Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Persconferentie Viruswaarheid 7 september 2021

Persconferentie Viruswaarheid 7 september 2021

Jeroen Pols en Willem Engel geven op 7 september 2021 om 15.00 uur een persconferentie. Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Rechtszaken leden Gezondheidsraad
  De Tijdelijke Commissie Medische aspecten van COVID-19 adviseerde om de gehele bevolking boven de 12 jaar te “vaccineren” met een experimentele gentherapie. Deze adviezen vormen de basis voor het door de minister van VWS gevoerde vaccinatiebeleid. Dit geldt ook voor het maatregelenbeleid tot het maatschappelijk uitsluiten van ongevaccineerden dat vanaf 19 september 2021 stapsgewijs uitgerold wordt.De zeven leden van deze commissie, waaronder Marion Koopmans, zijn gesommeerd hun steun aan deze adviezen in te trekken. Indien zij geen gevolg geven hieraan, dan worden deze leden, waaronder Marion Koopmans, aankomende week persoonlijk gedagvaard in zowel een kort geding als in een bodemprocedure. Ook verdere stappen worden besproken.
 • COVID-19 staat nog steeds niet op Lijst A.
 • Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat natuurlijke immuniteit tegen COVID19 veel beter beschermt dan actieve immunisatie met “vaccins”.
 • Een aantal Tweede Kamerleden dat in het demissionaire kabinet tot staatssecretaris benoemd werd, hielden tot 2 september 2021 hun Kamerzetel bezet en namen deel aan stemmingen. Dit is in strijd met de Grondwet. De vraag is of deze stemmingen rechtsgeldig zijn.
 • Viruswaarheid start een kort geding tegen de BNN-website “Joop” tot rectificatie van een groot aantal lasterlijke artikelen.
 • Op 9 september 2021 vindt de voortzetting plaats van de rechtszaak tegen Marc van Ranst in België. Ook volgt een nieuwe strafzaak.
 • De ING-bank probeert opnieuw de relatie met Viruswaarheid te beëindigen en de gelden te blokkeren. Een nieuw kort geding is in voorbereiding.
 • De Nederlandse tekst van de Europese Verordening met betrekking tot het digitale certificaat (vaccinatiepaspoort) is strijdig met de Franse, Duitse en Engelse versie. Dit levert een patstelling op en heeft mogelijk grote gevolgen. De Nederlandse versie gebruikt namelijk op meerdere plaatsen het woord “besmettingen” waar in andere talen “infecties” geschreven is. In de rechtszaken van Viruswaarheid is vastgesteld dat dit niet hetzelfde is.
 • De Wet publieke gezondheid is de laatste maanden stilletjes omgebouwd tot een “surveillancewet”. Het woord “data” komt nu vaker voor dan “infecties” of “ziekte”.
 • De presentatie van Jaap van Dissel van 18 augustus 2021 bevat een inschatting van het maximale aantal ziekenhuis- en ic-opnames. Deze getallen bevestigen dat COVID19 de zorg niet zal ontwrichten. Het maatregelenbeleid ontbeert daarmee officieel elke rechtvaardiging.

-o-o-o-o-o-o-o-

Meld je aan voor de nieuwsbrief