Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Karakteristieken van het neo-feodale bestel

Paul Frijters

Karakteristieken van het neo-feodale bestel

Wat voor maatschappij zijn we aan het worden de laatste 18 maanden, maar eigenlijk al sluipenderwijs de laatste 20 jaar? In mijn aankomend boekje ‘The Great Covid Panic’[1] beargumenteer ik samen met mijn co-auteurs Gigi Foster en Michael Baker dat onze maatschappij weer griezelig veel aan het lijken is op die van de middeleeuwen met zijn kleine parasitaire elite en een grote onderklasse die continu gekleineerd werd.

De belangrijke vraag is minder of er een club is die hier bewust op aanstuurt, maar meer wat de richting van de veranderingen eigenlijk zijn. Ik wil vijf basiselementen van onze nieuwe ‘neo-feodale’ maatschappij kort noemen.

1. Machtsconcentratie binnen een kleine club[2]. De ongelijkheid in vermogen is enorm toegenomen in de hele Westerse wereld, met een versnelling de laatste 18 maanden. Minder dan 26 miljardairs bezitten nu evenveel als de onderste helft van de wereldbevolking, en het vermogen van de miljardairs is nog iets als 30% gegroeid de laatste 18 maanden terwijl dat van de rest stagneerde. Tel daarbovenop de toegenomen media concentratie via de censuur van een handvol internetbedrijven[3]. Bezie in Nederland de volgzaamheid van de kranten en NPO, alsook de toenemende wetteloosheid in politiek Nederland. De conclusive is dat een bijzonder kleine kliek nu de macht in handen heeft.

2. Ondoorzichtigheid van de macht. Het is een trend van lang voor corona dat het hele machtstelsel van overheden, instanties, en internationale organisaties steeds ondoorzichtiger wordt. Er komen jaarlijks nu vele duizenden paginas wetten en reguleringen bij in Nederland, veelal via de EU[4]. Individuele wetten zijn enorm complex en alleen voor super-specialisten te bevatten. Tientallen nieuwe instanties komen er jaarlijks bij. Vele wetten en instanties ontstaan vanwege onderhandelingen waar vrijwel niemand vanaf weet of toegang toe heeft, zoals de handelsverdragen tussen landen die vaak clausules hebben die individuele grote bedrijven goed uitkomen. Nederland is dus bijvoorbeeld aan vele honderden internationale verdragen en gerechtshoven gebonden, variërend van regels omtrent de walvisvangst en CO2 tot uitleveringsverdragen en onderwijs certificatie. Het is zo complex dat helemaal niemand echt op alles zicht heeft. Slechts een vrij kleine club heeft redelijk zicht op wat er allemaal wel niet afgesproken is en wat er speelt. De overgrote meerderheid echter, inclusief veel politici, heeft geen enkel idee hoe het allemaal zit en al helemaal niet wat de veranderingen zijn. Het voornaamste effect hiervan is dat macht onaantastbaar geworden is, een soort onbegrepen heiligdom waarin wat insiders weten waar de knoppen zitten en de grote meerderheid er wat achteraan hobbelt en het media theater rondom politiek voor waar aanneemt. De ondoorzichtigheid beschermt de insiders en maakt het makkelijker voor specifieke belangen om hun zin door te drijven in nieuwe wetten en verdragen, in de wetenschap dat noch de politici noch de bevolking door zal hebben wat er speelt voordat het allemaal veel te laat is. Het lijkt allemaal erg op de koninklijke hoven die in de middeleeuwen machtig en onbegrijpelijk waren voor de rest.

3, De onderste 90% die geen individuele vrijheden heeft, niet meer gewend is voor vrijheden te vechten, elektronisch in de gaten gehouden wordt, en zich gedwee schikt naar totaal idiote beperkingen. De willekeur van de beperkingen valt ongeveer evenveel op als de gretigheid van de meerderheid er zich nog naar te schikken ook. Maskertjes en kindervaccinaties springen natuurlijk in het oog als voorbeelden, maar ook de demonstratie verboden en winkelsluitingen die al vaak door viruswaarheid besproken zijn. De conclusie is onontkoombaar dat Nederland, net als bijna alle Westerse landen, een rangen- en standenmaatschappij is waar de macht in handen van een kleine club zit terwijl de meerderheid aan onzin gebonden is en geen flauw idee heeft wat er speelt.

4. Een nieuwe laag ideologen die de meerderheid tegen zichzelf opzet en de machthebbers naar de mond praat. Ik heb het hier niet alleen over de machtswellustelingen van het OMT of het RIVM, maar over een heel scala ideologen die verhalen vertellen die op ‘verdeel en heers’ neerkomen. Denk uiteraard aan het idee dat iedereen een gevaar voor iedereen anders is vanwege een onzichtbaar virus, waarvoor de zogenaamde oplossingen de totale onderwerping aan machthebbers is. Denk echter ook aan het idee dat iedereen zondig is vanwege hun schadelijke consumptie, schandelijke geschiedenis, of onbewuste meningen, waarvoor de zogenaamde oplossing ook totale onderwerping is.[5] Het komt allemaal op hetzelfde neer: het volk moet zich schamen en dus schikken, net als in de Middeleeuwen toen we ook door de strot geduwd kregen dat we allemaal inherent zondig waren en dus netjes de edelen en kerk moesten erkennen als onze meerderen. Er is dus geen gebrek aan zondigheid ideologen die staan te popelen om het van het OMT en het RIVM over te nemen. Iedereen verbieden te reizen (behalve de elite uiteraard!) vanwege klimaatverandering of het uitsterven van dieren? De machtswellustige ideologen zijn er al helemaal klaar voor. Gehoorzaamheidstrainingen voor iedereen om ze van hun foute onbewust denkbeelden af te krijgen? Likkebaardend staan de nieuwe priesters er al om te roepen! De groei van zulke onzin is geen toeval, maar een direct uitvloeisel van punt 1-3: wanneer de ongelijkheid en machtsconcentratie zo enorm is als nu krijg je vanzelf een horde ideologen die bij de machthebbers gaan aankloppen met ideologieën die de meerderheid klein houden. De nieuwe priesterorders verdringen zich aan de deuren van de macht.

5. De groei van geruchten, roddel, en opzettelijke desinformatie in de media. Het is echt opvallend hoe slecht de massamedia geworden is, maar ook hoezeer de informatiestromen tussen mensen gedomineerd wordt door onzin en roddel. Bekijk dus voor de grap wat hoofdverhalen van 19 Augustus in de Volkskrant, een blad die ooit als serieuze kwaliteitskrant bekend stond:

‘Knuffelende katten zouden populairder zijn dan polariserend nieuws’ (roddel), ‘zeeslang ziet duiker soms aan voor potentiele partner’ (roddel), ‘geen dier nog in gevaar … in 2030‘ (desinformatie). En wat te denken van 21 juli: ‘virologen slaan alarm’ (desinformatie), en ‘hoe date je met een transvrouw’ (roddel).

Toen de Volkskrant nog een krant was hadden ze het over de netwerken van de macht en serieuze stukken over hoe het land beter bestuurd kon worden. Dat soort journalisten zie ik daar nu nog maar zelden. En wat is ‘trending op twitter’ op die dagen?

#McDonaldsAppDeals, #Istandwithbrett, ‘The cast of #ShangChi talks Asian representation in Hollywood’ ‘ en ‘Russia’s permafrost is smelting’.

Het nieuws dat mensen krijgen en delen is dus een mix van bangmakerij, betaalde reclame, en roddel. Als je dan ook nog bedenkt hoe ongelooflijk complex de werkelijkheid eigenlijk wel niet is (punt 2), dan moet je niet gek staan te kijken als nagenoeg niemand meer feit van fictie kan onderscheiden. Merk op dat het precies zo was voor de Verlichting in grote delen van Europa: roddel, bijgeloof, en desinformatie sloegen de klok, veelal verspreid door diegenen die er belang bij hadden. Desinformatie en bijgeloof was een handig afleidingsmiddel van de machthebbers om te verhullen wat er echt gaande was, en de roddel hield de bevolking bezig met kleine zaken. Het is ook best logisch: als je mensen onderdrukt is het belangrijk ze als idioten te behandelen zodat ze hun eigen onderwerping en onwetendheid als normaal ervaren. Brood en spelen is al wat ze hoeven te hebben.

Of dit neo-feodale bestel houdbaar is, is een andere vraag, maar de realiteit in de zomer van 2021 is dat Nederland op dit moment dezelfde eigendoms-, informatie- en machtsstructuur heeft als in de Middeleeuwen. Er is een kleine kliek die doet wat ie wil en een grote meerderheid die dom en gedwee gehouden wordt terwijl ze hun edelen moeten bedelen om kleine vrijheden. De onheilsprofeten verdringen zich bij de machthebbers met nieuwe excuusjes om de meerderheid dom en geketend te houden, terwijl ondertussen het nieuws wat de meerderheid te horen krijgt een mix vol roddel en desinformatie is.

Je zou dus zeggen dat het er niet best uitziet op dit moment, maar ik ben hoopvol want het huidige systeem is enorm inefficiënt en geestdodend. Daar wint liefde en waarheid het wel van.

 

Paul Frijters is emeritus professor welzijnseconomie aan de London School of Economics

 

Bronnenlijst

[1] Nog niet te bestellen maar binnen een paar weken zal ie er zijn: https://brownstone.org/articles/the-great-covid-panic-by-frijters-foster-and-baker-available-september-2021/

[2] https://voorwaarheid.nl/informeren/lockdowns-voedselprijzen-en-ongelijkheid/

[3] https://voorwaarheid.nl/informeren/blckbx-en-van-haga-slepen-youtube-voor-de-rechter/

[4] Dit is al lang bekend maar de volumes zijn enorm, waar de EU meer dan 100.000 wetten er heeft doorgejast in zijn bestaan. Zie bijv http://www.dimiter.eu/Eurlex.html

[5] Een typische ‘beroepsonheilsprofeet’ is Jeffrey Sachs die er een hele stal onheilsoorzaken op nahoudt om te beargumenteren dat totale onderwerping de oplossing voor is (geleid door hemzelf, uiteraard). Zie wat speeches van ‘m voor de VN: https://www.jeffsachs.org/recorded-lectures

Meld je aan voor de nieuwsbrief