Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Een uitgestoken hand. Gaat het NHG haar ivermectine richtlijn versneld aanpassen of wacht men de beslissing van de rechter af?

Mede op verzoek van de rechter gaat het NHG nu in gesprek met vertegenwoordigers van het zelfzorgcovid19-team.

Dit team, bestaande uit bijna 20 artsen en apothekers, heeft in de afgelopen maanden meer dan 2500 hulpvragen van hun website bezoekers behandeld soms met adviezen over supplementen maar ook heel vaak dmv het uitschrijven van off-label-recepten met o.a. ivermectine en soms hydroxychloroquine . Dit hebben zij gedaan ondanks de boetedreiging die het IGJ naar aanleiding van het negatieve advies van het NHG heeft doen uitgaan. Het belang van de patient prevaleert simpelweg boven de dreiging van een boete en met een ongekend resultaat: met uitzondering van één patient met zwaar onderliggend lijden is er niemand in de thuissituatie overleden. De herstelperiode bedroeg gemiddeld 3 dagen voor 60% van de reeds onderzochte populatie en tussen 7 en 14 dagen voor 30% van de patienten; van de overige patienten had 5% meer dan 14 dagen nodig om op te knappen en kreeg 5% een diagnose longCovid waar nu ook een andere behandeling voor beschikbaar is.

IGJ jaagt op artsen en apothekers terwijl rechter nog moet gaan beslissen!

Afgelopen week heeft het IGJ haar eerste onaangekondigde inspectiebezoek gedaan bij een apotheker en hem verzocht om de details van ruim 700 recepten bekend te maken. Dit betekent dat de identiteit van alle artsen bekend zal gaan worden in de komende weken. De grote vraag is of de rechter op 20 December het negatieve advies mbt ivermectine bij covid-19 opheft en daarmee de grond onder boetes laat vervallen.

Wat doet het NHG? Wordt COVID-19 een behandelbare ziekte?

Los van het wegvallen van deze boetedreiging is het belang voor de Nederlandse samenleving groot: indien Covid-19 een door de huisarts behandelbare ziekte blijkt te zijn kan de samenleving weer open.

Een uitgestoken hand !

Reeds voor de rechtzaak heeft het team van zelfzorgcovid19 haar protocol aan het NHG aangeboden waarmee vanuit de opgebouwde praktijkervaring direct een voor alle huisartsen in Nederland goed functionerende handelswijze in concept klaarligt. Naast de zelfzorg supplementen, zoals vitamine C,D en zink, zijn de virusremmende middelen, zoals ivermectine en hydroxychloroquine, de antibiotica en de bloedverdunnende middelen belangrijk en samenhangende onderdelen van dit protocol. Daarnaast is er een serie medicijnen die afhankelijk van de situatie van de patiënt op indicatie worden ingezet.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief