Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Ook in USA doen artsen oproep aan overheid om Covid19 in vroeg stadium te mogen behandelen

“Wij stellen voor om de Amerikaanse noodtoestemming onmiddellijk uit te breiden met een vroeg stadium en een poliklinische behandeling naar eigen goeddunken van de voorschrijvende arts.

Het is belangrijk op te merken dat HCQ, zink en AZ zeer goed begrepen geneesmiddelen zijn met een duidelijk veiligheidsprofiel. Ze zijn op grote schaal beschikbaar, generiek, goedkoop en kunnen snel worden geschaald, ook in de ontwikkelingslanden, wat door het Amerikaanse leiderschap in aanbevelingen zou worden bespoedigd.

Gezien de urgentie van deze ongekende situatie, in combinatie met de effecten van inactiviteit plus de relatieve veiligheid van de geneesmiddelen, en het overwicht van gegevens waaruit blijkt dat een effectieve vroegtijdige behandeling effectief is, vermindert het percentage gevallen waarbij opname in het ziekenhuis nodig is, zijn wij van mening dat de voorgestelde aanbevelingen niet alleen voldoende gefundeerd zijn, maar ook ethisch verplicht zijn. Deze suggestie is in overeenstemming met het wijdverbreide precedent om infecties vroegtijdig te behandelen om progressie en ziekenhuisopname te voorkomen, zelfs wanneer empirisch bewijs voor behandeling volgens de conventionele normen als onvoldoende zou worden beschouwd.”

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Immediate Treatment for Early Stage SARS-CoV-2 Infections Recommended To Be Implemented Nationally Starting Now

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief