Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Huisarts en apotheker melden voornemen off-label gebruik HCQ aan inspectie

Huisarts Elens en apotheker Peterse vragen de inspectie om een reactie op hun voornemen HCQ, i.c.m. zink, in te zetten als behandeling voor COVID-19 volgens het door hen bijgeleverde protocol.

De belangrijkste argumenten:

Artsen hebben prescriptievrijheid

Artsen hebben prescriptievrijheid en zijn vrij om op grond van hun deskundigheid en professionele verantwoordelijkheid een middel aan een patiënt voor te schrijven, ook indien dit een ongeregistreerd geneesmiddel of een off-label indicatie betreft. Daarbij dient de arts wel te blijven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening, rekening houdend met de stand van de wetenschap en hetgeen in de beroepsgroep ter zake als norm of standaard is aanvaard (vgl. art. 40 Wet BIG jo art. 7:448 BW).

HCQ is onder voorwaarden wettelijk toegestaan

Op grond van artikel 68 van de Geneesmiddelenwet is het toegestaan een medicatie buiten de geregistreerde indicaties (off -label) voor te schrijven wanneer protocollen en standaarden nog in ontwikkeling zijn, mits overleg tussen de behandelende arts en apotheker heeft plaatsgevonden

HCQ werkt

Van belang is verder dat er steeds meer aanwijzingen zijn waaruit kan worden afgeleid  dat HCQ effectief is bij de behandeling van COVID-19 patiënten in een vroeg stadium van deze ziekte, indien ook gebruik van zink wordt voorgeschreven. Vanwege de hoge sterfte in het tweede stadium van de ziekte is handelen in de eerste fase geboden.

HCQ is niet gevaarlijk

Rapport van de WHO waaruit blijkt dat dit middel meer dan 60 jaar wereldwijd in miljoenen gevallen als malariamedicijn wordt toegepast. Op pagina 36: despite hundreds of millions of doses administered in the treatment of malaria, there have been no reports of sudden unexplained death associated with quinine, chloroquine or amodiaquine.

Conclusie: als HCQ  zoals voorgeschreven bij auto immuunziekten niet gevaarlijk wordt geacht dan is er geen reden om het in het geval van de behandeling door Zelenko of Elens, met lagere dosis voor veel kortere periode, wel gevaarlijk te achten.

Zie hier de gehele brief : voornemen off-label gebruik

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief