Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Een Wereld Anti-Hysterie Organisatie

In een voorgaand stuk[1] beargumenteerde ik dat de beste manier om een herhaling van de rampzalige corona-hysterie[2] te vermijden, gerechtigheid zou zijn. Als politici namelijk verantwoordelijk gehouden worden voor hun keuzes als die de wetten op medische experimenten overtreden[3], dan zou dat een erg sterk signaal naar de toekomst zijn. Een ander idee om op nationaal niveau een toekomstige hysterie te voorkomen was het opzetten van een onafhankelijk medisch bureau dat de regie zou krijgen in tijden van pandemieën (het Zweedse model). Een laatste binnenlandse optie was het gebruik van jury’s van willekeurige burgers om te bepalen wie bestaande onafhankelijke adviesraden en ministeries mag leiden, een vorm van directe democratie die de macht van beleidskliekjes tegen moet gaan.

In dit stukje wil ik het hebben over internationale opties, namelijk een “Wereld Anti-Hysterie Organisatie” (WAHO). De corona hysterie was tenslotte een internationale massahysterie en je kunt dan wel de binnenlandse hysterie-dijken zo hoog mogelijk maken, maar de realiteit blijft dat Nederlanders ook maar mensen zijn die makkelijk meegesleept worden in de emoties van mensen in het buitenland. We moeten dus serieus nadenken over hoe een WAHO zou kunnen werken om op internationaal niveau hysterie in de kiem te smoren. Een belangrijke organisatorische vraag daarin is hoe voorkomen kan worden dat een WAHO, net als de WHO, gecorrumpeerd wordt en onderdeel van het probleem wordt. Laten we het echter eerst hebben over wat een WAHO zou kunnen doen.

Massahysteries hebben een aantal karakteristieken waar de WAHO op kan letten:

  1. Het gebruik van angstbeelden als bewijs: een massahysterie is een emotionele golf die gevoed wordt met beelden en verhalen. Of die nou echt of gefabriceerd zijn, bevolkingen zijn in een hysterie obsessief bezig met die angstbeelden en verhalen. Die obsessiviteit met angstbeelden is meetbaar.
  2. Een golf nieuwe angst-gelovigen. Om een echte massahysterie te worden moet een kleine golf nieuwe mensen vinden die er ook obsessief mee bezig gaan. Dat groter worden van de golf is meetbaar.
  3. Blinde oproepen tot offers. Een massahysterie zal heel snel tot een verhaal komen waarin het gevaar zogenaamd bezworen kan worden door grote offers. Wat zo typerend is aan een hysterie, is totaal gebrek aan reflectie in die oproep tot offers: degenen die roepen om een offer hebben geen idee hoe dat dat offer eigenlijk wel zou helpen. Ze zijn ook helemaal niet geïnteresseerd in die “hoe dan” vraag, en zullen steevast verwijzen naar hoe erg het probleem lijkt om hun oproep tot offeren te beargumenteren. Dit is meetbaar.
  4. Amplificatie via de media: massahysterie is bij uitstek een fenomeen dat zich in de media begeeft. De netwerken waarin de hysterie opkomt zijn internationaal en de aandachtsruimte waarin de hysterie groeit, is te koop, waardoor die dus gemanipuleerd kan worden. Amplificatie, ofwel door panische individuen ofwel door georganiseerde belangen, is meetbaar (denk aan duizenden twitter-accounts die expres angst zaaien).
  5. Politieke inmenging en manipulatie. Massa-fenomenen bieden politici de mogelijkheid om wat populariteit en macht te verkrijgen ten koste van andere politici. Dus:  je zult heel snel in een massahysterie gaan zien dat politici gaan roepen dat zij de oplossing hebben, vaak zonder er enig benul van te hebben of die oplossingen werken. Die politieke manipulatie en mannetjesmakerij kan die hysterie enorm doen groeien en een beleidsrichting geven. Ook dit is goed meetbaar aangezien het allemaal in de media plaatsvindt.

Vooral het derde punt in dit rijtje (blinde oproepen tot offers) is heel makkelijk te observeren in individuen en hele maatschappijen. Je kent wel van die offer-oproepers: als je ze vraagt hoe lockdowns tot minder doden zouden leiden, willen ze het vooral hebben over hoe erg corona wel niet is als ziekte, niet over het eigenlijke mechanisme waarin het opsluiten van de jeugd (die nauwelijks infectueus is) iets zou uitmaken. Als je ze uitlegt dat zelfs in de gebruikte modellen, lockdowns hoogstens tot uitstel leiden, en empirisch duidelijk is dat zelfs dat niet gebeurt, reageren ze heel verward. Het strookt niet met hun idee dat hun offers ergens goed voor moeten zijn. Het is een kinderlijk “maar we moeten toch iets doen!”.

Het is dat gebrek aan reflectie dat je ook ziet in de hoop van lockdown-fanaten dat andere landen die ander beleid kiezen (zoals Zweden) iets ergs overkomt. Niet alleen is dat sadistisch, maar natuurlijk ook volstrekt onwetenschappelijk en negatief voor de eigen bevolking: als het hen echt zou gaan om de uitkomsten voor de eigen bevolking, zouden ze juist zo veel mogelijk experimenten elders willen zien in de hoop dat een ander land ontdekt wat het beste beleid is, wat ze dan weer kunnen overnemen. De totale desinteresse in wat andere landen geleerd hebben, en het blind wegzetten van informatie over beleid en behandelingen elders, is dus typerend voor die offer-reflex. Wat dat betreft moet je de lockdowns zien als precies hetzelfde als mensenoffers in de prehistorie: het rare idee dat een groot probleem een groot offer vergt.

Alle vijf elementen zijn te observeren. De WAHO zou het internationale medialandschap screenen, net alsof het een weersysteem is waarin orkanen zich ontwikkelen en een bepaalde kant opkomen. Dat observeren en voorspellen van het traject van hysteries zou een enorme klus zijn aangezien het mediasysteem enorm is, waarin honderden talen gesproken worden en er vele social media platforms zijn. Nieuwe angsten oppikken, definiëren, volgen binnen dat mediasysteem, en dan het waarschijnlijke beleidstraject voorspellen en beoordelen, zou vele nieuwe sociaal wetenschappelijke uitvindingen vergen. Het is een soort Deltawerken project, maar dan voor media. Over de jaren heen zou de WAHO expertise opbouwen in hysteries en hoe ze tegengegaan kunnen worden, alsmede wanneer en hoe landen gecoördineerd kunnen worden in een tegenbeweging.

Ik heb elders geprobeerd de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen in een WAHO te schetsen[4], maar laat ik hier volstaan met hoe een volledig operationele WAHO gewerkt zou kunnen hebben in corona tijden, want daar gaat het uiteindelijk om.

Een WAHO zou al eind 2019 het coronavirus opgepikt kunnen hebben in de Chinese (social) media als een mogelijke nieuwe bron van massahysterie. Dat betekent dat er vanaf dat moment automatisch gezocht zou worden in de internationale media voor verhalen en beelden die te maken hebben met dat coronavirus, waardoor de groei en verspreiding dus in beeld zou zijn gekomen. Half  januari zou een WAHO dan opgepikt hebben dat het minimaal een ‘erge hysterische storm’ zou worden, zeker toen het virus pandemisch ging en beelden van Wuhan wijd verspreid werden.

Begin februari 2020 op zijn laatst zou de WAHO op volle toeren zijn gaan draaien. Er zouden dan medische, economische, en sociale experts geraadpleegd zijn om de WAHO een idee te geven van wat goed beleid was en hoe destructief slecht beleid zou zijn geweest. Aangezien de pandemie blauwdrukken van die tijd heel duidelijk lockdowns totaal afwezen[5] zou de WAHO dus begin februari 2020 prima doorgehad hebben wat de ‘slechte richting’ voor beleid was.

De voornaamste rol van de WAHO zou dan op dat moment geweest zijn om de tegenbeweging te organiseren en te begeleiden: een coalitie van regeringen te smeden die hun media-apparaten vol zou ingezet hebben om de angst tegen te spreken. Veel meer dan eigenlijk in februari 2020 het geval was, zouden dus de groepen die door lockdowns geraakt zouden worden (kinderen, eenzamen, patiënten met bestaande problemen) en hun vertegenwoordigers gealarmeerd zijn geweest door een WAHO dat hen een ramp boven het hoofd hing. Specifieke tegencampagnes die zouden hameren op de ongelooflijke schade van lockdowns versus hun niet-bestaande voordelen zouden dan heel snel opgezet zijn. Dit zou dan ook een mobilisatie gevergd hebben van wetenschappers die inzagen hoe erg lockdowns wel niet zouden zijn voor grote groepen in de bevolking. Die mediacampagnes zouden ook het emotiespel spelen, vol inzettend op de liefde voor onze kinderen en de noodzaak om bestaande gezondheidsproblemen niet te veronachtzamen.

Wat het voornaamste nut hiervan had kunnen wezen, was het verharden van de tegenstand: door hele regeringen in een coalitie te smeden die openlijk tegen de hysterie in zouden gaan, zou dat het veel makkelijker gemaakt hebben voor die regeringen om weerstand te blijven bieden aan de roep tot onzinnige offers. Het zou het ook lastiger gemaakt hebben voor nep-wetenschap om wortel te schieten, aangezien belachelijke modellen en voorspellingen binnen een paar uur al openlijk weersproken zouden worden door andere wetenschappers met een groot media-apparaat achter zich. In het echt gebeurde dat tegenwerk ook wel in aparte instellingen en door individuele regeringen, maar er was geen coördinatie en geen georganiseerde mediacampagne tegen de angst.

Ik vermoed niet dat de reacties van januari en februari 2020 in Oost-Azië tegen de corona uitbraak door een WAHO vermeden hadden kunnen worden want daarvoor gebeurde dat te snel. Wel lijkt het me mogelijk dat veel landen in Europa, inclusief het VK en Nederland, uit de lockdown regio gehouden hadden kunnen worden door een georganiseerde tegenbeweging. Daardoor waren wellicht ook veel arme landen die opkijken naar Europa, zoals India, de dans ontsprongen.

Het cruciale element in het scenario hierboven geschetst over hoe een WAHO de massahysterie had bestreden, is dus als coördinator van experts en van landen voordat ze bezweken zijn aan een hysterie. Het mediasysteem zien als de bron van die hysterie en dus ook als de plek waar het gevecht gevochten moet worden (bijvoorbeeld via ingekochte advertentieruimte) zou ook een voorname taak van een WAHO zijn.

Dan de hamvraag in termen van organisatie: kun je voorkomen dat zo’n internationale organisatie een onderdeel van het probleem wordt, zoals de WHO die het politiek niet kon maken in januari/februari/maart 2020 om de beleidslijn vast te houden die ze voor de pandemie bedacht had? De huidige realiteit van internationale organisaties die de belangen combineren van veel lidstaten is dat de top politiek aangesteld wordt en dus zich moet schikken naar de politieke winden, wat je nou juist niet wil met massahysterie waar je snel tegen politiek opportunisme moet optreden.

Het is een bijzonder lastige vraag en het is misschien onmogelijk om een internationale organisatie als het WAHO eerlijk te houden, in welk geval je er maar beter geen moet hebben. De beste suggestie die ik heb, is om Zweden te vragen zo’n instituut op te zetten en te beheren (betaald door anderen). Na de ervaring van de laatste 14 maanden moet dat een tijdje goed gaan. Het is een van de opties om liefde en waarheid voor toekomstige generaties te bevorderen.

[1] https://voorwaarheid.nl/informeren/gerechtigheid-het-zweedse-model-of-wat-anders-opties-om-een-herhaling-van-de-corona-hysterie-te-voorkomen/

[2] https://voorwaarheid.nl/informeren/hoe-groot-is-de-sociale-en-economische-schade-van-het-corona-beleid/

[3] In Duitsland leidt Reiner Fuellmich een belangrijke poging: https://corona-ausschuss.de/sitzungen/

[4] https://clubtroppo.com.au/2021/03/17/a-world-anti-hysteria-organisation/

[5] Bijvoorbeeld WHO (2019). Non-pharmaceutical Public Health Measures for Mitigating the Risk and Impact of Epidemic and Pandemic Influenza. Geneva: WHO.

Meld je aan voor de nieuwsbrief