Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Nederlands onderzoek toont belangrijk positief effect HCQ aan: 53% minder IC-opnames

Op 23 september 2020 zijn de resultaten van een onderzoek onder 1064 patiënten in 14 Nederlandse ziekenhuizen gepubliceerd naar het effect van o.a. hydroxychloroquine op COVID-19 patiënten. Het onderzoek werd van 28 februari tot 1 april 2020 uitgevoerd. De uitkomst dat vroege behandeling het risico verkleint op progressie van de ziekte is volgens de onderzoekers ook het geval bij veel andere infectieziektes.

De belangrijkste statistisch relevante bevinding na correcties is dat er 53% minder kans (HR 0.47, p=0.008) is op opname op de IC wanneer een patiënt binnen één dag na ziekenhuis opname HCQ krijgt toegediend.

Bron: https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32175-5/pdf

De onderzoekers zagen, na correcties, een klein, 4% (HR 0.96, p=0.681) maar niet statistisch relevant genoeg, positief effect op een lagere sterftekans.

De gecombineerde gecorrigeerde uitkomst geeft een 32% (HR 0.68, p=0.024) lagere kans op sterfte of ICU opname.

Indien de ruwe data van de onderzoeksclusters van CQ en HCQ ziekenhuizen apart bekeken worden zien we in beide gevallen een sterfte afname van ruim 35% tov de controle groep. Het onderzoekscluster zonder behandeling vertoonde ook een opmerkelijk lage sterfte van ruim 16% ongeveer gelijk aan de behandelingsclusters.

 

 

Buitenland

Andere onderzoeken hebben al eerder laten zien dat het zo vroeg mogelijk behandelen in de eerste lijn effectief is. De kritiek die hier vaak op word geuit is dat dit geen gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT) zijn. Daarom heeft o.a. Harvey Risch een meta-analyse uitgevoerd op vijf RCT’s met in totaal 5577 patiënten. Het ging om onderzoeken waarin hydroxychloroquine ofwel preventief (PEP) ofwel na blootstelling met virus (PrEP) ofwel poliklinisch (dagbehandeling in ziekenhuis) werd gegeven.

De conclusie van deze meta-analyse is dat HCQ 24% reductie geeft in COVID-19 infectie, ziekte of sterfte.

Bron: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.30.20204693v1.full.pdf

In al deze patiënten traden geen serieuze hartritmestoornissen op en er werd geen onderzoek gestopt vanwege zorgen over veiligheid. De gegevens van deze vijf RCT’s vormen samen met zeven niet-gerandomisseerde klinische onderzoeken aanzienlijk en statistisch significant bewijs voor de effectiviteit van vroegbehandeling in de eerste lijn met hydroxychloroquine.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief