Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

27 manipulaties om HCQ in een kwaad daglicht te stellen…..Meryl Nass MD

Het is opmerkelijk dat een reeks gebeurtenissen die de afgelopen drie maanden plaatsvonden, een uniforme boodschap over hydroxychloroquine (HCQ) opleverde en een vergelijkbaar beleid opleverde voor het medicijn in de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en West-Europa.

Bron: http://anthraxvaccine.blogspot.com/2020/06/how-false-hydroxychloroquine-narrative.html

Door: Meryl Nass MD Zaterdag 27 juni 2020 [zij is de ik-persoon in dit nieuwsitem en richt zich tot haar lezers]

 

“De boodschap is dat het generieke, goedkope HCQ gevaarlijk zou zijn en dat men HCQ niet zou mogen gebruiken voor de behandeling van
Covid-19, een mogelijk dodelijke ziekte,  waarvoor geen (andere) betrouwbare behandelingen zouden bestaan”

Hydroxychloroquine wordt al 65 jaar veilig gebruikt bij vele miljoenen patiënten. En dus werd de valse boodschap verspreid dat het medicijn veilig is voor ander gebruik, maar gevaarlijk wanneer het wordt gebruikt voor Covid-19. Het slaat nergens op, maar het lijkt te hebben gewerkt. Waren deze gebeurtenissen zorgvuldig georkestreerd? Jij beslist. Zouden deze gebeurtenissen zijn gepland om de pandemie gaande te houden? Om dure medicijnen en vaccins te verkopen aan een populatie in lockdown? Kunnen deze daden leiden tot langdurige economische en sociale ontberingen en uiteindelijk welvaartsoverdracht van de middenklasse naar de zeer rijken? Zijn deze gebeurtenissen het bewijs van een samenzwering?

Hier is een lijst van wat er is gebeurd, zonder speciale volgorde. Help alstublieft als u weet van andere acties om aan deze lijst toe te voegen. Dit wordt een levend document.

Ik heb dit geschreven alsof het de “to do” lijst is van zaken die uitgevoerd moeten worden door degenen [de u/je-persoon in dit nieuwsitem] die aan de touwtjes trekken. De items op deze lijst zijn reeds uitgevoerd.

Je vraagt ​​je af of er nog meer op hun lijst staat, wat nog uitgevoerd zal worden, met het oog op deze “pandemie”.

1. U voorkomt dat artsen het medicijn gebruiken op een manier die waarschijnlijk het meest effectief is nl. door huisartsen 1e lijns, dus buiten het ziekenhuis, bij patiënten aan het begin van de ziekte. Behalve in situaties die u volledig controleert verbiedt u in het algemeen het gebruik van HCQ.

Situaties die onder controle zijn laten zien dat HCQ geen voordeel biedt. Dit waren onder meer 3 grote, gerandomiseerde, multicenter klinische onderzoeken (Recovery, Solidarity en REMAP-Covid-19), het soort onderzoeken waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze het meest betrouwbare bewijs opleveren. Elk van hen gebruikte echter buitensporige doses HCQ waarvan bekend was dat ze giftig waren en in sommige gevallen fataal konden zijn; zie mijn vorige artikelen hier en hier.

2. U voorkomt of beperkt het gebruik bij poliklinische patiënten door de levering van het geneesmiddel te controleren met behulp van verschillende methoden in verschillende landen en staten.

In de staat New York kon hydroxychloroquine in opdracht van de gouverneur alleen worden voorgeschreven aan ziekenhuispatiënten. Frankrijk heeft een reeks verschillende voorschriften opgesteld om voorschrijvers te beletten het te gebruiken. Frankrijk veranderde ook de status van de drugs van vrij verkrijgbare medicijnen in receptplichtige medicijnen.

3. U speelt het gevaar van het medicijn uit, met nadruk op de bijwerkingen die zeer zeldzaam zijn als het medicijn correct wordt gebruikt. Je zorgt ervoor dat iedereen heeft gehoord over de man die stierf na het consumeren van hydroxychloroquine in de vorm van een aquariumreiniger.
4. U beperkt klinische onderzoeken tot ziekenhuispatiënten, in plaats van het geneesmiddel te testen bij poliklinische patiënten, vroeg in de ziekte, waarvan wordt voorspeld dat dit het meest effectief is.
5. U ontwerpt de klinische onderzoeken zodanig dat een ​​veel te hoge dosis wordt toegediend, om ervoor te zorgen dat het geneesmiddel bij sommige patiënten/proefpersonen schade zal toebrengen, voldoende om een ​​mogelijk gunstig effect te maskeren. U zorgt ervoor dat proeven in 400 ziekenhuizen in 35 landen deze gevaarlijke doseringen gebruiken.
6. U ontwerpt de klinische onderzoeken zodanig dat er vrijwel geen veiligheidsgegevens verzameld worden, dus elke doodsoorzaak als gevolg van geneesmiddeltoxiciteit [overdosering] wordt toegeschreven aan de ziekte in plaats van aan het geneesmiddel.
7. U vaardigt regels uit voor het gebruik van het geneesmiddel op basis van de resultaten van de UK Recovery-studie, waarbij patiënten een overdosis kregen.

Natuurlijk vertoonden de Recovery-resultaten meer sterfgevallen in de hydroxychloroquine-arm, aangezien ze patiënten 2,4 g gaven in de eerste 24 uur, 800 mg / dag daarna. Bovendien heeft het VK voor Covid-19 het hoogste sterftecijfer ter wereld. Dus het simpelweg uitvoeren van het proces in het VK kan hebben bijgedragen aan de slechte resultaten.

8. U publiceert in ’s werelds meest gelezen medische tijdschrift, The Lancet, een observationele studie uit een enorme wereldwijde database (96.000 Covid-19-gevallen) die zegt dat het gebruik van chloroquine-geneesmiddelen een significant verhoogde sterfte veroorzaakte. Je zorgt ervoor dat alle grote media hierover rapporteren. Dan heb je 3 Europese landen die aankondigen dat ze niet toestaan ​​dat artsen het medicijn voorschrijven.
9. Die studie uit de The Lancet blijkt fake, compleet frauduleus te zijn! U doet vervolgens uw best om de controverse weg te nemen, zonder dat u schuldig bent….U laat mensen het originele onzinnige verhaal geloven: dat HCQ routinematig doodt.

Zelfs nadat honderden mensen afstand hadden gedaan van de observationele studie van The Lancet vanwege gemakkelijk te identificeren fabricages, hield The Lancet twee weken stand, om een rookgordijn op te trekken over de proef, totdat uiteindelijk 3 van de 4 co-auteurs (maar niet het tijdschrift) de studie introkken [ de database die in de studie werd gebruikt, bestond niet en de geclaimde aantallen kwamen niet overeen met bekende aantallen gevallen]. Maar noch de auteurs, noch het tijdschrift erkenden enige verantwoordelijkheid. U zorgt ervoor dat maar heel weinig media melden dat de gegevens zijn verzonnen en dat de “studie” frauduleus was. U laat mensen het originele verhaal geloven: dat hydroxychloroquine routinematig doodt.

10. U zorgt ervoor dat federale instanties zoals de FDA en het CDC meewerken met uw gewenste beleid [in Nederland: RIVM, NHG, SWAB, CBG, KNMP].

Zo adviseerde de FDA het HCQ gebruik alleen bij gehospitaliseerde patiënten (te laat) of in klinische onderzoeken (die gelimiteerd zijn of moeilijk in te schrijven zijn of overmatige doses zouden kunnen gebruiken). Medio juni adviseert de FDA patiënten en artsen om het medicijn alleen aan patiënten te geven als ze zich in een klinische proef bevinden, waarbij vermoedelijk de resultaten kunnen worden gecontroleerd.

Een ander voorbeeld: u laat de FDA ongefundeerde en valse beweringen doen, zoals: “Ziekenhuispatiënten hadden waarschijnlijk meer kans op voordeel (vergeleken met ambulante patiënten met milde ziekte)” en beweren dat het type chloroquine-geneesmiddelen traag werken. Als dat echt waar was, zouden ze niet worden gebruikt voor acute aanvallen van malaria of bij ernstig zieke patiënten met Covid-19. (Openbaarmaking: ik heb mezelf ooit gedoseerd met chloroquine voor een acute aanval van P. vivax malaria, en het werkte erg snel.). CDC geeft geen ander behandelingsadvies en verwijst clinici naar de NIH-richtlijnen, die hieronder worden besproken.

11. U moet ervoor zorgen dat u geen klinische studies aanmoedigt van geneesmiddelencombinaties zoals hydroxychloroquine met zink, met azithromycine of met beide, hoewel er voldoende klinisch bewijs is dat dergelijke combinaties een cumulatief voordeel opleveren voor patiënten.
12. U laat federale en VN-instanties valse, onlogische beweringen doen op basis van modellen in plaats van menselijke gegevens.

U hebt bijvoorbeeld op 15 juni door de FDA verklaard dat de dosis die nodig is om Covid-19 te behandelen zo hoog is dat deze giftig is, nadat de Recovery and Solidarity-onderzoeken zijn blootgesteld aan toxische dosering. Deze wetenschappelijke dubbele lezing geeft enige juridische dekking voor de klinische onderzoeken die hun patiënten een overdosis hebben gegeven. Volgens Denise Hinton, RN,  Chief Scientist van de FDA (ja, een geregistreerde verpleegster zonder wetenschappelijke kwalificaties is Chief Scientist bij de FDA, maar op zijn minst een onhandige FDA-woordvoerder):

“In de veronderstelling dat in vivo cellulaire accumulatie vergelijkbaar is met die van in vitro celgebaseerde assays, liggen de berekende vrije longconcentraties die zouden voortvloeien uit de door de EUA voorgestelde doseringsschema’s ver onder de in vitro EC50 / EC90-waarden, waardoor de antivirale effect tegen SARS-CoV-2 waarschijnlijk niet haalbaar met de doseringsschema’s die worden aanbevolen in de EUA. De aanzienlijke verhoging van de dosering die nodig zou zijn om de kans op een antiviraal effect te vergroten, zou niet aanvaardbaar zijn vanwege bezorgdheid over de toxiciteit. ”

U heeft een WHO-rapport waarin wordt beweerd dat er toxische doses nodig zijn. Dit is onzin omdat:

  • CDC-onderzoekers toonden sterke effecten tegen SARS-1 bij veilig bereikbare concentraties,
  • het medicijn in normale doses wordt getest in meer dan 30 verschillende medische aandoeningen (zie clinicaltrials.gov), en
  •  rapporten uit veel verschillende landen zeggen dat het medicijn effectief is voor Covid-19 bij normale doses, terwijl
  • een behandeling met een hoge dosis chloroquine in Brazilië werd stopgezet en een voordruk van de studie werd op 11 april of misschien op 7 april gepubliceerd, nadat was vastgesteld dat de effecten van geneesmiddelen ventriculaire aritmieën en sterfgevallen veroorzaakten.

Toxiciteit werd opgemerkt na slechts 3 dagen behandeling, waarbij 3,6 gram chloroquine werd toegediend. Maar de Solidarity (3,2 gram hydroxychloroquine in 3 dagen), Recovery (3,6 gram hydroxychloroquine in 3 dagen) en REMAP-Covid-onderzoeken (3,6 gram hydroxychloroquine in 3 dagen) bleven de patiënten tot juni overdrijven, ondanks het bewijs van sterfgevallen door een overdosis in Brazilië .

Het is veelzeggend dat JAMA-redacteur Gordon Rubenfeld schreef over de Braziliaanse studie: “Als u HCQ voorschrijft na deze JAMA-resultaten, doe uzelf en uw advocaat dan een plezier. Schrijf in uw medisch dossier dat u de patiënt op de hoogte heeft gesteld van de mogelijke risico’s van HCQ, waaronder plotselinge dood en de voordelen ervan (???). ”

13. U stelt een NIH-richtlijnencommissie in voor Covid-19 behandelaanbevelingen, waarin 16 leden financiële verwikkelingen hebben of hadden met Gilead, de maker van Remdesivir.

De leden zijn benoemd door de covoorzitters. Twee van de drie covoorzitters zijn zelf financieel verstrikt in Gilead. Bent u verbaasd dat hun richtlijnen specifiek aanbevelen tegen het gebruik van hydroxychloroquine en ten gunste van Remdesivir en dat zij dit de nieuwe “zorgstandaard” achten?

14. U maakt artsen zo bang dat ze geen hydroxychloroquine durven voorschrijven, zelfs als het voorschrijven is toegestaan ​​in hun rechtsgebied, omdat voorschrijven buiten de nieuwe NIH “zorgstandaard” hen blootstelt aan rechtszaken wegens wanpraktijken.

U vertelt hen verder (via de FDA) dat ze een verscheidenheid aan laboratoriumparameters en ECG’s van patiënten moeten controleren bij het gebruik van het medicijn, hoewel dit nooit eerder werd geadviseerd, wat het erg moeilijk maakt om het medicijn bij poliklinische patiënten te gebruiken. U heeft vergelijkbare waarschuwingen van het Europees Geneesmiddelenbureau.

15. U slaagt erin de uitvoering van de meeste proeven over de hele wereld te beheersen door de, door de WHO beheerde, Solidarity-proeven te ontwerpen, die momenteel in 35 landen worden uitgevoerd.

De WHO heeft de klinische onderzoeken met HCQ over de hele wereld tweemaal stopgezet. De eerste keer, 25 mei, beweerde de WHO dat het een reactie was op de (frauduleuze) Lancet-studie. De tweede keer, 17 juni, beweerde de WHO dat de stopzetting een reactie was op de resultaten van de Recovery-proef. Bij Recovery werden zeer toxische doses HCQ gebruikt bij meer dan 1500 patiënten, van wie er 396 stierven. U stopt de proef voordat het toezichtcomité voor gegevensveiligheid naar uw gegevens heeft gekeken, een beweging die waarschijnlijk niet consistent is met het proefprotocol. WGO-onderzoek in meer dan 400 ziekenhuizen overdosis patiënten met 2,0 g HCQ in de eerste 24 uur. De proef werd 3 dagen na het blootstellen van de giftige doses (door mij Meryl Nass) stopgezet. De proef omvatte artsen over de hele wereld die minimale patiëntinformatie intypen in een online WHO-platform, waardoor de patiënt een behandeling kreeg toegewezen. De enige ‘veiligheids’-informatie die tijdens het onderzoek werd verzameld, was of patiënten zuurstof nodig hadden, een beademingsapparaat nodig hadden of stierven. Dit maskeerde nadelige effecten van de geteste medicijnen. Ik moet vermelden dat het oorspronkelijke plan van de WHO voor haar Solidarity-studie de chloroquine-geneesmiddelen volledig heeft weggelaten, maar ze werden toegevoegd op aandringen van de deelnemende landen. De terugvalpositie van de WHO lijkt het gebruik van toxische doses te zijn geweest.

16. U laat de WHO regeringen onder druk zetten om artsen die hydroxychloroquine voorschrijven een halt toe te roepen.
17. U laat de WHO beroepsgroepen onder druk zetten om artsen die hydroxychloroquine voorschrijven een halt toe te roepen.
18. U zorgt ervoor dat de meest geraadpleegde Amerikaanse medische encyclopedie, UptoDate, artsen adviseert om hydroxychloroquine te beperken tot alleen klinische onderzoeken, onder verwijzing naar de FDA.
19. U staat erop dat het hoofd van de Coronavirus Task Force, Dr. Tony Fauci, ervoor zorgt dat het medicijn niet kan worden gebruikt bij gebrek aan sterk bewijs … terwijl hij bij het uitbreken van het MERS-coronavirus enkele jaren geleden precies het tegenovergestelde beweerde, toen hij een niet-geteste medicijncombinatie voor gebruik had aanbevolen … die daarvoor door zijn bureau was ontwikkeld.

En terwijl hij klaagde over het gebrek aan bewijs, weigerde hij te betalen voor proeven om HCQ te bestuderen. En hij veranderde de doelstellingen van de Remdesivir-proef, niet één maar twee keer, om Remdesivir een klein beetje voordeel te laten zien, maar geen voordeel bij overlijden. En vergeet niet dat Fauci heel blij was om een ​​proef met een Covid-19-vaccin bij mensen te sponsoren voordat er gegevens uit dierproeven waren.

20. U overtuigt de bevolking dat de crisis langdurig zal zijn. U zorgt ervoor dat de op één na rijkste man ter wereld en de grootste financier van de WHO, Bill Gates, op de mediamegafoon blijft herhalen dat we niet terug naar normaal kunnen voordat iedereen is ingeënt of er een perfect medicijn is. (De Gates Foundation hielp en helpt bij het ontwerpen van de klinische proeven van de WHO en Gates investeert veel in Covid-19-geneesmiddelen en vaccins.)
21. U voorkomt dat het CDC (met hulp van de FDA) coronavirus-testkits uit Duitsland, China, aankoopt en u kunt zelf geen geldige testkit produceren.

Het resultaat was dat in januari en februari 2020 Amerikaanse gevallen niet betrouwbaar konden worden geïdentificeerd, en gedurende enkele maanden daarna maakten onvoldoende en onbetrouwbare testkits het onmogelijk om de epidemie te volgen en de verspreiding te stoppen.

22. U vertrouwt erop dat medische woordvoerders tegen het publiek liegen over de ernst van de pandemie, daardoor werden er geen voorzorgsmaatregelen genomen in een vroeg stadium die effectiever en minder langdurig hadden hoeven te zijn.

Het congres werd herhaaldelijk ingelicht over de pandemie in januari en februari 2020, die verschillende congresleden zo bang maakte over de ernst van de zaak dat ze grote hoeveelheden aandelen verkochten, waardoor zij de handel met voorkennis riskeerden. Senator Burr is een van hen, die momenteel wordt onderzocht voor grote voorraadverkopen op 13 februari.

Toch vertelde Dr. Fauci op 17 februari 2020 aan USA Today dat Amerikanen zich meer zorgen moeten maken over de griep dan over het coronavirus, waarvan het gevaar ‘slechts minuscuul’ was. Vervolgens schreven, op 28 februari, Dr. Fauci en Robert Redfield (CDC-directeur) in het New England Journal: “… de algemene klinische gevolgen van Covid-19 kunnen uiteindelijk meer verwant zijn aan die van een ernstige seizoensgriep (met een sterftecijfer van ongeveer 0,1%) of aan een pandemische influenza (vergelijkbaar met die in 1957 en 1968), eerder dan een ziekte vergelijkbaar met SARS of MERS, met een sterftecijfer van respectievelijk 9 tot 10% en 36%. ”

23. U vernietigt de reputatie van gerespecteerde artsen die u in de weg staan. Professor Didier Raoult en zijn team in Marseille hebben HCQ gebruikt bij meer dan 4.000 patiënten, met een sterftecijfer van ongeveer 0,8%. (Het sterftecijfer van patiënten die HCQ kregen in het Recovery-onderzoek was 25,7%.) Raoult staat erom bekend meer dan 100 verschillende micro-organismen te hebben ontdekt en de lang gezochte oorzaak van de ziekte van Whipple te hebben gevonden. Met deze reputatie dacht Raoult blijkbaar dat hij patiënten naar eigen goeddunken kon behandelen, wat hij heeft gedaan, onder grote dwang. Raoult was te zien in een artikel in de New York Times Magazine, met zijn foto op de cover, 12 mei 2020. Na een beschrijving van zijn prestaties besprak de Times zijn persoonlijkheid zeer ongunstig en produceerde een gedetailleerd hitstuk. Hij wordt nu beschouwd als een onbetrouwbare zwendelaar in de VS.
24. Je laat sociale media platforms die inhoud verbieden die niet overeenkomt met het gewenste verhaal.

Susan Wojcicki zei als CEO en ex-vrouw van Google-oprichter Sergey Brin:

“YouTube verbiedt alle inhoud die medisch advies bevat dat in tegenspraak is met de aanbevelingen van het coronavirus van de WHO. Alles wat in strijd zou zijn met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, zou in strijd zijn met ons beleid. ”

25. Wanneer uw klinische onderzoeken worden bekritiseerd vanwege patiënten met een overdosis, hebben uw aan Oxford gelieerde, door Wellcome Trust ondersteunde wetenschappers van de Mahidol University, papers gepubliceerd (een literatuuroverzicht met modellering en een modelstudie) die beweren dat de gebruikte doses niet giftig waren.

U ontwikkelt een nieuwe methode om HCQ te meten bij een handvol Recovery-patiënten die niet vergiftigd waren. Er zijn echter twee problemen die u met deze aanpak bent vergeten:

De Braziliaanse gegevens, waaronder 16 sterfgevallen, uitgebreide klinische informatie en gedocumenteerde ventriculaire aritmieën, zijn veel waardevoller dan theoretische modellen waarin vermeld van wat er in het lichaam zou kunnen gebeuren.

Ofwel het medicijn is te giftig om te gebruiken voor een levensbedreigende ziekte, ofwel zelfs extreem hoge doses zijn veilig. Het is het één of het ander.

Oxford is de instelling die de Recovery-proef uitvoert en heeft een Covid-19-vaccin uitgevonden dat al 400 miljoen doses op bestelling heeft. The Wellcome Trust heeft de Recovery-proef gefinancierd.

26. U wijzigt de primaire uitkomst metingen van uw onderzoek nadat de onderzoeken zijn begonnen, om detectie van door medicijnen veroorzaakte sterfgevallen (Recovery) te voorkomen of om juist uw geneesmiddel werkzaam te laten lijken (NIAID Remdesivir-onderzoek).
27. U houdt fabrikanten tegen om het medicijn te leveren en laat hen stoppen met vroegbehandelingsonderzoeken.

Kort nadat het frauduleuze Lancet-document uitkwam, kondigde Sanofi aan dat zij het medicijn niet langer zou leveren voor gebruik met Covid-19 en dat het haar twee klinische onderzoeken met HCQ stop zou zetten. Een van de geannuleerde Sanofi-onderzoeken zou naar verwachting 210 poliklinische patiënten vroeg in de loop van de ziekte testen. De proef blijft op het moment van schrijven opgeschort, terwijl het The Lancet-paper 13 dagen na publicatie werd ingetrokken. U wilt zeker niet dat de behandeling met HCQ vroeg in de ziekte wordt getest, omdat dit een uitstekend effect kan hebben.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief