Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Onze missie

De stichting zet zich in om zo spoedig mogelijk de rechtsstaat te herstellen en terug te keren naar een democratische samenleving waarin iedere Nederlander ongehinderd van zijn/haar grondrechten gebruik kan maken, waarin de scheiding der staatsmachten hersteld is, media weer wederhoor toepassen en onderzoek gedaan kan worden naar de oorzaken van de autoritaire machtsgreep van het openbaar bestuur. Viruswaarheid zal zich daarna blijven inzetten voor het behouden, bevorderen en beschermen van de Nederlandse rechtsstaat. De activiteiten van Viruswaarheid richten zich op iedere Nederlander, om deze te voorzien van feitelijke informatie over de situatie van de rechtsstaat. Viruswaarheid handelt vanuit de overtuiging dat elk individu in de Nederlandse rechtsstaat recht heeft op vrijheid en uitoefening van zijn of haar grondrechten, zoals die voor elke burger in Nederland geldt.

Liefde en waarheid

Onze visie

Niemand kan ontkennen dat de samenleving voortdurend verandert ten gevolge van de ontwikkelingen die zich in een steeds hoger tempo afspelen. De impact die deze verregaande ontwikkelingen op het leven van het individu heeft, is vooraf niet te overzien. Deze ontwikkelingen kunnen een bedreiging vormen voor de democratische rechtsstaat. De almachtige 1-overheidsgedachte is een voorbeeld van een bedreigende ontwikkeling waarbij de scheiding der staatsmachten op onaanvaardbare wijze is aangetast zodat een weerloze burger zich ontdaan weet van elke bescherming en alleen staat tegenover een gecentraliseerde macht.

Andere voorbeelden zijn:

Toeslagenschandaal, aandbevingsslachtoffers in Groningen, de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, stille onteigening van de Nederlandse boer en de stikstofaffaire.

Onze waarden

Liefde

Waarheid

Eenheid

Vrijheid

Acceptatie

Openheid

Eerlijkheid

Transparantie

Rechtvaardigheid

Meld je aan voor de nieuwsbrief