Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Hydroxychloroquine: gevaarlijk medicijn of onschuldig slachtoffer?

Concluderend, hydroxychloroquine is veilig gebruikt bij miljoenen patiënten met ongeveer 20 gerapporteerde sterfgevallen wereldwijd, toegeschreven aan het gebruik ervan in de afgelopen 50+ jaar. In de setting van een korte kuur met hydroxychloroquine voor COVID-19 is het hoogst onwaarschijnlijk dat fatale cardiale gevallen het gevolg zijn van het gebruik van hydroxychloroquine, vooral tijdens het vroege stadium van COVID-19. Het is veel waarschijnlijker dat de ziekte zelf de oorzaak is van aritmieën en hartletsel tijdens de hyperinflammatiefase van ernstige gevallen van COVID-19.

Bron : https://www.medicineuncensored.com/dangerous-drug-or-innocent-victim

 

Deze memo is een reactie op de update van de FDA van 1 juli 2020 over het gebruik van hydroxychloroquine voor COVID-19, “FDA waarschuwt tegen het gebruik van hydroxychloroquine of chloroquine voor COVID-19 buiten de ziekenhuisomgeving of een klinische proef vanwege het risico op hartritmeproblemen”.[1]

Hydroxychloroquine is veilig gebruikt bij miljoenen patiënten met ongeveer 20 gerapporteerde sterfgevallen wereldwijd, toegeschreven aan het gebruik ervan in de afgelopen 50+ jaar.

In de setting van een korte kuur met hydroxychloroquine voor COVID-19 is het hoogst onwaarschijnlijk dat fatale cardiale gevallen het gevolg zijn van het gebruik van hydroxychloroquine, vooral tijdens het vroege stadium van COVID-19. Het is veel waarschijnlijker dat de ziekte zelf de oorzaak is van aritmieën en hartletsel tijdens de hyperinflammatiefase van COVID-19.

Gedetailleerde analyse
De update van 1 juli verwijst naar een “Pharmacovigilance Memorandum” van 19 mei 2020, door het Department of Health and Human Services, Public Health Service, Food and Drug Administration, Centre for Drug Evaluation and Research, en Office of Surveillance and Epidemiology.[2]

In tabel 4 van deze geneesmiddelenbewakingsnota rapporteren de bovengenoemde instanties 347 gevallen van bijwerkingen en 77 sterfgevallen bij patiënten die hydroxychloroquine kregen in de setting van COVID-19. Uit tabel 5 blijkt dat 17 van de dodelijke hartgevallen “mogelijk / waarschijnlijk geassocieerd” waren met hydroxychloroquine.

Het is waarschijnlijk dat de meerderheid (of misschien wel alle) van deze 17 sterfgevallen door hartproblemen eigenlijk het gevolg zijn van het ziekteverloop van COVID-19 en niet van het gebruik van hydroxychloroquine.

In de afgelopen 50+ jaar van gebruik is hydroxychloroquine toegeschreven aan een oneindig klein aantal sterfgevallen, inclusief die van cardiovasculaire aard. Van 1963 tot 2017 zijn er slechts 50 gemelde bijwerkingen en 12 sterfgevallen als gevolg van cardiale toxiciteit door routinematige dosering van hydroxychloroquine (exclusief opzettelijke overdosering, die ik later zal bespreken).[3] Bovendien zijn de gemiddelde dagelijkse dosis en de duur van de behandeling van die 50 bijwerkingen 400 mg hydroxychloroquine dagelijks gedurende 8 jaar. Miljoenen patiënten hebben de afgelopen halve eeuw hydroxychloroquine gebruikt voor de behandeling en profylaxe van malaria, evenals voor auto-immuunziekten, waaronder reumatoïde artritis en systemische lupus erythematosus. Hydroxychloroquine wordt routinematig gebruikt door reumatologen bij patiënten met veel comorbiditeiten (inclusief cardiovasculaire aandoeningen), en de behandeling met hydroxychloroquine wordt doorgaans niet stopgezet bij patiënten tijdens acute infecties met het influenzavirus en de verschillende virussen waaruit de “verkoudheid” bestaat. Bovendien is er van geen enkele infectie gedocumenteerd dat het een ‘absolute’ of ‘relatieve’ contra-indicatie is voor het gebruik van hydroxychloroquine.[4] Het zou hoogst ongebruikelijk zijn als de SARS-CoV-2-infectie de eerste infectie op deze lijst zou zijn. Het is zelfs nog minder waarschijnlijk gezien de korte behandelingsduur en de extreem lage cumulatieve dosis bij gebruik voor COVID-19.

Als bewijs van het veiligheidsprofiel van hydroxychloroquine is hydroxychloroquine, zelfs in situaties van opzettelijke overdosering, meestal niet dodelijk bij dringende medische interventie. In de 18 gemelde gevallen van overdosering van hydroxychloroquine in een literatuuronderzoek in PubMed (n = 41 resultaten voor “overdosering van hydroxychloroquine” met n = 18 beschreven gevallen van overdosering met beschikbare artikelen), overleven de meeste patiënten zelfs na consumptie van 50-100x de standaarddosering. De overdosering bij deze 18 patiënten varieerde van 3 g tot 40 g met een gemiddelde dosis van 15g. Ter referentie: 15g is de consumptie van vijfenzeventig tabletten van 200mg. De enige gerapporteerde dood in deze PubMed literatuuronderzoek was bij een 2½-jarige jongen die 60 tabletten van 200 mg hydroxychloroquine consumeerde. (Zie onderstaande tabel)

PubMed% 20search% 20of% 20HCQ% 20overdoses_e

Men zou kunnen stellen dat hydroxychloroquine zelfs veiliger is dan Tylenol, zowel bij routinematige dosering als bij opzettelijke overdosering. Volgens de analyse van nationale databases zijn er alleen al in de VS 26.000 ziekenhuisopnames en 458 sterfgevallen per jaar als gevolg van paracetamol (bijv. Tylenol). [5] Aan de andere kant, met inbegrip van zowel sterfgevallen als gevolg van routinematige toediening als opzettelijke overdosering, zijn er vanaf het jaar 2017 ongeveer slechts 20 gerapporteerde sterfgevallen als gevolg van hydroxychloroquine. Hoewel kan worden gesteld dat paracetamol vaker wordt ingenomen dan hydroxychloroquine, Het is belangrijk te beseffen dat er alleen al in de Verenigde Staten jaarlijks meer dan 5 miljoen hydroxychloroquine-recepten zijn.[6]

Toch zijn de cumulatieve gerapporteerde 20 sterfgevallen als gevolg van hydroxychloroquine het gevolg van wereldwijd gebruik in de afgelopen 50+ jaar.

Om de bovengenoemde redenen is het hoogst onwaarschijnlijk dat de fatale cardiale gevallen in de FDA-nota inzake geneesmiddelenbewaking het resultaat zijn van het gebruik van hydroxychloroquine. Het is veel waarschijnlijker dat het natuurlijke ziekteverloop van COVID-19 de oorzaak is van aritmieën en hartletsel. Meerdere onderzoeken tonen aan dat tussen 7,2% en 19,7% van de in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten hartletsel door deze ziekte ervaart, ongeacht het gebruik van hydroxychloroquine. Van degenen met hartletsel komen aritmieën vaak voor en komen voor bij ongeveer 25% van de patiënten met hartletsel.[7,8,9,10] Bovendien werd niet vastgesteld dat ernstige en dodelijke aritmieën verband hielden met het gebruik van hydroxychloroquine in een prospectieve studie van COVID-19-patiënten, gepubliceerd in een tijdschrift van de American Heart Association.[11]

Ten slotte hebben artsen die COVID-19-patiënten behandelen sinds maart van dit jaar voortdurend gepleit voor het gebruik van hydroxychloroquine bij de vroege behandeling van COVID-19 (binnen 4 dagen na het begin van de symptomen). Tijdens dit vroege infectiestadium (stadium I) zijn de symptomen aanwezig in afwezigheid van hartletsel, dat doorgaans pas optreedt in stadium III van de ziekte. Zoals te zien is in het onderstaande diagram, verschijnt verhoogde troponine – een marker voor hartletsel – pas in de fase van hyperontsteking in fase III.[12] Het is dus nog minder waarschijnlijk dat hydroxychloroquine nadelige hartaandoeningen veroorzaakt bij gebruik in een vroege behandeling van COVID-19.

stadia van covid.jpg

Referenties

[1] https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-cautions-against-use-hydroxychloroquine-or-chloroquine-covid-19-outside-hospital-setting-or
[2] https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2020/OSE%20Review_Hydroxychloroquine-Cholorquine%20-%2019May2020_Redacted.pdf
[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29858838/
[4] https://www.pdr.net/drug-summary/Plaquenil-hydroxychloroquine-sulfate-1911#:~:text=Contraindications%20%2F%20Precautions&text=Hydroxychloroquine%20is%20contraindicated%20in%20patients,hypersensitivity%20to%204%2Daminoquinoline%20compounds.&text=Severe%20and%20irreversible%20retinal%20damage,with%20the%20use%20of%20hydroxychloroquine.
[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16294364/
[6] https://clincalc.com/DrugStats/Top300Drugs.aspx
[7] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
[8] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2761044
[9] https://www.cmaj.ca/content/192/28/E791
[10] https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euaa145/5842075
[11] https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.120.008662
[12] https://www.jhltonline.org/article/S1053-2498(20)31473-X/fulltext

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief