niet werkzaam zijn van HCQ te plaatsen. Het wordt dus tijd dat we de Nederlandse artsen, de hoofdredacteuren van NTVG en Medisch Contact eens stevig aan de tand gaan voelen, wie werkelijk de selectiecriteria van hun bladen bepalen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief