Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Omikron niet door natuurlijke selectie, maar uit het lab

Natuurlijke selectie voor meer pathogene mutanten niet door vaccins gestuurd;
omikron is geen stam die van Wuhan is afgeleid, echter, een tweede onafhankelijke natuurlijke sprong naar een andere soort is bijna onmogelijk

 

Herve Seligmann, 1 augustus 2022

De originele Engelstalige versie vindt u hier.

Vaccinaties voor COVID-19-immunisatie moeten op ten minste twee onafhankelijke punten worden geëvalueerd. De belangrijkste daarvan is de toxiciteit van de injecties zelf. Het laatstgenoemde is zo belangrijk dat het moet worden vermeld, zelfs als de discussie zich toespitst op het tweede, namelijk de gevolgen van de vaccinaties voor de toekomstige micro-evolutie van het virus in relatie tot zijn gastheer.

Er zijn twee belangrijke punten in verband met de micro-evolutie van omikronstammen. Massale injecties met falende vaccins leiden onvermijdelijk tot selectie voor virale stammen die aan het vaccin kunnen ontsnappen. Inderdaad is de virale besmettelijkheid toegenomen sinds het begin van de pandemieën (figuur 1, gegevens van COVID Live – Coronavirus Statistics – Worldometer (worldometers.info), geraadpleegd 2 augustus 2022). Opmerkelijk is dat de maandelijkse infectiecijfers blijven stijgen na het begin van de vaccinaties.

De bewering dat virale stammen die aan het vaccin ontsnappen in een tweede fase zouden worden geselecteerd op een grotere dodelijkheid, strookt echter niet met de meeste eerdere en huidige ervaringen. In het algemeen is het verband tussen virale besmettelijkheid en dodelijkheid omgekeerd evenredig. Complexe scenario’s waarbij selectie leidt tot een grotere dodelijkheid van het virus kunnen niet a priori worden uitgesloten, maar zijn onwaarschijnlijk. Bij de huidige pandemieën neemt de virale dodelijkheid nog steeds af, in overeenstemming met eerder opgedane kennis. Er zijn geen tekenen van selectie voor nieuwe dominante stammen met een grotere letaliteit (figuur 2, gegevens van COVID Live – Coronavirus Statistics – Worldometer (worldometers.info), geraadpleegd 2 augustus 2022). Opmerkelijk is dat de maandelijkse COVID-19-sterftecijfers blijven stijgen na het begin van de vaccinaties.

Omikron is sinds zijn opkomst (ongeveer maand 22 in de figuren 1 en 2) ontsnapt aan vaccins en heeft snel honderden miljoenen mensen geïnfecteerd. Dit bevordert het ontstaan van dominante stammen die het resultaat zijn van mutanten die door natuurlijke selectie worden bevoordeeld (micro-evolutie verloopt in kleine populaties meestal willekeurig, maar volgt in grote populaties natuurlijke selectie). Als er een plaats zou zijn voor natuurlijke selectie ten gunste van dodelijker mutanten, zouden dergelijke mutanten snel zijn ontstaan, hooguit binnen de eerste 3-4 maanden van de door omikron gedomineerde pandemieën. Nu, acht maanden na het ontstaan van omikron, is dit niet gebeurd, en zal dit ook niet gebeuren. Als er een dodelijker omikronvariant opduikt en dominant wordt, zal dit niet het gevolg zijn van natuurlijke selectie.

Het feit dat omikron de menselijke bevolking infecteert is op zich al een sterk bewijs voor kunstmatige inmenging in de huidige pandemieën. Omikron verschilt genetisch zo sterk van de Wuhanstammen dat het onafhankelijk van de Wuhanstam de grenzen tussen de verschillende soorten moet zijn overgesprongen. Dergelijke kruisbesmettingen zijn uiterst zeldzaam en het is uiterst onwaarschijnlijk dat er binnen drie jaar twee van dit soort sprongen voorkomen.

Vandaar dat in discussies over virale micro-evolutie in de context van de pandemieën meestal de twee bovenstaande cruciale punten over het hoofd worden gezien:
1. vaccinontsnapping en grotere besmettelijkheid zijn inderdaad geëvolueerd, maar er is geen sprake van grotere dodelijkheid  en het is onwaarschijnlijk dat die van nature optreedt;
2. een natuurlijk ontstaan van omikron is uiterst onwaarschijnlijk, veel onwaarschijnlijker zelfs dan een natuurlijk ontstaan van de oorspronkelijke Wuhanstam die mensen infecteerde.

Meld je aan voor de nieuwsbrief