Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Vergelijk Nederland en Zweden

Volgens de technische briefing van v. Dissel van 24-02-21. Hebben de lockdown (ingegaan op 15-12-20). De avondklok (ingegaan op 23-01-21) en het dringende advies om nog maar 1 bezoeker per dag te ontvangen tot een sterke reductie geleid van het aantal ziekenhuis en IC opnames. Tussen 15-12-20 en 19-02-21 heeft dit volgens v. Dissel geleid tot naar schatting 6300 ( 95%CI 5900-7000) voorkomen IC opnames en naar schatting 41000 (95%CI 37000-46000) voorkomen ziekenhuisopnames. Dit is alleen voor deze periode en geldt ook alleen voor deze maatregelen.

Dit lijkt een zeer hoog aantal en omdat de effecten van de maatregelen moeilijk controleerbaar zijn (er is geen controlegroep), is het ook lastig om te controleren of deze modellen kloppen.

Toch heeft Zweden een totaal andere aanpak gekozen met veel minder vrijheidsbeperkende maatregelen.

Je kan Zweden niet 1 op 1 vergelijken met Nederland, maar het kan wel gebruikt worden als indicatie.

 

Vergelijking van de sterftecijfers van 2020 tussen Nederland en Zweden

 Nederland had volgens het CBS in 2020: 168566 sterfgevallen (voorlopige cijfers)

Zweden had volgens Statista in 2020: 97941 sterfgevallen.

De sterftecijfers van Nederland 2015-2019

2015: 147134
2016: 148997
2017: 150214
2018: 153363
2019: 151885

Als je deze sterftecijfers corrigeert voor de bevolkingsopbouw van 2020 (de bevolking in Nederland is toegenomen en de bevolking is ook meer vergrijst) dan krijg je de volgende sterftecijfers per jaar.

2015: 166499
2016: 164772
2017: 161732
2018: 161205
2019: 155924

Dat is een gemiddelde gecorrigeerde sterfte van 162026.

De sterfte voor 2020 voor Nederland is 168566-162026 = 6540 hoger dan de het gemiddelde van de gecorrigeerde sterfte van 2015-2019.

Nederland had in 2020: 17407585 inwoners.

In 2020 zijn er in Nederland 38 personen per 100000 inwoners meer gestorven dan het gemiddelde van de gecorrigeerde sterfte van 2015-2019.

De sterftecijfers van Zweden 2015-2019

2015: 90907
2016: 90982
2017: 91972
2018: 92185
2019: 88766

Als je deze sterftecijfers corrigeert voor de bevolkingsopbouw van 2020 (de bevolking in Zweden is toegenomen en de bevolking is ook meer vergrijst) dan krijg je de volgende sterftecijfers per jaar.

2015: 98787
2016: 97293
2017: 96783
2018: 95574
2019: 90314

Dat is een gemiddelde gecorrigeerde sterfte van 95768.

De sterfte voor 2020 voor Zweden is 97941-95768 = 2173 hoger dan de het gemiddelde van de gecorrigeerde sterfte van 2015-2019.

Zweden had in 2020: 10353434 inwoners.

In 2020 zijn er in Zweden 21 personen per 100000 inwoners meer gestorven dan het gemiddelde van de gecorrigeerde sterfte van 2015-2019.

  • Vergeleken met de jaren 2015-2018 zie je bij de gecorrigeerde sterfte van 2019 in zowel Nederland als Zweden een sterkere afname van het aantal sterfgevallen van de voorgaande jaren. Dit duid op ondersterfte in 2019.Een ondersterfte in jaar kan leiden tot een hogere sterfte in het daarop volgende jaar.

 

Vergelijking van de IC bezetting tussen Nederland en Zweden

 

 

 

 

 

 

Volgens stichting NICE lag het hoogtepunt van aantal bewezen of verdachte Covid patiënten op de IC in Nederland op 07-04-20 met 1320 patiënten.

Een 2e piekje was er op 04-01-21 met 753 patiënten.

Op 24-02-21 lagen er 556 patiënten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens icuregswe lag het hoogtepunt van aantal Covid patiënten op de IC in Zweden op 25-04-2020 met 558 patiënten.

Een 2e piekje was er op 06-01-21 met 389 patiënten.

Op 24-02-21 lagen er 223 patiënten.

Als je de hoogste piek van de IC bezetting met Covid patiënten van Zweden van 558 omrekent naar de het Nederlandse bevolkingsaantal bekijkt kom je op een IC bezetting van 938. Dit is veel lager dan de Nederlandse piekbezetting van 1320.

Als je de IC bezetting met Covid patiënten van 223 van 24-02-21 van Zweden toerekent naar het bevolkingsaantal van Nederland kom je op 375 Covid patiënten op de IC.

De IC bezetting (Covid patiënten) van 24-02-21 omgerekend naar bevolkingsaantal van Nederland ligt in Zweden op 375. In Nederland ligt deze op 556 patiënten.

 

Conclusie

Zweden heeft met veel minder vrijheidsbeperkende maatregelen dan Nederland.

Zweden heeft een lagere oversterfte dan Nederland.

Zweden heeft een lagere piekbezetting gehad op de IC.

De huidige IC bezetting van Zweden is veel lager dan de Nederlandse IC bezetting.

 

Op basis van deze cijfers lijken de modellen van v. Dissel van voorkomen IC en ziekenhuisopnames met de interventies zeer onwaarschijnlijk, want dan zou je in Zweden veel hogere pieken moeten hebben dan in Nederland. En dit is niet het geval.

Het lijkt er dan ook zeer sterk op dat de modellen geen reëel beeld schetsen.

 

Bronnen

 

  • Presentatie Jaap van Dissel 24-02-21
  • CBS
  • Statista
  • scb.se
  • Stichting Nice
  • org
Meld je aan voor de nieuwsbrief