Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Huisarts Rob Elens start pleidooi voor gebruik HCQ in 1e lijn in Nederland

Pleidooi voor het gebruik van hydroxychloroquine bij de behandeling van SARS-CoV-2 infectie (COVID-19) in de eerste lijn.

Teken a.u.b. de petitie klik op ondertaande link:

EINDE CORONA CRISES: Overheid sta behandeling van COVID-19 met HCQ en zink toe!

Door Rob Elens huisarts te Meijel

 

De helft van mijn ingestuurde patiënten overleden in het ziekenhuis.

In maart is mijn praktijk overspoeld met corona patiënten . Op de hoogtij dagen deden we 10 visites en consulten voor corona patiënten per dag. 12 mensen overleden in 3 weken. De helft van mijn ingestuurde patiënten overleden in het ziekenhuis. In die tijd kondigde het ziekenhuis een opname stop af en wij stonden letterlijk met de rug tegen de muur.

We hebben 10 patiënten behandeld en 10 mensen genezen binnen een week.

Om die reden ben ik op zoek gegaan naar een andere oplossing dan uitsluitend het voorschrijven van paracetamol. Dit laatste is wat ondermeer wordt geadviseerd in de richtlijnen voor de eerste lijn bij een corona-besmetting. Zo kwam ik terecht bij Dr. Zelenko en Dr. Cardillo uit de Verenigde Staten. Zij hadden goede resultaten met een combinatie van hydroxychloroquine, Azitromycine en zink. Zij zagen heel veel patiënten in een kort tijd bestek aanzienlijk verbeteren.

Na overleg met mijn apotheker hebben we een lokaal protocol opgestart en zijn we hydroxychloroquine off label samen met zink-orotaat en Azitromycine gaan voorschrijven aan positief geteste corona patiënten. We hebben 10 patiënten behandeld en 10 mensen genezen binnen een week. Ik was zo enthousiast dat ik mijn ervaringen heb gedeeld op sociale media. Tot mijn stomme verbazing ben ik 2 dagen later gebeld door de inspectie, die mij vertelde dat wij moesten stoppen met dit protocol om verschillende redenen.

….gebeld door de inspectie, die mij vertelde dat wij moesten stoppen met dit protocol

Nadat we een antwoord hebben geschreven op de brief van de inspectie hebben we een gesprek met hen gehad om ons protocol te bespreken. De inspectie keurt deze combinatie voor medicijnen af en wel om de volgende redenen:

Off label voorschrijven van medicijnen , waar in ons geval sprake is , mag alleen als het wordt ondersteund door een professioneel protocol en dat is in dit geval niet het geval. Er bestaat geen protocol voor de eerste lijn. Hydroxychloroquine wordt alleen genoemd in de protocollen van de ziekenhuizen.

Het college ter beoordeling van geneesmiddelen en de SWAB keuren gebruik in de eerste lijn af omdat er mogelijk ( zonder het geven van data ) ernstige hart ritme problemen kunnen optreden bij het voorschrijven ervan. Dus veiligheid zou een probleem zijn.

Daarnaast zou er een probleem zijn met de voorraad van dit medicijn en dat mogelijk een tekort zou ontstaan voor reuma patiënten omdat zij dit medicijn regelmatig gebruiken.

Veiligheid van Hydroxychloroquine

Dit medicijn bestaat al sinds 1955 en is al  miljoenen malen voorgeschreven.

Dit medicijn bestaat al sinds 1955 en is al  miljoenen malen voorgeschreven. In het rapport van de WHO over cardiale toxiciteit van malaria middelen zijn er 0 mensen overleden in de tijd dat het is voorgeschreven ( 100 miljoen doses ) . Reuma patiënten krijgen dit middel voorgeschreven in de dosis van 2 dag 1 tablet voor maanden. Nu zou een dosis van 3 dag 1 tablet voor 4 dagen opeens erg gevaarlijk zijn ?

Onderzoek

De kans op succes is volgens hen 91,6 %

Een andere reden voor de SWAB om het niet te adviseren in de eerste lijn is het ontbreken van klinisch bewijs. Er is geen dubbel blind gerandomiseerd onderzoek naar deze cocktail gedaan en daarom niet bewezen dat het werkt. Er lopen nu verschillende onderzoeken maar de klinische ervaringen van verschillende artsen opgeschreven door de AAPS, de Association of Americain Physicians and Surgeons heeft volgens hen enorm veel bewijs kracht. Er is nu geen tijd voor een uitgebreid onderzoek en de beoordeling van de verschillende dokters die deze cocktail gebruiken geeft de volgende resultaten volgens de AAPS. De kans op succes is volgens hen 91,6 % en de kans op sterfte is slechts 2,7 %. Als je dit vergelijkt met de kans op sterfte als je op de IC wordt beademd is het verschil enorm. De kans om  te sterven op de ic is ongeveer 50 procent.

Zij concluderen dat de behandeling met dit protocol drastisch beter is dan beademing op een IC.

Een aantal landen gebruiken al langere tijd hydroxychloroquine en zink in de eerste lijn waaronder Marokko , Griekenland, Frankrijk, India en  Algerije en deze landen laten een daling zien van de sterfte en de ziektelast.

In India gebruikt men hydroxychloroquine om te voorkomen dat mensen geïnfecteerd worden. Het wordt gebruikt in families met een besmet persoon en bij medewerkers in de zorg .

Waarom zink, hydroxychloroquine en Azitromycine?

Hydroxychloroquine is een zogenaamde zink-ionofoor. Het verhoogt het gehalte aan zink in de cel. Dit hoge gehalte aan zink stopt de kopieermachine van virusdeeltjes in de cel. Daarnaast verandert het de zuurgraad in de cel en het voorkomt aanhechting van het virus aan de cel. Deze combinatie als het vroeg in het ziekte proces wordt gegeven vermindert de virusload en voorkomt de erge fase van het ziektebeeld. Een behandeling van 4 dagen lijkt voldoende.

Hydroxychloroquine…..verhoogt het gehalte aan zink in de cel ….en voorkomt de erge fase van het ziektebeeld

In mijn ogen zorgen de huidige richtlijnen voor de eerste lijn voor een inadequate behandeling wat zorgt voor veel mensen die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Ik denk dat een vroege behandeling met hydroxychloroquine, Azitromycine en zink in de eerste lijn heel veel mensen zal helpen en ik denk dat we het eventuele-en sowieso erg kleine – risico op bijwerkingen op de koop toe moeten nemen.

Ik wil steun vragen aan iedereen in Nederland om te zorgen dat de we hydroxychloroquine in de eerste lijn mogen gaan gebruiken

Ik wil steun vragen aan iedereen in Nederland om te zorgen dat de we hydroxychloroquine in de eerste lijn mogen gaan gebruiken en dat de SWAB richtlijnen worden aangepast zodat wel deze corona crisis snel kunnen oplossen.

 

Rob Elens huisarts te Meijel

 

Bronnen:

AAPS document.

https://drive.google.com/file/d/1w6p_HqRXCrW0_wYNK7m_zpQLbBVYcvVU/view

WHO document.

https://www.who.int/malaria/mpac/mpac-mar2017-erg-cardiotoxicity-report-session2.pdf

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief