Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Welke sociaaleconomische krachten zijn tegen lockdowns?

Paul Frijters is emeritus-hoogleraar welzijnseconomie aan de London School of Economics.

De krachten die aan de kant van de corona-fanatici staan zijn enorm en domineren de informatiestromen en geldstromen op dit moment in Nederland. De pers smult in meerderheid al een jaar van de angst en is nog steeds bereid de slachtoffers te negeren[1]. Op de achtergrond zijn de machtige internetbedrijven censuur aan het plegen omdat ze economische belangen hebben bij het doorgaan van de hysterie, wat het organiseren van tegengeluiden erg moeilijk maakt[2]. Grote delen van het overheidsapparaat zijn gericht op het aanjagen van de angst en het verdoezelen van de slachtoffers. Een medische industrie die grof aan testen, mondkapjes, vaccins, en dergelijke verdient is er ook op gebrand om het vuurtje aan te blijven stoken. Vele instanties (zoals het RIVM) hebben de mogelijkheid ontdekt een graantje mee te pikken en er zijn hele hordes mensen die de mogelijkheid maar wat fijn vinden om baasje te spelen over anderen en in de corona-paniek een mooi excuus gevonden hebben. De hele corona-angst industrie lijkt dus oersterk aan de buitenkant.

Welke krachten staan dan tegenover lockdowns? Wie is uiteindelijk aan onze kant?

Wat vooral aan onze kant staat is vitaliteit, plezier, en liefde: de inherent sociale menselijke aard. Ons verhaal is positief en beloofd een heropleving van menselijkheid. Het verhaal van de corona-fanaten daarentegen is puur negatief, een zwartgallige dystopie. Het beste visioen wat de corona-fanaten te bieden hebben is dat als je alles opgeeft wat het leven de moeite waard maakt tot in lengte der dagen, je niet aan corona gaat sterven maar aan iets anders. Hoe nihilistisch kun je het verzinnen! Het is ongelooflijk dat zo’n volstrekt dieptrieste belofte zoveel mensen zolang in de ban heeft gehouden, maar futloze angst legt het op de lange termijn altijd af tegen de belofte van menselijk contact, plezier en liefde. Net als in de drooglegging in Amerika in de jaren 1920-1930 zal ook nu uiteindelijk iedereen stiekem doorgaan met leven, vooral de machthebbers en de ordediensten, wat het corona-fanatisme langzaam ondermijnt[3].

Het is niet alleen de drang om te leven die aan onze kant staat. Hoewel het soms lastig te zien is, staan er ook formidabele economische krachten aan onze kant, krachten die in het verleden al vele malen andere ogenschijnlijk almachtige groepswanen opzijgeschoven hebben.

De belangrijkste economische kracht aan onze kant is competitie en jaloezie[4]. Die krachten zijn historisch voorname redenen geweest voor het uiteenvallen van dystopische experimenten, zoals die van het Sovjetsysteem, en ook nu kunnen we op die krachten rekenen. Hoe sterk de propaganda ook is, bevolkingen zijn steevast erg gevoelig voor het idee dat het ergens anders veel beter gaat met ander beleid. Ze migreren naar betere plekken, zoals je nu ook kunt zien aan de leegloop van London en New York naar plekken die plezieriger zijn[5].

Zowel in Europa als in Amerika zien we die competitie en jaloezie zijn helende werk doen. In de VS waren er vanaf het begin al kleine staten, zoals Zuid-Dakota, die niet meededen met de groepswaan en hun vrijheden, baantjes, waardigheid, maar vooral ook hun plezier in het leven behielden. Hoewel Amerikanen fanatiek kunnen vasthouden aan rare denkbeelden, zijn ze toch extreem gevoelig voor interne jaloezie, en dus zie je steeds meer staten het goede voorbeeld van die kleintjes volgen[6], al is het maar om te voorkomen dat hun eigen bevolking massaal vertrekt naar andere staten. Texas is al vele maanden ‘om’, net als Florida, en zelfs de meest fanatieke opsluiter merkt gaandeweg dat Texas en Florida helemaal geen enorme golf coronadoden heeft gekregen zoals continu voorspeld werd door de nep-wetenschappers. Californië, een van de meest radicale ‘Lock ‘m Down’ staten tot nu toe is dan ook om aan het gaan, beginnend met de restaurants weer te laten openen. Joe Biden praat nog wel met de groepswaan mee, maar ondertussen is het beleid in de VS snel aan het veranderen en is het slechts een kwestie van tijd totdat ze ook qua retoriek omgaan. Ik verwacht dat de VS van de zomer normaliseert en dat de Amerikanen zich dan qua retoriek druk gaan maken om een andere vijand, zoals China, en niet meer teruggetrokken gaan worden in corona-fanatisme.

In Europa komt die competitie en jaloezie nu ook op gang. Zweden gaf lang het goede voorbeeld, en natuurlijk heeft daar de voorspelde coronaramp niet plaatsgevonden, maar nu is volgens de ‘restrictie-index’ van het Blavatnik centrum in Oxford al vele maanden heel Scandinavië om[7]. De Noorse autoriteiten hebben zich zelfs publiek verontschuldigd voor het onnodige leed dat ze uit paniek de Noren aandeden in de eerste lockdowns[8]. Sterker nog, hoewel in Zweden de horeca open is en er geen beroepsverboden zijn, is in Scandinavië op dit moment Zweden het meest restrictieve land! Zwitserland is ook aan het wankelen, en ik vermoed dat het in Italië, waar de restaurants een paar weken geleden succesvol in opstand zijn gekomen door gewoon open te gaan terwijl het niet mocht[9] (waarna de politici besloten de wet op te rekken), het ook niet lang meer duurt. De Nederlandse pers kan wel proberen de vreugde in die landen te negeren, maar hoelang kun je volhouden dat het nadoen van de Duitse bezetters iets oplevert als meer en meer Westerse landen bevrijd zijn van die onzin zonder dat daar een corona-apocalyps plaatsvindt?

Een andere sterke kracht aan onze kant is internationale machtspolitiek, en dus het militaire en diplomatieke apparaat in Nederland. Het zijn wat vreemde medestanders die je niet in het openbaar ziet, maar die achter de schermen wel degelijk natuurlijkerwijs aan onze kant staan. Waarom? Omdat ook die doorkrijgen dat corona-fanatisme puur destructief is en ons land verzwakt. Die clubjes zien ook hoe het corona-beleid ons land economisch kleiner maakt, de bevolking onproductiever en ongezonder maakt, en ook nog eens tot een grote afname van het kindertal leidt vanwege de verboden op sociale interactie, wat allemaal betekent dat ons land in de toekomst minder te vertellen heeft[10]. Er zijn veel instanties die zich oriënteren op de ‘toekomstige grootsheid’ van Nederland en zich dus zorgen beginnen te maken. Dan heb je het niet alleen over het leger, maar ook over de Nederlandse Bank, het Centraal Planbureau, het Sociaal Cultureel Planbureau, de AIVD, de diplomatieke dienst, de belastingdienst, etc.: alle instanties die ver vooruitkijken, die zich druk maken om externe vijanden, en die baat hebben bij een rijker en groter Nederland hebben een sterke prikkel om aan onze kant te staan.

Een gelieerde sterke sociale kracht die enigszins aan onze kant is dus nationalisme want nationalisten dromen van een rijk en bevolkt land. Die kracht moet niet onderschat worden, hoewel het ook een zeer gevaarlijke kracht kan zijn want nationalisten kunnen haatdragend zijn naar wat ze zien als verraders van het volk.

Een laatste kracht aan onze kant die niet onvermeld mag worden is de eigenwijze Nederlandse volksaard, diegene van “15 miljoen mensen… die schrijf je niet de wetten voor … die laat je in hun waarde”[11]. Nou hoort regentesk gedrag en gezag gezindheid ook bij ons volk, maar toch zijn de meesten wars van betutteling en houden velen er een eigen mening op na. De regenten van het verleden hebben daarom altijd voorzichtig moeten zijn met hun betutteling[12]. Na vele maanden van toch de wetten voorgeschreven te krijgen leeft die volksaard op en je ziet dan ook in deze tijd een enorme opleving in Nederland van dat zoeken naar het eigen verhaal, juist omdat de staatspropaganda zo overduidelijk onzinnig en hysterisch is.

Je ziet de wederopstanding van de eigenwijze Nederlander in de enorme diversiteit in partijen die meedoen met de komende verkiezingen. Je ziet het in de snelle groei van burgerjournalistiek[13], van Follow-the-Money, tot Café Weltschmerz, tot Gezond Verstand, en wel duizenden andere lokale krantjes en facebookgroepen. Je ziet het in de snel toenemende felheid van het publieke debat, en de daarom ook steeds smerigere tactieken die de autoriteiten hanteren om controle te houden[14]. Je ziet het in de langzame capitulatie van de grote kranten en tv-zenders die zo lang braaf de staatspropaganda gevolgd hebben en nu langzaampjes aan meer kritische stukken plaatsen[15]. De eigenwijsheid en drang naar leven is het aan het winnen van de gezag gezindheid. De zoektocht naar liefde en waarheid is in volle gang.

 

[1] https://voorwaarheid.nl/informeren/hoe-groot-is-de-sociale-en-economische-schade-van-het-corona-beleid/

[2] https://voorwaarheid.nl/informeren/winnaars-en-verliezers-van-lockdowns-aandeelmarkten-en-het-mkb/

[3] https://clubtroppo.com.au/2021/01/08/historical-analogies-for-the-covid-mania/

[4] https://archive.org/details/MandevilleTheFableOfTheBees

[5] https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jan/07/london-population-decline-first-time-since-1988-report-covid-home-working

[6] https://clubtroppo.com.au/2021/01/26/are-the-covid-lights-going-on-in-the-states/

[7] https://clubtroppo.com.au/2020/12/22/which-governments-have-been-most-restrictive/

[8] https://www.dailymail.co.uk/news/article-8373857/Norways-PM-admits-closed-schools-nurseries-fear.html

[9] https://www.express.co.uk/news/world/1384945/Italy-news-coronavirus-lockdown-closure-restaurants-Giuseppe-Conte-latest-vn

[10] https://voorwaarheid.nl/informeren/hoe-groot-is-de-sociale-en-economische-schade-van-het-corona-beleid/

[11] https://www.youtube.com/watch?v=S6wQBFeP4X0

[12] https://nl.wikipedia.org/wiki/Rellen_en_opstanden_in_Amsterdam

[13] https://www.cafeweltschmerz.nl/redt-de-burgerjournalistiek-de-democratie-michiel-de-jong-en-paul-de-bruijn/

[14] https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-grof-geweld-tegen-anti-lockdownprotest-is-onze-rechtsstaat-onwaardig~bfb6d7ee/

[15] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/13/vrije-en-open-verkiezingen-verdienen-wat-meer-urgentie-a4031691

Meld je aan voor de nieuwsbrief