Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Inspiratie & Informatie

Sinds het begin van de ‘coronatijd’ hebben we vanuit VoorWaarheid (destijds VirusWaarheid) een platform willen bieden aan mensen die zich niet wilden conformeren aan de dwang en drang vanuit de overheid en overige ‘machtnemers’. Een platform voor mensen die hun eigen weg wilden gaan, hun eigen keuzes wilden maken en verantwoordelijkheid wilden nemen voor hun eigen gezondheid en levensinvulling. Mensen die vanuit autonomie, zelfbeschikking en zelfredzaamheid hun leven wilden leiden. Mensen die op zoek waren naar alternatieven. En mensen die behoefte hadden aan ondersteuning om zich staande te houden te midden van maatschappelijke druk, oordeel, stigmatisering en uitsluiting.

Voor die mensen én voor alle overige geïnteresseerden hebben we onder de noemers ‘Autonomie’en ‘Maatschappij’ (later samengevoegd onder de naam VoorLeven) zoom-meetings en bijeenkomsten georganiseerd en informatieve video’s gemaakt, ter inspiratie en ondersteuning.
Tevens kon men via dit platform een weg vinden naar eerlijke juridische informatie, of naar een hulpverlener die zich niet had laten ‘vangen’ door het narratief.

De links naar de video’s op ons videokanaal Videowaarheid worden binnenkort hieronder geplaatst.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief