Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Sterfte 80-plussers 

Tabel 1: Risico op sterfte door COVID-19 per leeftijdsgroep in de periode februari-maart 2021


Tabel 1 geeft aan hoeveel mensen er zijn overleden in de periode februari-maart 2021 aan vastgestelde COVID-19 per 100.000 personen in verschillende leeftijdsgroepen. Een vastgestelde COVID-19 dode: iemand die positief test op het SARS-CoV-2 virus ten tijde van overlijden (COVID-19 hoeft niet perse de directe doodsoorzaak te zijn). In de categorie 80+ gaat het om een sterfte van 165.7 per 100000 mensen. In 2021 zijn er naar schatting ca 840.000 mensen van 80 jaar of ouder in Nederland. Dus het zou in de categorie 80+ gaan om ca. 1392 vastgestelde COVID-19 doden.

Tabel 2: Overleden COVID-19 

Een vermoedelijke COVID-19 dode: er is niet getest, maar een arts heeft het vermoeden dat COVID-19 de doodsoorzaak is.

Onder tabel 1 staat dat het gaat om een onderrapportage.

Maar in tabel 2 (bron CBS) kan je zien dat vanaf november 2020 nauwelijks nog sprake is van onderrapportage (deze data zijn nog niet beschikbaar voor februari-maart 2021). Dus er zal sprake zijn van onderrapportage, maar dit zal gaan om een zeer klein aandeel.

Tabel 3: Sterfte 80+

Tabel 3 (bron CBS) geeft de sterfte aan (voorlopige cijfers) van de 80-plussers in week 5 t/m 13 van 2021 (1-2-21 t/m 4-4-21). In de tabel is zichtbaar dat de sterfte onder 80-plussers nergens buiten de verwachte ondergrens of bovengrens ligt. Er is nergens sprake van uitzonderlijke sterfte. 

Volgens de voorlopige cijfers is er in deze periode zelfs een onder sterfte van 19.455 –  18.271 = 1184.

Conclusie

In de categorie 80+ zijn in de periode februari-maart 165.7 per 100000 inwoners overleden met vastgestelde COVID-19. Er wordt gesteld dat het gaat om een onderrapportage, maar dit lijkt slechts te gaan om een zeer klein aandeel.

Ook is zichtbaar dat ondanks het aantal vastgestelde COVID-19-doden in deze periode bij 80-plussers er toch sprake is geweest van onder sterfte.

Meld je aan voor de nieuwsbrief