Bedankt voor dit bezoek. Viruswaarheid gaat door als Voorwaarheid!

Wil dit kabinet geen geneesmiddel tegen COVID-19?

Het lijkt erop dat onze overheid bewust wetenschappelijke bewijzen over effectieve en veilige medicatie negeert. Men zegt in oorlog te zijn met een virus, maar weigert elk effectief wapen dat aangereikt wordt.

Nadat Rob Elens succesvol het Zelenko protocol toepaste en 100% succes behaalde bij zijn patiënten kreeg hij van de inspectie te horen dat hij het middel HCQ niet mocht gebruiken.

Op dat moment was al bekend dat hydroxychloroquine alleen effectief was als het vroeg ingezet werd.  Toch werden er geen onderzoeken gestart naar het gebruik van hydroxychloroquine in de eerste lijn. Hydroxychloroquine werd afgedaan als gevaarlijk en ineffectief op basis van onderzoeken waar het te laat of in gevaarlijk hoge doseringen werd toegepast.

Eind september verscheen echter een onderzoek waaruit bleek dat hydroxychloroquine tot een enorme verlaging in IC opnames leidt als de behandeling snel word gestart. Hydroxychloroquine werd nog steeds niet bewezen effectief geacht, want dit was geen gerandomiseerd klinisch onderzoek.

Ondertussen was uit laboratoriumonderzoek gebleken dat het anti-parasitaire middel ivermectine veelbelovend was. Diverse onderzoeken naar dit oude geneesmiddel werden gestart, waaronder ook gerandomiseerde, klinische onderzoeken. De resultaten van een aantal van die onderzoeken zijn de afgelopen maanden gepubliceerd. Hieruit is onomstotelijk komen vast te staan dat ivermectine erg effectief is tegen COVID-19.

Ivermectine is in meer dan tien gerandomiseerde klinische onderzoeken effectief gebleken als preventief middel, bij vroege poliklinische behandeling en bij behandeling in het ziekenhuis.

Toch heeft de SWAB haar medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 nog steeds niet aangepast. Over ivermectine vermeldt men slechts onjuist gebleken, verouderde informatie.

Het lijkt erop of onze overheid bewust wetenschappelijke bewijzen over effectieve medicatie negeert. Men zegt in oorlog te zijn met een virus, maar weigert elk effectief wapen dat aangereikt word.

In plaats daarvan dwingt men de bevolking ineffectieve mondkapjes te dragen die gezondheidsschade opleveren. En natuurlijk probeert men gezonde Nederlanders over te halen om zich te laten vaccineren met een experimenteel vaccin, waarvan de effecten op lange termijn onbekend zijn. Hugo de Jonge zei al vanaf het begin : “Alleen een vaccin helpt.” Daarmee gaf hij te kennen geen enkel geneesmiddel te willen accepteren. En dus zien dat alle bewijzen die er zijn voor de werkzaamheid van het Zelenko protocol en voor ivermectine structureel door Hugo en zijn onderdanen onder het tapijt worden geveegd. Daarmee geeft onze regering duidelijk te kennen dat men niet om uw en mijn gezondheid geeft.

Helaas speelt hetzelfde scenario zich af in andere landen. Kijk en luister hieronder naar de verklaring van Dr Pierre Kory voor de Amerikaanse Senaatscommissie. Hij spreekt over de bergen bewijs die aantonen dat ivermectine effectief is.

“https://www.bitchute.com/video/bY7OP3zFdVfi/”

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief