Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Nederlands Huisartsen Genootschap hoeft advies over off-label voorschrijven van medicijn voor COVID-19 niet aan te passen

Nederlands Huisartsen Genootschap hoeft advies over off-label voorschrijven van medicijn voor COVID-19 niet aan te passen

Er is dan ook niet vast komen te staan dat het NHG bij het opstellen van haar advies niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van hen mag worden verwacht. Er was alleen ruimte voor rechterlijk ingrijpen als daar wel sprake van zou zijn.

Beknopt vonnis

NHG hoeft advies over off-label voorschrijven van ivermectine bij de (vroeg)behandeling van COVID-19 in haar standaard niet aan te passen.

ANBB stelt samen met een aantal individuele eisers dat NHG onrechtmatig handelt door in de Standaard COVID-19 een negatieve aanbeveling op te nemen over het off-label voorschrijven van ivermectine bij de (vroeg)behandeling van COVID-19.

ANBB is niet-ontvankelijk in haar vorderingen omdat zij niet aan de vereisten van artikel 3:305a BW voldoet. De individuele eisers zijn wel ontvankelijk in hun vorderingen.

Bij de beoordeling van de vraag of NHG onrechtmatig handelt, moet de maatstaf worden gehanteerd of NHG bij het opstellen van de Standaard COVID-19 de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot mag worden verwacht. Op basis van dat wat door de individuele eisers in deze procedure is gesteld en is overgelegd, is het niet aannemelijk geworden dat NHG in redelijkheid niet tot de Standaard COVID-19 heeft kunnen komen en onrechtmatig handelt. De vorderingen worden afgewezen.

Uitgebreid vonnis

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief