Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Is er interactie tussen DNA en RNA?

Door Willem EngelIs er interactie tussen DNA en RNA?

Jazeker! Modificatie in RNA speelt een rol bij de regulatie van de genen.[1] Het “vaccin” van BioNtech bevat inderdaad modified mRNA, logisch om die effecten dan te onderzoeken zou je zeggen? 

Waarom is daar geen data of onderzoek over? In de huidige onderzoeken worden er twee argumenten gebruikt. Ten eerste: in dierproeven zagen ze geen effect. Ten tweede: ze “verwachten” geen effect op basis van literatuur. 

Wat is het probleem van dit denken?

Het extrapoleren van dier naar mens kan in sommige gevallen, vooral als het gaat om grote effecten zoals LD50 waarde bepaling, maar ook daar moet je een slag om de arm houden. Denk aan chocolade bij honden, die daar weinig van kunnen hebben. 

De mens heeft voor sommige stoffen een hoge tolerantie, theobromine, zout of zelfs een externe afhankelijkheid (vitamine C).

Maar voor andere stoffen juist een lagere tolerantie. Dit heeft vaak te maken met de lange levensduur van mensen en het complexe gedrag. Denk aan zware metalen die zich in vetweefsel ophopen en de hersenschade die veelal irreversibel is (kwik,lood).

Wat zien we bij epigenetica veelal gebeuren? 

Gedragsverandering, verstoorde seksualiteit, onaangepast gedrag of antisociaal gedrag. Er zijn tal van voorbeelden te noemen.

Verandert dit “vaccin” je gedrag dan? Word je minder vruchtbaar?

Er is een kans dat het je gedrag verandert, vooral als je je bedenkt dat nu de infrastructuur wordt gecreëerd om de hele bevolking elke paar maanden een prikje te geven. De accumulatie zal ongetwijfeld leiden tot onvoorziene effecten zowel fysiologisch als sociaal. Of de vruchtbaarheid wordt aangetast, is niet direct aannemelijk tenzij daar natuurlijk actief op wordt gestuurd. Neem nu de aanmaak van interferon Tau[2], een stofje dat bij herkauwers voorkomt maar niet bij mensen, maar dat wel een actieve rol speelt in de vruchtbaarheid. 

Waarom interferonen? 

Bij de afweer tegen virussen spelen interferonen een grote rol. Sterker nog, Bart Haagmans heeft daar in 2004 al een artikel[3] over geschreven. Een gemodificeerde vorm van Interferon alpha als therapie bij SARS. 

Ook BioNtech heeft daar een patent op geregistreerd in 2016[4]. In theorie is het mogelijk om een mRNA te maken die codeert voor interferon Tau. De mogelijkheden zijn onbegrensd, we kunnen op deze manier het lichaam herprogrammeren. Ook gedrag zou goed te sturen zijn. Door bijvoorbeeld bepaalde enzymen “aan” of “uit” te zetten zoals vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2)[5], kan gedrag veranderd worden. Dit gen heet toevallig “the god gene”. Hiermee zou de gehoorzaamheid of religieus gedrag “aan” of “uit” kunnen worden gezet. 

Nogmaals deze argumenten zijn niet een opsomming van wat er gebeurt, maar een voorbeeld van wat er mogelijk wordt nu we de regels omtrent gentherapie hebben veranderd omwille van een “vaccin”. Als we dat doen, dan moet daar een breed debat over worden gevoerd en hele duidelijke regels die niet onderhevig zijn aan de nukken van een regime.

 

[1]https://phys.org/news/2020-01-rna-effect-dna.html

[2]https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/interferon-tau

[3]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14981511/s

[4]https://patents.google.com/patent/WO2018077385A1/en

[5]https://en.wikipedia.org/wiki/God_gene

Meld je aan voor de nieuwsbrief