Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Vroegbehandeling van COVID-19 door huisartsen in Frankrijk

Huisartsen en gespecialiseerde artsen die buiten het ziekenhuis opereren, speelden een sleutelrol in de strijd tegen COVID-19 in Frankrijk. Er zijn meer dan 100.000 van dergelijke ‘stadsdokters’ (‘médecins de ville’). Aanvankelijk stonden ze machteloos tegenover de pandemie.

Regeringsrichtlijnen verplichtten inderdaad degenen die aan COVID-19 leden om thuis te blijven en paracetamol te gebruiken. Er werd hen gevraagd om, in het geval van een mogelijke ziekenhuisopname, alleen contact op te nemen met de hulpdiensten als de symptomen verergeren.

Er was geen echte rol weggelegd voor huisartsen met deze benadering om met COVID-19 om te gaan. Toch zagen veel huisartsen dat sommige van hun vaste patiënten COVID-19 kregen en besloten niet passief te blijven.

Al in maart haalde het werk van professor Didier Raoult de krantenkoppen en veel huisartsen probeerden, met hun eigen patiënten, het plan voor vroege behandeling van professor Raoult voor COVID-19 te implementeren, waarbij hydroxychloroquine en azithromycine werden gecombineerd.

Toch was er een probleem en een groot probleem. De Franse regering had bij decreet op 25 maart besloten om zeer strikte voorwaarden te stellen aan de voorschriften voor hydroxychloroquine, waardoor de stadsartsen het in wezen niet konden voorschrijven voor vroege behandeling.

Toch groeide de vraag naar behandeling en de geïnfecteerden zochten iets beters dan alleen thuisblijven met de ziekte die mogelijk verergerde.

De stadsartsen kwamen in actie.

In die tijd speelden sociale media een belangrijke rol. Een aantal artsen begon op discussiegroepen hun ervaringen met de behandeling van COVID-19 uit te wisselen om vast te stellen wat het beste werkte, wat daadwerkelijke oplossingen waren om patiënten te behandelen en ziekenhuisopname te voorkomen.

Destijds bestond de enige therapeutische benadering die werd aanbevolen door de Franse regering, die op haar beurt steunde van het advies van de WHO, in het gebruik van paracetamol. Net als elders werkte dit niet, omdat het alleen de symptomen aanpakte, niet de oorzaak van de ziekte.

Als gevolg van het verbod op hydroxychloroquine, gebruikten sommige artsen alleen azithromycine, maar anderen probeerden het met zink – een molecuul dat al sinds maart wordt gebruikt door NY-arts Vladimir Zelenko.

Het is niet duidelijk hoe het concept van het combineren van azithromycine met zink in Frankrijk is ontstaan, maar het lijkt eind maart te zijn ontstaan.

Zoals we op 15 april meldden, hadden verschillende Franse huisartsen, die hun behandelervaringen uitwisselden op sociale media, waaronder een voor artsen gereserveerde groep, medio april al ontdekt dat de combinatie van azithromycine met zink goede therapeutische resultaten opleverde, op honderden patiënten, met minder ziekenhuisopnames en minder opnames op de intensive care.

Het is een vroege behandeling die binnen enkele dagen na de eerste symptomen moet worden ingenomen.
De vroege therapie met azithromycine + zink heeft veel gemeenschappelijke kenmerken met het behandelprotocol van professor Didier Raoult. Het is een vroege behandeling die binnen enkele dagen na de eerste symptomen moet worden ingenomen. Het bevat azithromycine, een antibioticum waarvan ook bekend is dat het antivirale eigenschappen heeft.

Maar de behandeling verschilt ook van het Raoult-protocol omdat het geen hydroxychloroquine bevat, maar wel zink – een element dat geen deel uitmaakte van het standaardprotocol voor vroege behandeling op de IHU-Marseille.

Merk op dat professor Raoult de laatste tijd aangaf dat ze sommige patiënten ook met zink behandelden, maar met de snelle achteruitgang van de pandemie in Marseille, zullen er waarschijnlijk geen grote onderzoeken zijn met zink uit IHU-Marseille.

Met de woedende pandemie zijn in maart veel Franse artsen begonnen met het implementeren van telegeneeskunde als een manier om hun patiënten consulten te bieden.

Toch was er een enorme vraag naar informatie, wat dr. Gilles Besnaïnou, een otorhinolaryngoloog die in Parijs zijn praktijk uitoefent, ertoe bracht om met één van zijn vrienden een Facebook-groep te starten.

De Facebook-groep, opgericht op 14 maart, kreeg de naam ” Coronavirus / Covid-19: L’équipe du Dr Gilles Besnainou vous répond “, dwz “Het team van Dr. Gilles Besnainou beantwoordt uw vragen.”

De groepen bieden gratis en snelle antwoorden van artsen op alle vragen over de ziekte.

https://www.facebook.com/groups/255372918939858 (link niet meer beschikbaar)

Binnen een paar dagen waren er 5.000 leden en het duurde niet veel langer voordat het aantal leden de 20.000 overschreed!

Dr. Besnainou zocht eigenlijk hulp bij collega’s, en al snel waren er ongeveer 10 artsen die groepsleden hielpen antwoorden te vinden op hun talrijke vragen over COVID-19.

Dr. Besnainou werd een behoorlijk centrale figuur in deze beweging van de Franse stadsartsen met betrekking tot therapieën voor COVID-19, en het is in deze context dat ons interview met hem, van 7 juni, in overweging moet worden genomen.

Hoe werkt deze vroege behandeling van COVID-19?

De eerste vraag die Dr. Besnainou in ons interview beantwoordde, is hoe hij patiënten behandelt die consulteren voor COVID-19-symptomen.

‘Als een patiënt zich vandaag met COVID-19-symptomen bij mijn buro meldt, doe ik drie dingen.’
‘Ten eerste vraag ik om een ​​PCR-test om te zien of de patiënt positief test, of er virussen in zijn neus zitten.’

Merk op dat in Frankrijk tests meestal worden voorgeschreven door artsen, aangezien er over het algemeen geen wijdverbreide tests zijn uitgevoerd met drive-throughs of teststations.

“Ten tweede schrijf ik een antibioticabehandeling met azitromycine voor, met twee pillen van 500 mg per dag gedurende 9 dagen. Ik schrijf ook zink voor om zijn immuniteit te stimuleren. En ik schrijf probiotica voor om de darmflora te verbeteren. ‘
“Ten derde vraag ik om 15 dagen zelfisolatie.”

Dr. Besnainou geeft ook commentaar op de rol van artsen bij het opsporen van mogelijk geïnfecteerde contacten, maar vermeldt dat er nu officiële “brigades” zijn verbonden aan de socialezekerheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor dat werk.

Hij vermeldt dat er in Frankrijk geen verplichting is om een ​​behandeling te volgen, maar volgens hem zal in ongeveer 90% van de gevallen een patiënt met de diagnose COVID-19, na overleg met een huisarts, worden behandeld. ”

“Huisartsen in Frankrijk hebben aan het begin van de epidemie, toen ze vooral paracetamol gaven, moeten reageren op de uitgangssituatie. Nu staan ​​de huisartsen in de frontlinie en behandelen ze eigenlijk patiënten.

“Huisartsen in Frankrijk hebben aan het begin van de epidemie, toen ze vooral paracetamol gaven, moeten reageren op de uitgangssituatie. Nu staan ​​de huisartsen in de frontlinie en behandelen ze eigenlijk patiënten. ”

“Er is nu een algemene consensus onder de doktersmedewerkers om vroegtijdig te behandelen, zonder te wachten op complicaties”

Wat betreft het bewaken van de toestand van de patiënt, hier is wat Dr. Besnainou opmerkte.

‘We kennen nu de tekenen van de ernst van de ziekte. Een belangrijke ernstfactor heeft betrekking op de longen. COVID-19 is een multi-orgaanziekte, maar het is het meest dodelijk voor de longen. ‘

‘Waar we patiënten voor waarschuwen, is hoesten en koorts. Als er hoge temperatuur en lange koorts is, en als het hoesten begint, moet de patiënt ons waarschuwen. ‘

“We vragen hen doorgaans om een ​​oxymeter aan te schaffen, een klein apparaatje voor de vinger, waarmee het zuurstofniveau van de patiënten kan worden gecontroleerd.”

 

“We proberen de patiënten zoveel mogelijk thuis te houden, zolang het zuurstofniveau hoger is dan 90 of 91%.”

“Natuurlijk moet je rekening houden met de verschillende parameters van de patiënt. Als er sprake is van ademhalingsinsufficiëntie, is dat niet hetzelfde als wanneer je een 30-jarige patiënt hebt die blijkbaar in goede gezondheid verkeert. ‘

“Dus we vragen de patiënt om de risicofactoren te volgen – koorts, hoest en kortademigheid.”

“Op het niveau van mijn groep hebben we 15.000 tot 20.000 oximeters gekocht.”

‘De oximeter is uw veiligheid.’

‘Zo kun je er bijvoorbeeld achter komen of je een angstcrisis doormaakt of echt ziek bent. Als je een zuurstofgehalte van bijvoorbeeld 98% hebt, betekent dit dat het psychologisch is. ‘

In het tweede deel van het interview legt Dr. Besnainou uit hoe ze met behulp van een statisticus / big data-specialist een diagnostische test voor COVID-19 hebben ontwikkeld op basis van de meest voorkomende symptomen.

Gehomologeerde tests zijn pas in Frankrijk voor een relatief korte periode beschikbaar geweest, zodat screening op COVID-19 aanvankelijk niet op PCR-tests kon worden gebaseerd.

Dr. Besnainou legt ook uit dat longscans een belangrijke rol speelden bij het bevestigen van de diagnose COVID-19.

Het interview, in het Frans, behandelt vele andere facetten van de COVID-19-crisis, waaronder blijvende schade aan de longen en andere organen die naar verwachting de herstellende patiënten zullen aantasten.

In Frankrijk neemt de epidemie nu aanzienlijk af, maar er zijn hier en daar nog steeds nieuwe gevallen en er is natuurlijk geen garantie dat er geen nieuwe pieken of zelfs een tweede golf zullen zijn.

Daarom kan alle ervaring die deze eerstelijnsartsen hebben opgedaan in de toekomst mogelijk nog steeds zeer relevant zijn.

Opgemerkt moet echter worden dat de Franse autoriteiten de afgelopen dagen zojuist maatregelen hebben genomen om het gebruik van azithromycine bij de vroege behandeling van COVID-19 te ontmoedigen – een aktie die moeilijk te verklaren is vanuit therapeutisch oogpunt, maar toch vreemd lijkt op hoe hydroxychloroquine tijdens deze crisis door de autoriteiten werd behandeld.

Zowel hydroxychloroquine als azithromycine worden door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend als essentiële geneesmiddelen.

Het zijn allebei extreem goedkope generieke geneesmiddelen, iets dat niet iedereen lijkt te bevallen …

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief