Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

C19 als militaire operatie om de macht te grijpen

Dit artikel verscheen eerder op X.

Op 18 februari verscheen het artikel “Norman Piezianek claims gain of function doesn’t exist”, een interessante publicatie over gain-of-function en alle afleidingen hiervan.

Vooral erg interessant is de beschrijving van de Bioweapons Convention (BWC) uit 1972, wellicht toevallig samenvallend met de ideologische push – in ieder geval vanuit de VS – tot population control. Ook interessant is Operation Osoaviakhim, de Sovjet-evenknie van Operation Paperclip en het hernoemen van Operation Paperclip tot DARPA.

Interessant is tevens de bevoorrading van Iraq door de VS met het biologisch wapen mycoplasma incognitus dat als een van de veroorzakers van het Golfoorlogsyndroom wordt gezien. Voor mij het belangrijkste punt: er wordt gesproken over aflatoxine, een product dat met de schimmel Aspergillus wordt geproduceerd. Dat is voor mij van speciale interesse, aangezien 50% op de IC tijdens corona overleed als ook deze schimmel werd aangetroffen. Daarnaast werd dit aangetroffen bij 25% van de gevallen op de IC.

Daarmee was het eigenlijk de leidende doodsoorzaak en niet C19….

Veel van de symptomen van aflatoxine-vergiftiging lijken sterk op de symptomen die worden toegeschreven aan de parapluterm COVID-19. Bij de BLAST-search van de primers van de PCR-assay die werd gebruikt om SARS-CoV-2 te identificeren (Drosten-Koopmans-PCR-test) kwamen wij regelmatig hits met Aspergillus tegen.

Daarnaast is het artikel “Rapid reconstruction of SARS-CoV-2 using a synthetic genomics platform” van Drosten ook opvallend.

Verder was ik verbaasd over het protocol van het Pasteur Instituut voor de preparatie van de materialen waar tRNA van gist werd gebruikt als hulpstof?

In de Substack van Sasha Latypova van 4 februari 2020 is te lezen:

“AstraZeneca and other pharma companies participating in the DOD Pandemic Preparedness consortium received a phone call from the DOD saying that “novel covid virus posed national security threat”. This explains why PREP Act declaration in the US was made retroactive to Feb 4.”

Dit is dus een call-to-action, er werd een biodefenseprotocol afgedraaid. Dat brengt ons weer terug bij de Bioweapons Convention en de oprichting van BARDA en de G-O-F-experimenten [gain-of-function-experimenten, red.] die in dit programma werden uitgevoerd voor dual-use etc. etc.

Het artikel van Sasha Latypova kwam ik 4 februari tegen, reden waarom ik de publicatie van Drosten nog eens las. Er was GEEN sample van SARS-CoV-2 tot 5 februari 2020. Alles was vanaf een database-sequentie gereconstrueerd d.m.v. van een gist/schimmel-platform.

Ook is via archive.org op de website van het RIVM terug te vinden dat er pas eind april gebruik werd gemaakt van echte samples voor positieve controle. Daarvóór was het gebaseerd op de reconstructies van Drosten, gebaseerd op schimmels.

Samenvatting

  1. C19 is een militaire operatie tegen de wereldbevolking om de macht te grijpen, vooral in landen die als vazal van de VS dienen; machtsconsolidatie.
  2. De methode was het uitroepen van een pandemie, waarbij vooral China als verdachte werd aangewezen bij een eventuele bekendmaking van biologische oorlogsvoering.
  3. De lableak en G-O-F dienen vooral als een rookgordijn, in werkelijkheid is dit juist een maskering van echte biologische wapens zoals aflatoxinen.
  4. Er is geen pandemie geweest, de griep is geherdefinieerd. De kleine stijgingen van hospitalisaties en doden zijn volledig te verklaren door de maatregelen, toegenomen angst en vergiftiging met aflatoxinen.
Meld je aan voor de nieuwsbrief