Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Bewijzen neurologische prikschade stapelen zich op

Door Willem Engel

Dit artikel verscheen eerder op X.

 

De bewijzen van de schadelijkheid van de covidprik blijven binnenstromen.

Onderstaande neurologische bijwerkingen zijn inmiddels bewezen:

  • diplopia (scheel kijken)
  • hoofdpijn
  • paresthesia (prikkelende sensaties)
  • tinnitus (oorsuizen)
  • sleepiness (slapeloosheid)
  • muscle spasms (spierspasmen)
  • tremors (tremoren)
  • cognitive fog (hersenmist)
  • vertigo (duizeligheid)
  • dysphonia (stemvervorming)

 

Opmerkelijk is dat bijna alle genoemde bijwerkingen ook optraden bij Magdalena Dzambo [1] [2], bij wie het Erasmus Medisch Centrum weigerde toe te geven dat dit veroorzaakt wordt door de injectie. Wanneer er meer dan twee van dit soort bijwerkingen tegelijkertijd optreden is het duidelijk een algemeen neurologisch probleem.

Dit onderzoek vergelijkt de verschillende injecties. Het overgrote deel betreft de mRNA-injecties, een klein deel de AstraZeneca-injecties en een heel klein deel betreft de Janssen-injecties. Deze laatste groep is later verwijderd vanwege een te beperkte omvang. Het onderzoek bekijkt de relatieve risicoreductie tussen de verschillende prikken.

Het artikel probeert nog erg pro-prik over te komen door opmerkingen zoals een significante reductie van opname en positieve tests na ‘vaccinatie’. Dat is echter wat andere onderzoeken concluderen en heeft niks met het eigen onderzoek te maken. Waarschijnlijk moest het er in om überhaupt gepubliceerd te worden.

Ook de opmerking dat er niemand stierf in de follow-up is misleidend: een dode kan geen vragenlijst invullen. Dit zegt dus niks over de kans op overlijden, dit was al uitgesloten door de methode.

Als we alle groepen bekijken dan komen neurologische bijwerkingen in totaal ca. 20% voor. Laat dat even op je inwerken: 20% neurologische klachten is 1 op de 5. En dat betreft dan alleen dit soort bijwerkingen. Hier zijn dus geen bloedproppen, myocarditis, overlijden, trombocytopenie, onvruchtbaarheid of turbokanker bij…

Conclusies uit het rapport

This study identified a specific neurological risk profile for each vaccine and a clinical profile for those more vulnerable to develop neurological complications after COVID-19 vaccines. Clinicians should be aware that several neurological complications may commonly occur after COVID-19 vaccines, but in most cases, these have a benign nature. On the other hand, caution should be used when administering COVID-19 vaccines to vulnerable people, such as to those who suffer from allergies. We strongly believe that our findings are relevant for public health regarding the safety of vaccines in a large cohort.”

Deze studie identificeerde een specifiek neurologisch risicoprofiel voor elk vaccin en een klinisch profiel voor degenen die kwetsbaarder zijn voor het ontwikkelen van neurologische complicaties na COVID-19-vaccins. Artsen moeten zich ervan bewust zijn dat verschillende neurologische complicaties vaak kunnen optreden na COVID-19-vaccins, maar in de meeste gevallen zijn deze goedaardig van aard. Aan de andere kant moet voorzichtigheid worden betracht bij het toedienen van COVID-19-vaccins aan kwetsbare mensen, zoals allergiepatiënten. We zijn ervan overtuigd dat onze bevindingen relevant zijn voor de volksgezondheid wat betreft de veiligheid van vaccins in een groot cohort.”

Verwijzingen

Meld je aan voor de nieuwsbrief